PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-bog-kaster-lys-over-hvordan-kvinder-kan-neds%C3%A6tte-deres-risiko-for-overgreb-og-f%C3%A5-st%C3%B8rre-livskvalitet-14515
ad

Ny bog kaster lys over, hvordan kvinder kan nedsætte deres risiko for overgreb og få større livskvalitet

Pressemeddelelse november 12, 2012 Samfund

Psykisk selvforsvar for kvinder – nedsæt din risiko for krænkelser og vold af forebyggelseskonsulent, Chris Poole er en ny håndbog, der styrker kvinders modstandskraft mod de former for overgreb og vold, kvinder oftest er udsat for: seksuelle overgreb, partnervold og stalking.

Psykisk selvforsvar forside

Her er en effektiv tretrins-raket af viden, konkrete redskaberog øvelser i at udvikle det mod og den positive selvfølelse, der er fundamentet for at bruge viden og redskaber i praksis.

Bogens kernebudskab er, at kvinder kan tage hånd om deres personlige sikkerhed ved at lære at benytte en række konkrete redskaber og teknikker, som er meget andet end fysisk selvforsvar.

De beskrevne handlemåder og teknikker, som er understøttet af en række undersøgelser, styrker kvinder generelt i deres tro på sig selv og kan dermed bidrage til at forhøje livskvaliteten i hverdagen.

 

App tilknyttet bogen

Bogen lanceres sammen meden app,som supplerer og arbejder sammen med bogen. App'en kan hentes gratis, når man køber bogen. Så har man en smartphone eller tablet, har man bogens vigtigste værktøj altid ved hånden.

App’en er derudover udstyret med en funktion, der giver hurtig adgang til kontaktoplysninger om de geografiske nærmeste organisationer, der tilbyder støtte og hjælp i tilfælde af overgreb. Hvis der er indbygget GPS, kan app’en automatisk finde de relevante organisationer, i nærheden af, hvor man befinder sig. Uden GPS, kan disse oplysninger findes gennem forskellige registre i app’en, der dækker Danmark, de nordiske lande og de fleste andre andre lande i Europa.

 

Hvem kan have gavn af bogen?

Bogen henvender sig til alle kvinder i aldren 18 år og opefter og skal helst læses, inden man har været udsat for vold. Indholdet er relevant for kvinder, der ikke er bange, men gerne vil vide, hvad de kan gøre, hvis de kommer ud for en ubehagelig eller farlig situation. Bogen er også for de kvinder, der er angste for overgreb generelt eller i nogle specifikke situationer.

Den kan også bruges af kvinder, der har været udsat for vold. Det kan på det rigtige tidspunkt være en hjælp til bearbejdning af oplevelsen at få anvist konkrete handlinger, der kan mindske muligheden for en gentagelse af volden.

 

Et vigtigt og unikt element ved bogen og app'en er de klare anvisninger til, hvad man kan gøre, som fx pårørende eller kollega til en, der er udsat for eller udøver vold.

 

Konkrete opgaver og øvelseri bogen gør den egnet til brug i selvhjælps- og diskussionsgrupper. Bogen kan endvidere anvendes i undervisning og af professionelle, som gerne vil blive klogere på emnet vold mod kvinder.

 

Udtalelser fra fagpersoner

Sara Parding, informationsmedarbejder ved Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital:

Bogen Psykisk selvforsvar for kvindergiver god indsigt i, hvordan almindelige situationer

kan udvikles til at blive voldelige. Den viser, hvad vi skal være opmærksomme på, og styrker læseren i at turde stole på sin egen fornemmelse.

Når man læser bogen, får man øget fornemmelse af at have kontrol over sit liv og sin

krop og af at kunne undgå vold og overgreb.

 

Mia Falconer, seniorkonsulent, Danner

BogenPsykisk selvforsvar for kvindergiverklare anvisninger på, hvordan kvinder aktivt

kan handle for at mindske deres risiko for vold. Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og med mange gode eksempler, der gør problemstillinger om vold konkrete og nærværende. Samtidig anlægger bogen et nuanceret blik på den komplekse problemstilling, som vold er. Den tilhørende app understøtter bogens anvisninger og åbner muligheder for, at kvinder hurtigt og nemt kan få adgang til handlingsanvisningerne

i bogen - uanset hvor de befinder sig. Det er væsentligt, at bogen lægger vægt på, hvad du selv kan gøre for at mindske din udsathed, men placerer ansvaret for volden hos

voldsudøveren og fastholder, at det er en samfundsopgave at bekæmpe volden.”

Lene Johannesson, sekretariatschef hos LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog oger handlingsorienteret. Den giver nogle konkrete redskaber til, hvordan kvinder selv kan bearbejde og opbygge deres personlige sikkerhed.

Ved at få en viden om vold, seksuelle overgreb og stalking og samtidig få styrket selvtilliden er kvinden godt hjulpet i at forebygge at blive udsat for disse krænkelser.

Det er dog vigtigt at holde fast i, hvilket også fremgår af bogen, at overgreb altid er udøverens ansvar.

Med denne bog er du allerede godt i gang med at forebygge overgreb.

 

Lene Ulstrup, koordinator for rådgivning og formidling i AlbaHus, rådgivnings- og behandlingssted for mennesker, som er berørt af seksuelle overgreb

Det er en bog, som har fokus på at opbygge pigen/kvindens agenthed – uanset hvad hun har med sig. Derfor håber jeg, at rigtig mange piger og kvinder må tage bogen og den medfølgende app til sig og bruge dem aktivt.

Fakta

Titel:Psykisk selvforsvar for kvinder – nedsæt din risiko for krænkelser og vold

Forfatter:Chris Poole, læs mere om forfatteren her

Antal sider:160

ISBN:978-87-91171-38-3

Udsalgspris for bogen og app'en:198,- kr.

Kan bestilles hos boghandlere eller på www.voldsforebyggelse.nu

Udgivelsesdato:den 12. november, 2012

Udgivet med støtte fra TrygFonden

Få flere oplysninger eller bestil et anmeldereksemplar af bogen:mail: info@voldsforebyggelse.nu, mobil: 30519777

 

Andre udgivelser af Chris Poole:

  • Undgå vold og voldtægt , håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar,2002

  • Overgreb – nej tak! Et brugshæfte til forældre, pædagoger og lærere om forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn,2006

  • Rejs sikkert – guide til personlig sikkerhed for kvinder,2008, (medforfatter Tanya Spencer)

  • Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige,Det Kriminalpræventive Råd, 2010

  • Den voldsramte kan også være din kollega – om håndtering af partnervold på arbejdspladser,AOF Danmark og FIU-ligestilling, 3F, 2010

  • Partnervold – om arbejdspladsens forebyggelse og håndtering,FIU-Ligestilling, 2012

Kontakter


Chris Poole

konsulent i voldsforebyggelse
Voldsforebyggelse i Praksis
chris**************** Vis...
30519*** Vis...

Emner


Samfund
ad