PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-bog-portr%C3%A6tterer-socialt-udsatte-og-gl%C3%A6den-ved-kunst-19238

Ny bog portrætterer socialt udsatte og glæden ved kunst

Pressemeddelelse november 6, 2014 Kunst Udsat Kultur Værested Krealariet Landsforeningen

I morgen, fredag, lanceres en ny bog, der portrætterer forskellige socialt udsatte mennesker og beskriver hvordan kunsten og kreative udfoldelser har givet dem nyt håb for tilværelsen

I bogen ”Kunsten er at gribe livet”, som lanceres fredag, portrætteres socialt udsatte værestedsbrugere og deres forhold til kunst og kultur. Omdrejningspunktet er, hvad kunsten kan gøre for de udsatte, samt hvad de udsatte kan gøre for kunsten.

Bogudgivelsen er kulminationen på det treårige kunst- og kulturprojekt, Krealariet, som Landsforeningen af VæreSteder har drevet med støtte fra Bikubenfonden.

Gennem Krealariet har socialt udsatte værestedsbrugere haft mulighed for at stifte bekendtskab med, udøve og forbruge kunst og kultur i utallige afskygninger. Projektet har, for mange, givet anledning til de succesoplevelser, der er altafgørende for at skabe lyst til forandring og mod på en anden og bedre tilværelse. Kunsten og kulturen har således vist et kolossalt potentiale for at flytte mennesker.

Værestedskunstner Birger Toftdahl fortæller:

”Krealariet har givet mig lysten og modet til for første gang i mange år at røre min guitar, skrive min sang færdig og at stille mig op og spille og synge for et stort publikum på Krealariets kulturfestival i august. Jeg rider stadig på bølgen”.

Bogen er en manifestation af, at der er store forekomster af kunstnerisk talentmasse på landets væresteder, at socialt udsatte også har ressourcer, og at kunst og kultur ikke kun er for de fine.

Sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder udtaler:

”Jeg ser det sådan, at samfundet har brug for kunsten som sammenhængskraft. Og kunsten kan ikke være den sammenhængskraft, hvis vi ikke har alle med”

Ud over et udpluk af værestedsbrugere og –kunstnere er også flere af de til projektet tilknyttede ambassadører fra den etablere danske kunstscene portrætteret. Disse omfatter bl.a. folkemusiker Lasse Helner (duoen Lasse & Mathilde), kunstmaler Jeppe Eisner, musiker Ole Friis og skuespiller Charlotte Munck (tv-serien Anna Pihl).

Bogen lanceres officielt fredag d. 7/11 kl. 13.30-15.00 i Bikubenfondens lokaler – se vedhæftede program.

Flere interviewemner – både blandt værestedskunstnere og ambassadører – vil være til stede.

Bogen er vedhæftet men kan også rekvireres fysisk ved henvendelse til Landsforening af VæreSteder på [email protected] 

Læs mere på www.vaeresteder.dk

Kontakter


Cliff Kaltoft

Sekretariatschef
Landsforeningen af VæreSteder
cliff******** Vis...
2147**** Vis...

Emner


Kunst Udsat Kultur Værested Krealariet Landsforeningen