PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/novo-nordisk-naturpark-vinder-dansk-landskabspris-22149
ad

Novo Nordisk Naturpark vinder Dansk Landskabspris

Pressemeddelelse januar 25, 2016 Dansk Landskabspris SLA Danske Landskabsarkitekter Novo Nordisk Naturpark

Dansk Landskabspris 2015 går til SLA, der får prisen for Novo Nordisk Naturpark. Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. Målet er at hædre værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget. Udover anerkendelsen modtager SLA 50.000 kroner for vinderprojektet.

Novo3 SLA

Mandag d. 25. januar uddelte Kulturminister Bertel Haarder (V) Dansk Landskabspris 2015 til SLA, der fik prisen for Novo Nordisk Naturpark. Det skete ved et festarrangement i Folketingets Fællessal, hvor de fem finalister blev præsenteret, efterfulgt af en levende debat om hvordan bæredygtig landskabsarkitektur imødekommer samfundsudfordringerne.

I motivationen fremhæver prisjuryen SLA’s vinderprojekt for dets bæredygtig tilgang og høje kunstneriske værdi:

”I tildelingen af Dansk Landskabspris 2015 lægger juryen vægt på parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde med biotoper, vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil. Det er dog i særdeleshed den rolle, som landskabsarkitekterne har taget som rådgivere for bygherren, der i dag honoreres. Gennem samarbejdet har bygherren, såvel som byen, fået en gave de ikke vidste, de ønskede sig. Denne vilje og evne til at overskride vante forestillinger, og gennem samarbejde kunne formulere nye løsninger på ikke erkendte behov og problemer, fortjener efter juryens overbevisning at stå som forbillede for landskabsarkitekturen. Især når dette, som i SLA’s arbejde med Novo Nordisk Naturpark, kombineres med en høj kunstnerisk værdi og et overbevisende greb om landskabsarkitekturens virkemidler”.

Det er helt vildt
Rasmus Astrup, partner i SLA fremhæver også samarbejdet med Novo Nordisk: 

”Vi er utrolig glade og stolte over den faglige tilkendegivelse, der ligger i at modtage Dansk Landskabspris. Novo Nordisk Naturpark har kun kunnet realiseres gennem et fantastisk teamwork med Novo Nordisk, hvor vi sammen har skabt et projekt baseret på stærke naturværdier. Vores ambition har været at skabe prototypen på fremtidens bæredygtige domicilpark – en 100 procent klimatilpasset naturpark, der giver værdi, sundhed og glæde til Novo Nordisks medarbejdere, og som også bidrager positivt til lokalområdet i form af øget dyre- og planteliv. Tænk at det internationale hovedsæde for Danmarks mest succesrige virksomhed er omgivet af frodig natur med døde træer og maksimal biodiversitet – det er helt vildt”.

Et bæredygtigt naturprojekt
”Vores mål var at genskabe en styret natur i et ældre industriområde, som Novo Nordisk A/S har været en del af siden 1960’erne. I tråd med vores tredobbelte bundlinje om at tage et miljømæssigt ansvar, valgte vi at investere målrettet i naturen og landskabsdesignet. Vi har mose, sø og skov som naboer, og målet var at skabe en biodiversitet, som afspejler den Nordsjællandske natur. I tæt samarbejde med SLA har vi skabt en åben, frodig og offentlig park, som sætter et grønt fingeraftryk i lokalområdet. Et bæredygtigt naturprojekt, som vi håber, understøtter dyr og planter samtidigt med at det bliver brugt året rundt af naboer, gæster og medarbejdere”, siger Kristina Lee, Corporate Vice President, Novo Nordisk A/S. 

Vinderprojekt og fire hædrende omtaler
Dansk Landskabspris har i år modtaget rekordmange indstillinger, og på baggrund af de indstillede projekters kvalitet udvidede prisjuryen antallet af finalister fra de sædvanlige tre til fem. Novo Nordisk Naturpark er årets vinder og de fire øvrige finalister modtager alle hædrende omtale. De fem finalister er: 

Novo Nordisk Naturpark – Vinder Dansk Landskabspris 2015
Landskabsarkitekt: SLA, Arkitekt: Henning Larsen Architects, Ingeniør: Alectia, Klimatilpasningsingeniør: Orbicon, Gartner: Skælskør Anlægsgartnere, Biotopkonsulent: Urban Green, Bygherre: Novo Nordisk A/S.

Nørreport Station - Hædrende omtale
Arkitekter: COBE og Gottlieb Paludan Architects, Samarbejdspartnere: Grontmij, Bartenbach LichtLabor, Bygherre: Københavns Kommune

Marielyst torv og strandsti - Hædrende omtale
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter, Arkitekt: ETN Arkitekter, Ingeniør: Grontmij, nu Sweco, Bygherre: Guldborgsund Kommune.

Sønæs rensedam og vandpark - Hædrende omtale
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg, Ingeniør: Orbicon, Hovedentreprenør: Svend E. Madsen, Underentreprenører: Ivan Jakobsen (jord og kloak), Kjærsgaard (stål),BF Anlæg (gartnerarbejde), Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg.

Elmelund Skov, hædrende omtale
Plan og anlæg er udført af forstkandidat Anni Borup og skov- og landskabsingeniør, Anders Hersø, Naturstyrelsen, og forstkandidaterne RasmusDalhoff Skaar og Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune. Samarbejdspartnere: VandcenterSyd A/S, prof. Anders Busse Nielsen,IGN, KU, Landskabsarkitektstuderende NanéKøllgaard Pedersen, Bygherre: Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn.

PRISJURYEN
Prisjuryen 2015 består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter.

Årets prisjury er:
Landskabsarkitekt MAA MDL Lisbeth Westergaard, LIW planning, repræsentant for DANSKE ARK Landskabsarkitekt MDL Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
Landskabsarkitekt Steen Himmer, Gentofte Kommune, repræsentant for Park- og Naturforvalterne
Professor, arkitekt MAA, PhD Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus, uvildig repræsentant
Journalist, tv-vært Adrian Lloyd Hughes, DR Kultur, uvildig repræsentant

Læs mere om Dansk Landskabspris 2015 på www.landskabsarkitekter.dk

BILLEDMATERIALE:
Novo1-3 SLA: Novo Nordisk Naturpark / Foto: SLA
SLA DL01: Mette Skjold, Stig L. Andersson og Rasmus Astrup (SLA) får Dansk Landskabspris af kulturminister Bertel Haarder (V) / Foto: Steen Brogaard
SLA DL02: Mette Skjold, Stig L. Andersson og Rasmus Astrup (SLA) / Foto: Steen Brogaard

APPENDIX: Udvidet motivation for vinderprojekt og hædrende omtaler

Novo Nordisk Naturpark – Vinder Dansk Landskabspris 2015
Landskabsarkitekt: SLA, Arkitekt: Henning Larsen Architects, Ingeniør: Alectia, Klimatilpasningsingeniør: Orbicon, Gartner: Skælskør Anlægsgartnere, Biotopkonsulent: Urban Green, Bygherre: Novo Nordisk A/S.

Projektet til Novo Nordisk Naturpark ses af juryen som både nutidigt og fremsynet.Med afsæt i arkitekternes tilgang til landskabet som infrastruktur for både økologiske, økonomiske og sociale kredsløb bringes landskabsarkitekturen i spil i forhold til en række af samtidens vigtigste udfordringer. Projektet ses også som værende i dialog med den moderne tradition i dansk landskabskunst, der skabte arkitektur med udgangspunkt i det plantede og groede, som de bærende virkemidler.

Projektet fremstår som et overbevisende bud på, hvordan en nyfortolkning af park-typologien i en forstads-kontekst kan være med til at transformeredisse byområder, og projektet bør blive referenceprojekt, når det gælder forstadens bæredygtige transformation. Gentænkningen af forholdet mellem global virksomhed og lokalområde, mellem privat og offentlig, mellem vildt og kontrolleret samt mellem arbejds- og fritidslandskab er inspirerende. Novo Nordisk Naturpark er både smuk domicil-arkitektur og et interessant bud på en forstadspark til det 21.århundrede.

I tildelingen af Dansk Landskabspris 2015 lægger juryen vægt parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde med biotoper, vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil.Det er dog i særdeleshed den rolle som landskabsarkitekterne har taget som rådgivere for bygherren, der i dag honoreres. Gennem samarbejdet har bygherren, såvel som byen, fået en gave, de ikke vidste, de ønskede sig eller manglede. Denne vilje og evne til at overskride vante forestillinger, og gennem samarbejde kunne formulere nye løsninger på ikke erkendte behov og problemer, fortjenerefter juryens at stå som forbillede for landskabsarkitekturen. Især når dette, som i SLA’s arbejde med Novo Nordisk Naturpark, kombineres med en høj kunstnerisk værdi og et overbevisende greb om landskabsarkitekturens virkemidler.

Nørreport Station - Hædrende omtale
Arkitekter: COBE og Gottlieb Paludan Architects, Samarbejdspartnere: Grontmij, Bartenbach LichtLabor, Bygherre: Københavns Kommune

Der findes kun en Nørreport Station, så både opgave og projekt er noget helt særligt i en dansk situation.Til glæde for mange er det færdige projekt blevet en overbevisende løsning både funktionelt og æstetisk. Juryen hædrer således Nørreport Station og dens landskabsarkitekter med følgende ord: Detfunktionelt meget komplekse rum er med en række enkle greb blevet et byrum i byen, hvor balancen mellem fodgængere, cyklister, cykler, busser, biler, boder og teknik er langt bedre end før ombygningen. Den valgte løsning viser, hvordan landskabsarkitekturen, baseret på grundige analyser, kan bidrage væsentligt til at byens flow opleves renere og mere intenst end tidligere.

Den innovative tankegang omkring noget så banalt og besværligt som cykelparkering, der (heldigvis) i stigende grad bliver et designproblem i byerne, gør projektet til et muligt fremtidigt referenceprojekt. Det samme gælder naturligvis, at dette rum pågrund af dets helt særlige rolle som møde- og udvekslingspunkt for næsten alle københavnere, rigtigt mange danskere og udenlandske besøgendegiver oplevelsen af noget helt særligt.Vi kan i dag glæde os over at dette nye byrum tilfører den københavnske byrumspalet en ny dimension.

Marielyst torv og strandsti - Hædrende omtale
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter, Arkitekt: ETN Arkitekter, Ingeniør: Grontmij, nu Sweco, Bygherre: Guldborgsund Kommune.

Juryen ønsker at hædre projektet som et godt eksempel på, hvordan landskabsarkitekturen kan være en vigtig komponent i arbejdet med at ændre opfattelsen af et sted. På en helt konkret måde forholder projektet sig til den store diskussion om periferien og ’vandkantsdanmarks’ udviklingsmuligheder. Projektet er eksemplarisk, idet det direkte adresserer ’image’-spørgsmålet og at den konkrete løsning er udviklet i samarbejde med de lokale interessenter.

Som konkret landskabsarkitektonisk værk fungerer projektet flot. Det store greb med et nyt trægulv har markant ændret atmosfæren, og det er netop denne arbejde med det svære med vigtige spørgsmål om landskabsarkitekturen som ’atmosfæreskaber’, at projektet er særligt interessant. Dets forskellige historiske referencer og symbolske former fungerer godt sammen med de grundlæggende strukturelle greb, der skaber en ny samlet plads og en forbindelse mellem bebyggelse og strand.

Sønæs rensedam og vandpark - Hædrende omtale
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg, Ingeniør: Orbicon, Hovedentreprenør: Svend E. Madsen 
Underentreprenører: Ivan Jakobsen ( jord og kloak), Kjærsgaard (stål),BF Anlæg (gartnerarbejde), Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg.

Sønæs rensedam og vandpark er et bemærkelsesværdigt projekt imellem de mange klimatilpasningsprojekter, der arbejdes med i disse år overalt i Danmark. Det er et fortrinligt eksempel på, hvordan landskabsarkitekternes faglighed og engagement kan bidrage til at skabe merværdi til de - i udgangspunktet - tekniske løsninger. Projektet fremhæves for det samarbejde på tværs af fag- og interesseområder, der har medvirket til at det samlede resultat både er et forsinkelsesbassin, en rensedam, et læringsområde, en legeplads og en park for mange forskellige brugere. Projektet sammenbinder således på forbilledlig vis miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af landskabsarkitekturen.Juryen finder det legende element i projektet særligt vellykket og finder, at netop dette bør kunne fungere som en vigtig reference for fremtidige klimatilpasningsprojekter.

Elmelund Skov, hædrende omtale
Plan og anlæg er udført af forstkandidat Anni Borup og skov- og landskabsingeniør, Anders Hersø, Naturstyrelsen, og forstkandidaterne RasmusDalhoff Skaar og Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune
Samarbejdspartnere: VandcenterSyd A/S, prof. Anders Busse Nielsen,IGN, KU, Landskabsarkitektstuderende NanéKøllgaard Pedersen, Bygherre: Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn.

Elmelund Skov er et ambitiøst eksempel på en fremsynet landskabsudvikling. Projektet rejser 360 hektar skov tæt på den bebyggede del af Odense og skaber et nyt grænseland mellem bebyggelse og landbrugsland, hvor grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og rekreative aktiviteter tilgodeses. Projektet er et fremragende eksempel på at landskabsplanlægningen kan være en central og vigtig del af en nutidig byudvikling. Skoven er planlagt, så den både giver meget varierede æstetiske oplevelser for brugerne, samtidig med at den skaber et af de i det danske landskab hårdt tiltrængte områder, hvor grundvands- og naturbeskyttelse vægtes højere end produktionsinteresser. Dermed går Odense kommune, Naturstyrelsen og Vandcenter Syd forrest i en diskussion om fremtidens danske landskab, dets anvendelse og æstetiske udtryk. Selvom projektet først om årtier vil kunne vurderes endeligt, ønsker juryen at fremhæve det som et fremragende eksempel på, at landskabsarkitekturen og landskabsarkitekternes kompetencer finder relevans også i arbejdet på den store planlægningsmæssige skala.

Kontakter


Lisbeth Westergaard

Indehaver og Landskabsarkitekt MAA MDL
LiW planning
[email protected]************* Vis...
28106*** Vis...

Emner


Dansk Landskabspris SLA Danske Landskabsarkitekter Novo Nordisk Naturpark
ad