PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-bog-fra-till%C3%A6rt-hj%C3%A6lpel%C3%B8shed-til-empowerment-udkommer-1-maj-26722

NY BOG: Fra tillært hjælpeløshed til Empowerment - UDKOMMER: 1. Maj

Pressemeddelelse april 29, 2021 Empowerment Hjælpeløshed Velfærdssamfund Svenstrup Empowermind

Borgere trænes som cirkuselefanter

Jorgen Svenstrup
Forfatter Jørgen Svenstrup

Du kender måske historien. I cirkus binder man ofte en elefant med en lille kæde til en pløk i jorden. Hvis man gør det, fra elefanten er helt lille, vil den som voksen ikke længere tro på, at den kan komme fri – selvom den sagtens kunne rive sig løs. Det samme sker i vores offentlige system, mener forfatter og debattør Jørgen Svenstrup.

Han har netop skrevet en bog, der starter med elefanten Berta. Som helt ung elefant bliver Berta sat i en tynd kæde bundet til en lille pløk. Hun står ved siden af sin mor, som hele livet har været bundet fast til en anden lille pløk. Selvom Berta sagtens kunne hive pløkken op, tror hun ikke, at hun kan, og derfor kan cirkusfolkene roligt lade Berta stå og passe sig selv. Berta lærer, at hun ikke har kontrol over sit eget liv og færden.

Det fænomen kalder Jørgen Svenstrup for tillært hjælpeløshed, og han ser det overalt i det offentlige system. Blandt andet i beskæftigelsessystemet.

”Hvis du går ind på et jobcenter, lander du i et pragteksemplar af et cirkus, hvor sunde og ressourcestærke elefanter kommer ind ad den ene dør, og hvor visne elefantskygger med kæder om anklerne går ud af den anden. Et lille eksempel: Når du er jobsøgende, skal du fx skrive tre ansøgninger om ugen for at beholde din ret til dagpenge. Det vil sige at du som et voksent, begavet menneske bliver tvunget til i værste fald at skrive tre meningsløse ansøgninger, og sende dem til virksomheder der oversvømmes af meningsløse ansøgninger. Og alle ved det er sådan det er, og hvor meningsløst det er,” siger han.

En samfundstrussel

Det er ikke kun på jobcentrene, Jørgen Svenstrup ser tendensen til at skabe mennesker, som har lært at være hjælpeløse ofre. Det samme sker i sundhedsvæsenet, hvor systemet tager ansvaret fra patienterne. I det sociale system, hvor socialrådgivere med de bedste intentioner tager ejerskabet for klienternes problemer og dermed deres liv.

Han mener, at det er ét af største problemer i det danske samfund.

”Vi har skabt et ekspertsamfund, hvor de der véd, fortæller de der ikke ved, hvordan tingene hænger sammen. Vi har skabt et samfund, hvor mennesker bliver tingsliggjort i systemer. Smag bare på ordene patient og klient. Det er sådan nogle, som skal diagnosticeres og håndteres,” siger han.

Bivirkningen ved velfærdssamfundet er, ifølge Jørgen Svenstrup, at rigtigt mange mennesker simpelt hen opgiver at tage ejerskabet og ansvaret for deres liv, sundhed og læring. Det må andre tage sig af.

”Velfærdssamfundet er selvfølgelig et gode. Vi er alle sammen glade for at kunne gå på hospitalet, når vi bliver syge. At vi kan få en uddannelse, og at der er understøttelse, når vi bliver arbejdsløse. Men der er en kæmpestor omkostning ved det. Når andre tager ansvaret, har jeg det ikke længere selv. Anders Fogh Rasmussen kaldte det engang lidt provokerende for en slavestat. Udfordringen ved vores slavestat er, at slaveejerne er virkeligt søde socialrådgivere og sygeplejersker med de bedste intentioner,” siger Jørgen Svenstrup.

Kuren er empowerment

Jørgen Svenstrup har i bogen ”Fra hjælpeløshed til  empowerment” sat sig for at hjælpe de begavede og velmenende offentligt ansatte med at løfte mennesker ud af offerrollen.

”Jeg har skrevet ti bøger til almindelige mennesker om, hvordan de kan tage ansvaret og ejerskabet over deres eget liv. Men jeg kan i mit daglige arbejde som coach- og mentaltræner se, at systemet modarbejder det. Derfor ville jeg nu skrive til dem, der virkelig kan gøre noget. Lærerne, sygeplejerskerne, lægerne og socialrådgiverne. De er nødt til at komme ind i kampen. Ellers bliver en stadig større del af den danske befolkning stille og roligt til passive elefanter,” siger Jørgen Svenstrup.

Seks grunde til hjælpeløsheden

  1. Ekspertvælde
  2. Det sociale sikkerhedsnet
  3. Ydre kontrol
  4. Tingsliggørende fagsprog
  5. Programmer overfor mennesker
  6. Systemcentrering

Yderligere kommentarer: Jørgen Svenstrup 2121 2141

Pressekit og bog kan bestilles på [email protected]

Kontakter


Emner


Empowerment Hjælpeløshed Velfærdssamfund Svenstrup Empowermind