PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-bog-om-dansk-landskabsarkitektur-2009-2013-19137
ad

Ny bog om dansk landskabsarkitektur 2009 - 2013

Pressemeddelelse oktober 22, 2014 Ny Agenda 2 BOG Landskabsarkitektur BOGVÆRKET

28. oktober udkommer Ny Agenda 2, der giver et samlet overblik over dansk landskabsarkitektur i perioden 2009 – 2013. Bogen er forfattet af Annemarie Lund, Landskabsarkitekt MDL og mangeårig redaktør af Landskab, og viser, hvor stærk og facetteret dansk landskabsarkitektur er i disse år.

Ny Agenda 2 Gladsaxe

Det er et paradoks, at ubehagelige fænomener som klimaændringernes skybrud og stormfloder samt en tiltagende fedmeepidemi giver anledning til kreative løsningsforslag, der forener nytte og skønhed med relativ prisbillighed. Løsninger, der i sidste ende gør byerne til bedre levesteder.

At det imidlertid er tilfældet viser den nye bog, Ny Agenda 2, der præsenterer de bedste eksempler på dansk landskabsarkitektur gennemført i de seneste fem år. På baggrund af indsendte projekter fra hele landet har en bedømmelseskomite udvalgt de landskabsrum, som bliver gennemgået i bogen. Ny Agenda 2 er fortsættelsen af Ny Agenda, der udkom i 2009 og gjorde status over perioden 2004-2008.

I Ny Agenda 2 vises kreative løsninger til imødegåelse af monsterregn og stormfloder, som har fyldt kældrene med vand og kloakslam. Disse løsninger aflaster kloaknettet, som det er alt for dyrt at omlægge til ekstreme belastninger.

Det gælder Skybrudsparken i Gladsaxe og højvandssikringen i Lemvig, der bliver en strukturerende, forskønnede og praktisk anvendelig del af havnemiljøet, når der ikke er stormflod.

Bogen viser også eksempler på, hvordan landskabsarkitekturen fremmer befolkningens sundhed ved at udvikle udendørsrum, hvor folk kan være fysisk aktive. Det sker blandt andet som et forsøg på at modvirke den fedmeepidemi, der truer i de fleste vestlige industrisamfund, herunder også Danmark. Med eksempler fra hele landet viser bogen, hvordan der indrettes mange by-, landskabs- og vandrum til uformelle aktivitetsområder, der tilskynder til leg og fysisk aktivitet.

Dette ses bl.a. i fodboldeksperimentariet i Herning, der skaber anderledes rammer for boldspil leg og bevægelse, uden at man skal være i klub eller træne på faste tidspunkter eller på Dronningens Bastion i Fredericia.

To vandeksempler er Hjortespringsbadet med bevægelses- og vandaktiviteter også uden for svømmehallen eller strandpromenaden i Helsingborg. Overraskende er Ørestad Skole, hvor tagterrasser og trappeanlæg inddrages til leg og bevægelse, fordi der ikke er plads på grunden.

Desuden udvikles temaer som ”dyrk din by” og andre borgerinddragende eksempler, der giver beboerne medejerskab over ellers offentlige arealer.

Ikke mindst viser bogen et eksempel på temporære landskabelige anlæg, hvor begrebet ”midlertidighed” er centralt i en ny og løfterig metode til en trinvis udvikling eller forvandling af byudviklingsområder, som i Fredericias tunge industrihavn.

Landskabsarkitekturen har således fået nye punkter på agendaen, men holder stadig fast ved de dyder, der har gjort Danmark internationalt kendt, og som stadig ses som en særlig nordisk tilgang.

Det gælder den omhyggelige og præcist formede kotering, det grønne anvendt som rumskabende element med en vækstlighed, der skifter med årets gang, så hver årstid giver sin oplevelse, dynamik og livskraft.

Her findes små projekter som ”platmenagen” ved Grønningen/Nyboder i København eller kæmpemæssige anlæg som transformerstationen i Herslev ved Kalundborg, der indkapsles i et 40 ha. kunstigt skabt bakkelandskab, der skjuler det ellers skæmmende anlæg, og som tilfører området rekreativ værdi. Eller store urbane projekter som Viborg Bymidte og Købmagergade.

Ikke mindst er revitalisering og genfortolkning af den historiske arv et stort emne, som det ses i Fredensborg Slotshave, Odense Slotspark, herregårdshaver, Kronborg osv.

Landskabsarkitekternes palet er således bred, og det ser ikke ud til, at finanskrisen har haft indflydelse på opgavernes antal, størrelse og kvalitet. Landskabsanlæggene hører til i den billigste del af bygge- og anlægsprocessen, og det er måske derfor, at de trods alt er sluppet nådigere gennem krisen end de mere kapitalkrævende.

Ny Agenda 2 er skrevet af landskabsarkitekten og tidsskriftet Landskabs mangeårige redaktør Annemarie Lund. Derudover bidrager to internationale kapaciteter, professorerne Lisa Dietrich og Thorbjørn Andersson, der placerer de sidste års landskabsarkitektur i en international kontekst.

Bogen er udgivet med støtte af Bergiafonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Havekulturfonden, Karin og Georg Boyes Fond, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Ny Carlsbergfondet og Realdania. Danske Landskabsarkitekter og Danske Arkitektvirksomheder har igangsat og støttet forarbejdet med bogen.

Der er bogreception tirsdag d. 28 oktober kl. 16 på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, København K.

FAKTA:
Ny Agenda 2 – Dansk Landskabsarkitektur 2009-2013
Hovedforfatter: Annemarie Lund. Øvrige forfattere: Lisa Dietrich og Thorbjørn Andersson. 200 sider, stort format, garnheftet, 4 farver ISBN 978-87-92420-28-2 Pris: 298 kr. Udgivet af forlaget BOGVÆRKET

FAKTA ILLUSTRATIONER:

Gladsaxe
Skybrudsparken, regnvandsanlæg ved Skolesvinget, Gladsaxe
Realiseret: 2013-14
Bygherre: Nordvand A/S og Gladsaxe Kommune
Landskabsarkitekt: Bisgaard Landskabsarkitekter Aps (underrådgiver)
Totalrådgiver: Grontmij
Entreprenør: Per Aarsleff A/S
Fonde: Lokale og Anlægsfonden, Naturstyrelsen, Realdania, Vandplus
Nomineret til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2014
Foto: Kontraframe

Lemvig
Lemvig havneplads, Lemvig
Realiseret: 2012-14
Bygherre: Lemvig Kommune
Arkitekt: Hasløv & Kjærsgaard ved Dan B. Hasløv, Cathrine Leth og Roger Svanberg
Ingeniør: COWI A/S
Udførende: SHS-Byg A/S, Kaj Bech
Andre samarbejdspartnere: Oranje Beton (medudvikler og distributør af højvandsmøblet), Lemvig Maskin- & Køleteknik ApS (medudvikler af porte), Produktionsskolen og Woodpro A/S (medudvikler af møbler), 5. klasser i Lemvig (mosaikdesign)
Nomineret til Byplanprisen 2014 og KTC’s innovationspris 2014
Foto:  Mads Krabbe

Kronborg
Kulturhavn Kronborg, Helsingør
Realiseret: 2008-13
Bygherre: Helsingør Kommune og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE)
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt MAA, MDL. Medarbejdere: Claire Broun, Marianne Carter, Ulla Helene Færgeman, Eriko Hayashi, Bente Have Kildeby, Karin Larsson, Virginie Lego, Dot Severine Nielsen, Sara Padgett
Bygherrerådgiver: Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt MAA, MDL og COWI A/S
Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S.
Underrådgivere: Rådgivende ingeniører Niras A/S og arkitektfirmaet JUUL | FROST Arkitekter A/S
Fonde: Realdania
Tildelt The International Architecture Award 2014, Brolæggerprisen 2012
Foto: Jan Kofod Winther, Jeppe Aagaard Andersen
Illustrationsplan: JUUL | FROST Arkitekter

Kokkedal 
Kokkedal Vest, pleje- og ældrecenter, Louiselund 9, Kokkedal
Realiseret: 2009-13, efter 1. præmie i indbudt konkurrence 2009 med Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Bygherre: DAB, Hørsholm Kommune
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab Aps. Team: Marianne Levinsen, Christine Vad Majgaard, Annette Kærgaard Hansen
Totalrådgiver: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S
Ingeniør: MOE A/S
Entreprenør: MJ Eriksson A/S, Allan Steenberg, anlægsgartner
Præmieret 2013 med Hørsholm Kommunes Arkitekturpris for bygninger og anlæg
Foto: Torben Petersen

Kontakter


Annemarie Lund

Hovedforfatter, Redaktør Landskab, Landskabsarkitekt MDL
lands************************** Vis...
2621**** Vis...

Emner


Ny Agenda 2 BOG Landskabsarkitektur BOGVÆRKET
ad