PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nudging-den-nye-ledelsesstil-14200

“Nudging” - den nye ledelsesstil?

Pressemeddelelse september 21, 2012 Uddannelse

Nudging er et relativt nyt begreb, som betyder at give et lille og blidt mentalt skub i en bestemt retning. Nyeste forskning viser, at nudging er langt mere effektivt end kommandering, når man gerne vil have andre til at gøre en bestemt ting. Bliver dette en ny ledelsestrend?

Logo til pressemeddelelser

Mennesker er langt mere modtagelige, hvis de bliver nudged imod noget, end hvis de direkte bliver bedt om det. Men det kan de fleste af os vel sagtens nikke genkendende til. Hvis vi eksempelvis får en direkte kommando fra vores chefer, vil de fleste af os være langt mere stejle i forhold til, hvis det var os selv, som var kommet på den samme ide. Men hvorfor er det sådan?

Svaret ligger i helt basal motivationsteori, og nærmere betegnet autonomi. Des mere vi føler, at valget om at udføre en given aktivitet, helt er op til os selv, des mere er vi motiveret til at udføre den givne aktivitet, så snart vi har taget valget om det. Men hvordan kan vi som ledere bruge den information og i højere grad lære at nudge vores ansatte i stedet for at give dem kommandoer?

En af de utallige teknikker hertil er at give medarbejderne ejerskab i egne beslutninger, og dermed også uddelegere ansvaret som følger med ejerskab og mandat til at træffe beslutninger. Der hvor det så bliver kompliceret er, hvordan vi som ledere får medarbejderne til at træffe de ”rigtige” beslutninger, og altså nudge dem i den retning vi gerne vil have.

Med PROBANA Business School kan du lære meget mere om de nyeste ledelsestendenser, og hvordan du motiverer, nudger og leder dine medarbejdere i den rigtige retning. Læs mere på http://www.probana.com/dip.asp

Emner


Uddannelse