PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ny-betonl%C3%B8sning-vinder-ordre-til-kr%C3%B8yers-plads-18109
ad

Ny betonløsning vinder ordre til Krøyers Plads

Pressemeddelelse maj 14, 2014 Sl-dæk Krøyers Plads Betonelement Abeo Betondæk INNOVATION Byggebranche NCC Betonelementer

Perstrup har vundet elemententreprisen til det 10.000 kvm store boligprojekt på Krøyers Plads i Københavns Havn. Det sker efter at have præsenteret en løsning med det nyudviklede SL-betondæk, som giver NCC både hurtigere opførelsestid samt en bedre sikkerhed på byggepladsen.

Krøyers Plads 01

Når boligerne på Krøyers Plads står færdige i 2015 bliver det på en af de mest centralt placerede og spændende grunde i København. Boligerne kommer til at ligge i forlængelse af 300 år gamle pakhuse og direkte ned til Københavns havnefront, skråt overfor Nyhavn.

Det er NCC Housing og NCC Construction som står bag opførelsen af de i alt 3 bygninger. Første etape er opført med huldæk suppleret med ståldæk yderst mod facaderne i forbindelse med halvt tilbagetrukne altaner. Men til anden etape har NCC valgt at skifte til SL-dæk. Det skyldes bl.a. bedre økonomi og muligheden for at opnå en markant hurtigere montage.

Enklere og hurtigere montage

”Med SL-dækket har vi fået en løsning, der samler flere dele til et element. De lette ståldæk og stålbjælker bliver overflødige og samtidig kan altan- og facadefastgørelse lettere indarbejdes. Kantstøbningerne er ligeledes integreret i det leverede dæk, og befrier os for en, i arbejdsmiljømæssige henseende, uheldig arbejdsgang. Det betyder at montagen forsimples markant, og vi er af den overbevisning at vi nu kan opføre etageboligerne til tiden med betydeligt forbedrede vilkår for sikkerheden,” siger projektleder fra NCC, Klaus Iversen.

Ifølge Klaus Iversen har SL-løsningen samtidig gjort det muligt at opnå en række andre tidsbesparende processer. Eksempelvis har det været muligt at spare overbetonen på etagen over stuen væk, da skivekræfterne kan optages i SL-dækkene. P-dækkene leveres med opragende armering for sammenstøbning med overbeton, hvilket bl.a. betyder at elementvogne kan køre på dækkene under montagen. Derudover bliver der i dækkene indstøbt rækværksholdere, således at der let kan etableres sikkerhedsrækværk.

Fleksibilitet i højsædet

Krøyers Plads er et godt eksempel på mulighederne med det nye SL-dæk. Men ifølge Abeo, der har udviklet betondækket, er man slet ikke færdig med at udforske dækkets fleksibilitet. Allerede i løbet af den kommende tid vil virksomheden offentliggøre en række helt nye tekniske løsninger, der bl.a. tæller en udkraget altanløsning med indbygget kuldebrosisolering. 

”Der er i øjeblikket stort fokus på produktivitetsforbedringer. Det handler i høj grad om at effektivisere processer på byggepladsen. SL-Dækket er udviklet netop til dette formål, og Krøyers Plads er et godt eksempel på hvor stort besparelsespotentialet er. I projektet giver især fleksibiliteten omkring fastholdelse af facader og altaner store besparelser. Ikke kun i pris, men også i tid, hvilket har en meget høj værdi. Snart er vi også klar med en indbygget altanløsning, der vil sænke omkostningerne til etablering af altaner yderligere,” siger Hans Terney Rasmussen, adm. direktør i Abeo A/S.

Det er arkitektfirmaerne Vilhelm Lauritzen og COBE der i samarbejde med GHB Landsskabsarkitekter har tegnet projektet til Krøyers Plads, der i øvrigt bliver det første svanemærkede byggeri i Danmark. Boligerne forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2015.

Kontakter


Emner


Sl-dæk Krøyers Plads Betonelement Abeo Betondæk INNOVATION Byggebranche NCC Betonelementer
ad