PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-filterteknologi-stopper-klorlugt-og-sikrer-renere-badevand-i-sv%C3%B8mmehaller-19113
Annonce: håndværkerhjælp

Ny filterteknologi stopper klorlugt og sikrer renere badevand i svømmehaller

Pressemeddelelse oktober 30, 2014 Ny filterteknologi

Når Activated Filter Media af specielle grønne glaspartikler erstatter filtersand spares der kemi, vand og energi til ventilation

Nu viser de første erfaringer, at et nyudviklet materiale af glaspartikler – Activated Filter Media – giver markante fordele i forhold til traditionelt siliciumsand i svømmehallernes filtre.

Det innovative filtermateriale, der markedsføres af Welldana, består af elektrisk aktiveret grønt glas i 4 forskellige størrelser. I modsætning til knust genbrugsglas har det aktiverede glas særlige egenskaber, der reducerer dannelsen af bakteriekulturer og biofilm i filterbeholderen. Dermed minimeres forekomsten af de trikloraminer, der ellers er et farligt biprodukt i filterprocessen.

Ny oplevelse for gæster og personale

Aggressiv klorlugt, røde øjne og irritation af luftvejene skyldes netop trikloraminer. Derfor gør AFM en klar forskel for badegæsternes oplevelse af både badevand og luft – og for personalets arbejdsmiljø – som leder af Ugglebadet, Lars Ottosson, har erfaret:

- Vi har aldrig haft så fint vand i vores bassiner som i år. Det er krystalklart, og rigtig mange gæster har spurgt os, om vi ikke bruger klor mere? Og vi får ikke flere klager over klorlugt inde i svømmehallen. Personalet har ikke længere gener i øjne og hals, så de er meget tilfredse.

Kraftig nedgang i kemiforbruget

Skiftet til Activated Filter Media fra Welldana har reduceret forbruget af både klor til bakteriebekæmpelse og af svovlsyre til reguleringen af vandets pH-værdi:

- Klorforbruget er cirka halveret. Vi får normalt pro-blemer med bakterier i vandet i løbet af august, men det
har ikke været tilfældet i år. Samtidig bruger jeg mindre end 1 dunk svovlsyre om ugen, hvor det tidligere var nødvendigt med 6-7. 

Vand- og energibesparelser

Når filtrene renses, bruges der kun den halve mængde vand i forhold til tidligere, og nu renser vi en gang om ugen.

- Tidligere skulle sandfiltrene renses 2 gange om ugen, og alligevel kunne vandkvaliteten stadig være ringe, siger Lars Ottosson.

Behovet for at udskifte luften i svømmehallen er også faldet drastisk, fordi fore-komsten af trikloraminer er minimal. Dermed kan der skrues ned for ventilations-anlægget og den varmepumpe, der sørger for, at den friske luft udefra får en behagelig temperatur.

Lavere driftsomkostninger 

- Det vil få stor betydning for energiforbruget, især i vintermånederne, og sammen med de øvrige fordele ved AFM kan det nedbringe vores årlige driftsomkostninger med op til en halv million, spår Lars Ottosson.

I praksis er Ugglebadets skift til det nye filtermedie udført af Søren Jensen fra Aqua Wellness: - Systemet er hurtigt og nemt at installere. Det kører helt problemfrit og giver imponerende resultater.

Svømmestadion Danmark, der har 10 bassiner, har på baggrund af erfaringerne fra Ugglebadet netop valgt at skifte til Activated Filter Media.

Yderligere information samt oplysninger om forhandlere fås på tlf. 25 24 41 54 og www.welldana.dk

Emner


Ny filterteknologi
Annonce: håndværkerhjælp