PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nu-g%C3%A6lder-det-samarbejdet-om-tv%C3%A6rfagligheden-p%C3%A5-nyt-sund-26127
Annonce: håndværkerhjælp

Nu gælder det samarbejdet om tværfagligheden på Nyt SUND

Pressemeddelelse november 27, 2019 Byggeriets samarbejdsformer Byggeri Tværfaglighed

Første spadestik er netop taget på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Nyt SUND på SDU i Odense. Nu er opgaven at få det gode tværfaglige samarbejde og vidensdelingen mellem parterne sat aktivt i spil.

SUND

”Projektet har været mange år undervejs, og vi glæder os virkelig meget over, at licitationen blev gennemført indenfor det styrende budget, så vi nu kan følge byggeriet tæt og se det blive til virkelighed,” siger projektchef Jon Thisted Simonsen fra totalrådgiver Medic OUH.

Netop nu indgår de vindende entreprenører, Medic OUH som totalrådgiver og Vejdirektoratet som bygherre i en omfattende projektgennemgang, hvor projektet nærlæses og forberedes til udførelse. Det er helt afgørende for, at alle får projektet godt ind under huden, inden arbejdet på byggepladsen for alvor går i gang.

Standardisering og foranderlighed

Fleksibilitet og foranderlighed i indretningen er nogle af de krav, som projektet skal leve op til, ligesom der hele vejen gennem projekteringsforløbet er arbejdet hen imod løsninger med en meget høj grad af standardisering samt gentagelser for de sammenlignelige rumtyper.

”Projektgennemgangen er allerede i fuld gang. Vi oplever, at alle parter deltager særdeles velforberedte, med et stort fagligt engagement, et meget højt ambitionsniveau og stor respekt for hinandens fagligheder,” siger projekteringsleder Anne Mette Brygmann fra Medic OUH.

Det er målsætningen, at parterne i dette forløb får fastlagt og indarbejdet alle produkter i 3D-modellerne og samtidig får tilført entreprenørernes kompetencer og ekspertise på udførelsesmetoder og løsninger.

”Vi får derved, i tæt samarbejde med de vindende entreprenører, justeret projektet, så vores høje ambitionsniveau under projekteringen for bl.a. arbejdsmiljø og bygbarhed løftes til et endnu højere niveau efter gennemgangen,” siger Jon Thisted Simonsen.

Digitalisering skal give flow i udførelsesfasen

Når projektgennemgangsfasen er gennemført, er det ambitionen, at entreprenørerne vil opleve, at udførelsestidsplanen understøtter et godt flow samt en kontinuerlig bemanding, som i sidste ende vil betyde færre uhensigtsmæssige stop i fremdriften og produktionen på pladsen.

Det er desuden ambitionen, at der i forløbet opnås en så stor gensidig forståelse og indsigt i projektmaterialet og afklaring af de anvendte detailløsninger, så der vil være langt færre tekniske forespørgsler - til gavn for alle involverede. Bygherre stiller bl.a. en gennemsigtig 3D-platform i realtid til rådighed.

”Tidsplanen og styring af økonomi er integreret med de detaljerede 3D-modeller. For at lykkes med det, har vi arbejdet meget med at sikre fuldstændighed i 3D-modellerne, og vi har etableret en fælles digital platform, hvor alle parter har adgang til 3D-modeller i realtid. 3D-platformen giver gennemsigtighed for alle parter,” siger projektchef Per Seidelin fra Vejdirektoratet.

Det åbne samarbejde

 • Der er i udbudsmaterialet stillet høje krav til de involverede parters digitale kompetencer. Det betyder, at der planlægges med en stor grad af anvendelse af digitale platforme i såvel projekterings- som udførelsesfasen.
 • Undervejs i projektgennemgangen udføres kollisionskontroller, så det i størst muligt omfang sikres, at der ikke kommer overraskelser under udførelsen. Dette gør tidsplanen mere robust.
 • Byggeledelsen og entreprenører vil benytte en app til registrering af planlagte aktiviteters fremdrift pr. lokation. Dette giver begge parter mulighed for at reagere agilt på begyndende afvigelser, samt skabe et nøjagtigt og kontinuert overblik over projektets stade ift. det planlagte. Da projektets omkostninger er direkte bundet op på tidsplanens aktiviteter, vil fremdriftsregistreringen desuden beregne det optjente faktureringsbeløb løbende.

FAKTA: Nyt SUND

 • Nyt SUND bliver fysisk bindeled mellem det eksisterende universitet og det nye supersygehus, Nyt OUH og kommer til at udgøre en del af den nye såkaldte Vidensakse, som forbinder de to institutioner mellem teori og praksis, forskning og behandling.
 • Byggeriet på 50.000 m2 er placeret umiddelbart syd for SDU i naturskønne omgivelser helt tæt på fredskoven.
 • Første spadestik blev taget d. 13. november 2019. Ibrugtagning forventes i begyndelsen af 2023.

  Kontakt os for kommentarer, fakta og billeder:

  JON T. SIMONSEN, PROJEKTCHEF■ MEDIC OUH ■ M:  +452961 2191 ■  [email protected]

  PER SEIDELIN, PROJEKTCHEF■ VEJDIREKTORATET ■ M:  +454084 8882 ■ [email protected]

Emner


Byggeriets samarbejdsformer Byggeri Tværfaglighed
Annonce: håndværkerhjælp