PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-effektiv-indsats-for-for%C3%A6ldre-til-b%C3%B8rn-med-adhd-20295
ad

Ny effektiv indsats for forældre til børn med ADHD

Pressemeddelelse maj 26, 2015

ADHD-foreningens forældretrænings-program Kærlighed i Kaos (KIK) er med støtte fra TrygFonden blevet videnskabeligt effektmålt af SFI, der finder klar evidens for, at indsatsen skaber positive forandringer i familierne. SFIs forskningsrapport med resultaterne af effektmålingen offentliggøres d. 26. maj 2015.

Kærlighed i Kaos logo

Kærlighed i Kaos® er for forældrepar til børn på 3-9 år med ADHD eller med ADHD-lignende vanskeligheder.

Programmet er blevet videnskabeligt effektmålt i løbet af 2014 af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, i et stort felteksperiment med 322 forældre.

Kærlighed i Kaos er et banebrydende forældretræningsprogram, der som det første er udviklet i en dansk kontekst, er målrettet specifikt til ADHD og er baseret på frivillige kræfter i civilsamfundet.

De frivillige forældretrænere har – oveni deres personlige eller arbejdsrelaterede erfaringer med ADHD – alle en faglig relevant uddannelse som fx psykolog, lærer eller sundhedsplejerske.

Resultaterne af undersøgelsen

Resultatet af forskningsundersøgelsen viser, at de forældre, der har været igennem programmet, bliver bedre omsorgsgivere for deres børn. Forældrene oplever markante og signifikante forbedringer på deres tiltro til egne evner som forældre, deres forældrekompetencer og opdragelsesstil og deres tilfredshed med forældrerollen. Undersøgelsen viser desuden, at disse forbedringer stadig kan måles et år efter første kursusdag.

Undersøgelsen finder også en begyndende effekt på barnets adfærd, som primært viser sig, når forældrene stiller krav til barnet i hjemmet, hvor de har færre konflikter med deres børn. Undersøgelsen finder, at familierne har fået markant større livsglæde og en lettere hverdag.

”De allerede etablerede evidensbaserede forældretræningsprogrammer fra udlandet er meget omkostningstunge og dermed svære at udbrede. Undersøgelsen viser, at det frivilligbaserede og langt mindre ressourcekrævende KiK er mindst lige så effektivt som de etablerede programmer” siger forsker fra SFI Christoffer Scavenius.

Mere kærlighed i mindre kaos

Projektleder og udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Anna Furbo Rewitz siger: ”Vi er i foreningen meget optagede af at forebygge nogle af de mange vanskeligheder, vi ser hos børn og familier med ADHD. Vi har stor tiltro til forældrenes egne kompetencer og handlemuligheder, og vi ønsker at give dem målrettet viden og redskaber. Det kan de tilegne sig gennem et struktureret forløb i en positiv ånd og sammen med andre forældre. Vi tror også på, at det personlige engagement bag frivilligt arbejde af denne karakter har en betydning for forældrenes tilmelding, gennemførelse og udbytte. Vi ved nu, at KiK kan bringe mere kærlighed i mindre kaos til mange familier med ADHD i fremtiden”.

ADHD-foreningens direktør Camilla Louise Lydiksen fortsætter: ”Vi mener desuden, at et tilbud i foreningsregi vil udbrede indsatsen til familier, som ellers ikke ville få hjælp – i hvert fald ikke før børnene og problemerne er blevet større og sværere at håndtere. Dermed kan de kommunale ressourcer bedre koncentreres om de familier med ADHD, der er særligt belastede”.

Fremtiden for Kærlighed i Kaos®

ADHD-foreningen arbejder nu på at sikre, at Kærlighed i Kaos fremover kan blive udbudt af ADHD-foreningen efter behov rundt om i landet. De frivillige trænere står klar til at undervise fra efteråret 2015. Kursussteder og tider er endnu ikke fastsat og vil blive annonceret på www.adhd.dk efter sommeren.

Kurset er gratis for forældrene og er uafhængigt af henvisning, diagnose og medlemskab af foreningen. Enlige forældre kan deltage sammen med en anden person involveret i barnets opvækst.

Udviklingen og effektmålingen af Kærlighed i Kaos® er støttet af TrygFonden.

For yderligere oplysninger kontakt venligst direktør i ADHD-foreningen, Camilla Louise Lydiksen på[email protected]/ 28191918 og læs mere påwww.adhd.dk.

ad