PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-hjemmeside-om-det-digitale-byggeri-9295

Ny hjemmeside om Det Digitale Byggeri

Pressemeddelelse marts 19, 2010

”De Digitale Dage på UCN” – et tværgående samarbejde der med University College Nord og Aalborg Universitet i spidsen samler byggeriets uddannelser og virksomheder om at udvikle og udbrede digitaliseringen af byggeriet – søsætter ny hjemmeside

www.dedigitaledage.dk

Det er navnet på en ny hjemmeside, der i disse dage søsættes af byggeriets uddannelser og virksomheder i det nye, tværfaglige samarbejde ”Digitale Dage på UCN”, der samler byggeuddannelser og virksomheder om at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri.

- Vi er klar med første generation af vores nye fælles hjemmeside, hvor vi i årene frem vil samle og dele viden om Det Digitale Byggeri, og målet er, at hjemmesiden over tid skal udvikles til en til en egentlig portal, der supplerer andre hjemmesider med relevant viden, teori og praktisk erfaring om digitalt byggeri.

Det er studieleder Bruno Larsen fra UCN i Aalborg, der på vegne det nye, tværgående samarbejde ”Digitale Dage på UCN”, er klar til at gå i luften med en ny hjemmeside om Det Digitale Byggeri og samarbejdets første, store digitale event: Tre digitale dage, hvor byggeriets virksomheder sammen med anerkendte, digitale specialister og firs udvalgte studerende præsenterer de digitale muligheder i praktisk orienteret, digitalt set-up med hele byggeriets fødekæde.

Bruno Larsen tilføjer, at tilmelding til "Digitale Dage på UCN" i slutningen af april sker via den nye hjemmeside, men han lægger samtidig ikke skjul på, at den endnu er under opbygning, ligesom det endelige program for årets digitale dage, stadig er under udvikling.

- En række arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle byggeuddannelserne samt en bred kreds af byggevirksomheder arbejder på højtryk med arrangementet, men de store linier i arrangementet ligger fast, og vi regner med at have alle detaljer på plads i løbet af et par uger.

- Og, understreger studielederen fra UCN, det står allerede nu klart, at vi som led i de tre digitale dage kan præsentere en flot buket af foredrag ved både danske og internationale eksperter. Derudover byder vi på en række workshops om økonomien i og implementeringen af Det Digitale Byggeri, ligesom vi præsenterer to konkrete cases, hvor studerende, delprojekter og producerer to konkrete passivhusprojekter i et totalt digitalt set-up, der spænder fra arkitekten og ingeniøren over konstruktøren til håndværkerne.   

Ramme:

”De Digitale Dage på UCN”  er et langsigtet samarbejde mellem Univercity College Nordjylland, Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCityDK, der sigter på at samle nordjysk byggeri om videndeling, udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri – blandt andet gennem et årligt tilbagevendende arrangement med premiere i dagene 21, 22, og 23 april i år. 

Kontakter


Emner


Byggeri