PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nu-falder-en-af-de-sidste-brikker-i-sydhavnen-p%C3%A5-plads-26762

Nu falder en af de sidste brikker i Sydhavnen på plads

Pressemeddelelse juni 23, 2021 Arkitektur Byrum Planlægning København Landskab By og havn

Lokalplantillægget for Enghave Brygge Syd er bekendtgjort, nu fortsætter udviklingen af metroplads, byrum, promenader, veje og stræder. Dermed kan en af de sidste brikker i udviklingen af Sydhavnen falde på plads. Med referencer til stedets historie har Juul | Frost Arkitekter og MOE tegnet en ny bydelsplads for By & Havn omkring den nye metro station.

Enghave Brygge Visualisering Juul Frost Arkitekter

Sydhavnens ’missing link’

Mellem Havneholmen i nord og Teglholmen i syd udgør Enghave Brygge et ’missing link’ i udviklingen af Sydhavnen. Nu mangler kun Enghave Brygge syd.

I begyndelsen af 2020 vandt Juul | Frost Arkitekter og MOE rådgivende ingeniører By & Havns udbud, der omfatter design af byrum og den nye metroplads samt udredning af de trafikale-, bygnings- og bymæssige konsekvenser som metrostationen medfører.

Nu går projektet ind i næste fase, hvor Juul | Frost Arkitekter skal projektere metroplads, byrum, promenader, veje og stræder.

”Det er godt, at udviklingen nu kan gå i gang på den sidste del af Enghave Brygge. Ikke alene for de beboere, der kommer til at bo her i området, men også for naboerne fx på Teglholmen og Sluseholmen, som med tiden får nye adgangsveje både til lands og til vands - ad veje og kanaler ind mod City. Juul | Frost Arkitekter har været områdets gennemgående arkitektfirma, og de har hele tiden haft en sikker vision – og et godt overblik over opgaven”, siger adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Stiller sig på skuldrene af industrihistorien

Enghave Brygge ligger særdeles attraktivt nær København City. Området er et tidligere havne- og industriområde markeret ved H.C. Ørstedsværket, der er udpeget som et nationalt industriminde af Kulturarvsstyrelsen. En industriarv som landskabsarkitekterne aktivt sætter i spil:

“Vi stiller os på skuldrene af områdets industrihistorie i både landskabs- og byrumsdesign. Vi har valgt materialer, der viderefører den industrielle grundstemning. Metropladsen får en klar identitet, hvor beton brydes af industrinatur med vild karakter. Natur der dukker op i felter af grus og småsten.” fortæller Line Stybe Vestergaard, Partner i Juul | Frost Arkitekter med ansvar for landskab og urbanitet.

Metropladsen skal være en destination i sig selv

Pladsen udformes til bylivsfunktioner, med grønne træk og gode adgangsforhold for både gående og cyklister. Det har været essentielt at imødekomme de trafikale behov, der opstår som konsekvens af en metrostation og samtidig sikre et trygt, sammenhængende og indbydende byrum. Målet er, at pladsen, skal understøtte transformationen af det tidligere havne- og industriområde til et attraktivt blandet erhvervs- og bomiljø:

“Vores ambition er, at metropladsen ikke bare skal fungere som transitrum, men som bydelens nye samlingspunkt for lokalt byliv. Metropladsen skal være en destination i sig selv,” fortæller Hanna Svensson, Associeret Partner med ansvar for byrum og byudvikling.

Helhedsgreb sikrer sammenhæng på tværs af bydelen

Parallelt med udviklingen af Enghave Brygge Syd er Juul | Frost Arkitekter rådgiver på Enghave Brygges overordnende byrumsgreb og vejprojekt for By & Havn samt NPV. Tegnestuen har desuden designet den nordlige del af Nelson Mandelas Allé for NPV.

Gennem de overlappende projekter og et helstøbt byrumsgreb, sætter Juul | Frost Arkitekter rammerne for et konsistent design af byens rum og gader på tværs af hele Enghave Brygge.

Fakta:

  • Enghave Brygge bliver en kanalby med 9 øer og to halvøer, med Enghave Kanal som hovedåre gennem bydelen og mindre sidekanaler der er med til at skabe attraktive byrum.
  • Juul | Frost Arkitekter er hovedrådgiver for By & Havn på udviklingen af Enghave Brygge. Tegnestuen har været rådgiver siden det indledende skitseprojekt i 2007 og lokalplan i 2012. Senest har tegnestuen udarbejdet baggrundsmateriale til det netop godkendte lokalplantillæg og designet områdets byrum og metroplads i forbindelse med Sydhavnsmetroens åbning i 2024.
  • Juul | Frost Arkitekter og MOE vandt i start 2020 udbuddet for lokalplantillægget herunder udformningen af den nye Metroplads.
  • Lokalplanstillæget for den sydlige del af Enghave Brygge, herunder den nye metroplads, er godkendt og bekendtgjort af Københavns Kommune.
  • Metropladsen forventes anlagt i 2023, mens metroen forventes at åbne i 2024.

Kontakter


Emner


Arkitektur Byrum Planlægning København Landskab By og havn