PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-bim-baseret-lca-beregner-giver-overblik-over-bygningers-klimap%C3%A5virkning-27036

Ny BIM-baseret LCA-beregner giver overblik over bygningers klimapåvirkning

Pressemeddelelse april 4, 2022 LCA LCA-beregner BIM Bygningsreglement Byggeri Arkitektur Lendager GRAPHISOFT Center Danmark Klimahåndtering OpenBIM

I løbet af 2023 bliver Life Cycle Assessment (LCA) en obligatorisk del af bygningsreglementet. En ny BIM-baseret LCA-beregner giver allerede i de tidlige skitseringsfaser overblik over bygningers CO2-udledning. LCA-beregneren er udviklet af GRAPHISOFT Center Danmark i samarbejde med Lendager.

LCA 01

LCA omfatter bygningernes klimabelastning, og fra 2023 bliver LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri med en grænseværdi for byggeri over 1.000 m2, som trinvist strammes frem mod 2029. En af udfordringerne for rådgiverne er, at det i dag er vanskeligt og tidskrævende at få overblik over CO2-belastningen på deres byggeprojekter i de tidlige designfaser.

I samarbejde med Lendager
GRAPHISOFT Center Danmark har udviklet en BIM-baseret LCA-beregner, der beregner CO2-udledningen for bygningens brug, produktion og transport af bygningsmaterialer, inklusive bortskaffelse og affaldssortering, samt selve byggeprocessen. I LCA-regi svarer det til LCA-faserne A1-A5, B6, C3 og C4.

LCA-beregneren er udviklet i samarbejde med Lendager og testes på en række af deres projekter, ligesom Lendager løbende kvalificerer metoden. Lendager har blandt andet anvendt output fra LCA-beregneren til deres aktuelle vinderprojekt om at omdanne et eksisterende parkeringshus tilhørende stormagasinet Karstadt i Berlin til et innovativt og bæredygtigt kontorhus. På trods af at bygherren SIGNA lagde op til nedrivning, foreslog Lendager på baggrund af LCA-beregninger at bevare den eksisterende bygning og genbruge materialer fra nabobygningen til facaden. Projektet er det største udenlandske projekt i Lendagers historie.

Overblik over CO2-udledningen i de tidlige faser
I dag udarbejdes LCA-beregninger ofte sent i designprocessen ved at rådgivere manuelt indtaster data og mængder i specifikke programmer, der beregner byggeriets miljøpåvirkning. Thomas Graabæk er arkitekt og indehaver af GRAPHSISOFT Center Danmark, og han forklarer, hvordan LCA-beregneren gør det muligt for rådgiverne at få overblik over deres projekters klimapåvirkning i de tidlige faser. Hermed kan de lave klimavenlige projekter og på et tidligt stadie sikre sig at deres projekter overholder de kommende LCA-krav i bygningsreglementet.

”I forbindelse med LCA-beregninger er der i dag nogle store barrierer for rådgiverne, da de forskellige eksisterende LCA-beregnere enten ikke kan regne direkte på BIM-projekter, ikke medtager CO2-udledningen fra bygningens brug eller kræver brug af en række forskellige programmer for at komme i mål. Vi oplever et enormt behov for på et tidligt stadie at kunne danne sig et overblik over, om projektet lander over eller under grænseværdien i Bygningsreglementet 2023, Frivillig Bæredygtighedsklasse eller DGNB. Med vores LCA-beregner får rådgiverne overblik over CO2-udledning allerede i skitsefasen, så de kan tilpasse deres design, hvilket resulterer i mere bæredygtige byggerier. Der findes i dag ingen andre BIM-baserede programmer, der både beregner klimapåvirkningen af byggematerialer og driften af bygninger,”fortæller Thomas Graabæk og afslutter,”Vi mener, at klima-krisen er en af de vigtigste udfordringer for byggebranchen, og vi har derfor valgt at udvikle vores LCA-beregner som et gratis redskab.”

Jørn Kiesslinger er Teamleder for bæredygtighedsledelse hos Lendager og supplerer,”Ved de indledende samtaler om et udviklingssamarbejde imellem GRAPHISOFT Center Danmark og Lendager kunne vi hurtigt se det store potentiale i at kunne skabe et LCA-værktøj, som både kan beregne bygningernes klimabelastning for det indlejrede CO2-aftryk i bygningens materialer og for energiforbrugets CO2-udledning i driftsfasen. Optimerede designløsninger for bygningens udformning og materialevalg kan have direkte indflydelse på bygningens energiforbrug, derfor vil det BIM-integrerede LCA-værktøj give os mulighed for at designe bygninger som lever op til klimakravene.”

Understøtter åbne standarder
Med LCA-beregneren fra GRAPHISOFT Center Danmark bliver det muligt for rådgiverne at udvikle klimavenlige byggerier, dokumentere klimapåvirkningen og se, om deres projekter lever op til de LCA-krav i blandt andet DGNB, Frivillig Bæredygtighedsklasse og Bygningsreglementet.

GRAPHISOFT Center Danmarks LCA-beregner er fuldt ud BIM-baseret og understøtter gængse åbne BIM-standarder, og kan derfor importere projekter fra andre programmer som f.eks. Revit, Tekla, Sketchup og Rhino via IFC-filer. LCA-beregneren er frigivet til gratis download i en foreløbig betaversion og består af en template-fil til Archicad, en Excel-fil og en manual som PDF-fil. Den endelige version forventes frigivet august 2022.

Du kan downloade beta-versionen her: https://graphisoft-danmark.dk/download#lca

FAKTA: HVAD ER BIM?
BIM er en forkortelse for Bygnings Informations Modellering og referer til en digital model, hvor software kobler 2D-tegninger med 3D-modeller og gennem 3D-modellens “intelligente” bygningsdele udtrækker mængder, styklister og andre informationer. BIM vinder større og større udbredelse i bygge- og anlægsbranchen er i dag et almindeligt redskab til skitsering, design og projektering af nye bygge- og landskabsprojekter og renovering. De mest gængse BIM-programmer er Revit, Archicad og Tekla.

BILLEDTEKSTER
LCA 01 - 02: Karstadt, Lendagers vinderprojekt i Berlin. Rendering af Lendager.

LCA 03 - 05: BIM-model af Karstadt, Lendagers vinderprojekt i Berlin.

Kontakter


Thomas Graabæk

Arkitekt og indehaver
GRAPHISOFT Center Danmark
tg@fo*********** Vis...
2628**** Vis...

Emner


LCA LCA-beregner BIM Bygningsreglement Byggeri Arkitektur Lendager GRAPHISOFT Center Danmark Klimahåndtering OpenBIM