PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nordjylland-viser-vejen-23635
ad

Nordjylland viser vejen

Pressemeddelelse maj 1, 2017 Osteoporose FOLKESYGDOM Sundhedsaftale Knogleskørhed Ulla knappe Nordjylland Peter vestergaard Osteoporoseforeningen Region nord

400.000 mænd og kvinder lever med knogleskørhed uden at vide det. Langt de fleste er over 50 år og omkring halvdelen af dem, der er ramt, vil brække fx arme, ben, ryghvirvler eller hofte som direkte konsekvens af den udiagnosticerede sygdom. Det koster penge og livskvalitet. I Nordjylland skal en koordineret indsats sikre, at flere bliver opsporet og tilbydes i behandling, så de undgår brud.

Ulla Knappe, Landsformand for Osteoporoseforeningen
Landsformand for Osteoporoseforeningen håber, at debatmødet kan sætte skub under et tiltrængt kvalitetsløft af osteoporoseområdet.

Knogleskørhed er Danmarks mest underdiagnosticerede folkesygdom. Mellem 500-600.000 danskere lever med sygdommen ifølge Sundhedsstyrelsen og WHO – men 400.000 af dem ved det ikke. Man mærker nemlig ikke, at man har knogleskørhed, men sygdommen betyder, at man har større risiko for at brække sine knogler end raske.

1,5 milliarder kroner om året i Region Nord

De manglende diagnoser betyder, at sygdommen hver år koster regioner og kommuner ca. 12 milliarder kroner. Beløbets størrelse skyldes ikke mindst behandling af årligt mindst 35.000 osteoporotiske brud og efterfølgende udgifter til fx genoptræning og hjemmehjælp. Kommunerne står for 57% af disse udgifter.

Omregnet til nordjyske forhold svarer det til, at sygdommen i alt koster regionen næsten 1,5 milliarder kroner hvert eneste år – heraf udgør de nordjyske kommuners andel godt 800 millioner kroner.

Men halvdelen af de osteoporotiske brud (brud som direkte skyldes knogleskørhed) kan forebygges, og lykkes det, vil tusinder af borgere opleve at få en bedre livskvalitet samtidig med, at der kan spares milliarder af kroner hvert år.

Region Nord har som den første i Danmark vedtaget en Sundhedsaftale, som skal sikre en tværsektoriel sammenhængende og styrket indsats for patienter med knogleskørhed – og herigennem forebygge brud. Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger og Region Nordjylland. Og selvom den stadig er ved at blive udrullet i kommunerne, har den allerede givet konkrete resultater.

Ifølge Peter Vestergaard, der er professor ved Aalborg Universitet og overlæge ved endokrinologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, har Region Nord allerede nu – godt et år efter vedtagelsen – forebygget 100 hoftebrud. Et brud på hoften koster i gennemsnit ca. 200.000 kr., når man medregner udgifter til indlæggelse, genoptræning og et øget behov for hjemmehjælp senere, og udgifterne til brudforebyggende medicin alene til denne gruppe af patienter er derfor godt givet ud.

Bred indsats

Sundhedsaftalen lægger op til, at der sættes ind på flere fronter. Dels at kommunerne tilbyder borgere, der er diagnosticeret med knogleskørhed, vejledning til motion og konkret rådgivning om kost og håndtering af hverdagen. Dels er der indkøbt flere DXA-scannere, så borgerne kan blive diagnosticeret hurtigere efter henvisning fra egen læge. Herudover har praksiskonsulenter besøgt og undervist regionens praktiserende læger i risikofaktorer for knogleskørhed og gjort opmærksom på vigtigheden af at henvise patienter, der er i risikozonen for at have knogleskørhed, til skanning på sygehuset. Endelig involveres også hjemmehjælperne, som besøger borgerne i deres eget hjem. Hjemmehjælperne undervises i risikofaktorer, så de kan opfordre borgerne til at henvende sig til deres egen læge, hvis der er grund til mistanke om knogleskørhed.

Et eksempel til efterfølgelse

Osteoporoseforeningen, som har medvirket til udarbejdelsen af sundhedsaftalen i Region Nord håber på, at landets øvrige 4 regioner vil lade sig inspirere af det nordjyske eksempel:

”Vi arbejder på at få møder i stand med alle regioner, så vi kan præsentere dem for Sundhedsaftalen, som principielt kan overføres direkte til enhver region. De foreløbige resultater viser allerede, at man med en begrænset indsats kan opnå store resultater, og vi ser frem til at følge udviklingen i Region Nord i de kommende år, hvor planen bliver rullet mere og mere ud. Med den stigende andel af ældre i befolkningen er det vigtigere end nogensinde at tænke i forebyggelse, og på osteoporoseområdet vil der være meget at hente – menneskeligt, men i høj grad også økonomisk. Jeg håber derfor, at initiativet vil blive godt modtaget i resten af landet”, udtaler landsforeningens formand Ulla Knappe.

REGION NORD: Anslået antal borgere med knogleskørhed og den pris, som sygdommen og dens følgevirkning koster – samlet og for kommunerne:

KommunerMænd med knogleskørhed (estimeret)Total omk. mio.kr.Kommune andel mio.kr.Kvinder med knogleskørhed (estimeret)Total omk. mio.kr.Kommune andel mio.kr.

KommunerMænd med knogleskørhed (estimeret)Total omk. mio.kr.Kommune andel mio.kr.Kvinder med knogleskørhed (estimeret)Total omk. mio.kr.Kommune andel mio.kr.
Morsø80726151.9613620
Thisted1.60350293.9116938
Brønderslev1.21939222.9485329
Frederikshavn2.31374425.78410357
Vesthimmerland1.30941243.1625631
Læsø993223942
Rebild94429172.1953821
Mariagerfjord1.46646263.5176234
Jammerbugt1.37844253.2865732
Aalborg5.71318010314.896264146
Hjørring2.29472415.71210256

Kilde:Professor, overlæge Peter Vestergaard fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital samt cand.scient. med speciale i sundhedsøkonomi, PhD-studerende Louise Hansen, Danish Centre for Healthcare improvements (DCHI), Aalborg Universitet

FAKTA: Værd at vide om knogleskørhed (osteoporose)

 • Omkring 550.000 danskere har knogleskørhed. Langt de fleste dog uden at vide det, og kun omkring er 132.000 diagnosticeret og i behandling. Kilde: Sundhedsstyrelsen.
 • 41 % af alle danske kvinder og 18 % af alle danske mænd over 50 år har knogleskørhed. Det svarer til henholdsvis 388.000 og 145.000 personer. Kilde: Sundhedsstyrelsen
 • Mænd udvikler knogleskørhed 10 år senere end kvinder.
 • Man mærker ikke, man har knogleskørhed. Knoglerne svækkes indefra og bliver skøre og dermed lettere brækker – selv ved beskeden belastning.
 • Sygdommen har mindst 35.000 knoglebrud på samvittigheden hvert eneste år. Hertil kommer anslået 11.500-13.500 rygbrud, som ikke registreres. Halvdelen af alle osteoporotiske brud kan forebygges med medicinsk behandling.
 • Hvert andet brud, der rammer et menneske over 50 år, skyldes knogleskørhed.
 • Et osteoporotisk knoglebrud kan nedsætte arbejds- og bevægeevne og reducere livskvaliteten
 • Har man først fået et osteoporotisk brud, er der markant øget risiko for at få endnu et brud inden for en kort periode, hvis man ikke er i forebyggende behandling.
 • Selvom knogleskørhed i 2002 blev klassificeret som en folkesygdom på linje med bl.a. kræft og hjerte-karsygdomme, er der ikke udarbejdet en handleplan, der kan sikre, at flere diagnosticeres og tilbydes behandling, og at alle tilbydes samme gode behandling uanset bopæl.
 • Manglende diagnosticering og behandling kan ikke alene have alvorlige invaliderende konsekvenser for den, der er ramt af sygdommen, men koster også samfundet mange penge. Knogleskørhed og dens følgevirkninger (som fx behandling af brud, genoptræning, behov for pleje i hjemmet eller henvisning til plejehjem) kostede alene i 2011 det danske samfund 11,6 milliarder kroner.

Kilder:

Sundhedsstyrelsen:http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SUU/spm/795/svar/909744/1163617/index.htm samthttps://www.sst.dk/da/kampagner/knas-med-knoglerne/fakta)

Professor, overlæge Peter Vestergaard fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital samt cand.scient. med speciale i sundhedsøkonomi, PhD-studerende Louise Hansen, Danish Centre for Healthcare improvements (DCHI), Aalborg Universitet

CHECK: Er du selv i risikogruppen for knogleskørhed?

Både mænd og kvinder får knogleskørhed, men nogle har højere risiko for at få sygdommen end andre. Nedenfor er listet de hyppigste risikofaktorer. Passer en eller flere på dig, bør du kontakte din praktiserende læge med henblik på en udredning:

 • Arvelig disposition (forældre, søskende eller børn har knogleskørhed)
 • Tidligere brud efter mindre uheld eller spontant opståede
 • Tidligere langtidsbehandling med binyrebarkhormon som fx Prednison (mere end 5 mg dagligt i minimum 3 mdr.)
 • Overgangsalder før 45 år
 • Lav kropsvægt
 • Lav fysisk aktivitet
 • Begrænset indtagelse af kalcium og D-vitamin
 • Rygning og/eller stort alkoholforbrug
 • Højdetab: Mere end 4 cm over 10 år
 • Høj alder
 • Osteogenesis Imperfecta (hypermobilitet)
 • Andre sygdomme, der øger risikoen for knogleskørhed: Forhøjet stofskifte, øget biskjoldbruskkirtelfunktion, nyresygdomme, nervøs spisevægring og visse bindevæv- og blodsygdomme

HJÆLP OG RÅDGIVNING: Osteoporoseforeningen er til for patienterne

Osteoporoseforeningen – Landsforeningen mod knogleskørhed – blev etableret i 1992 og har i dag lokalforeninger i 22 byer over hele landet.

Foreningen tilbyder hjælp og rådgivning af mennesker med knogleskørhed og tilbyder bl.a. læge- og diætisttelefon, patienttelefon foruden kvartalsvis udgivelse af medlemsbladet ”knogleskør”, der bl.a. formidler ny viden på området, oplyser om behandlingsmuligheder og anbefalinger til kost og motion samt om andres erfaringer med sygdommen. Herudover holder Osteoporoseforeningen en lang række stormøder for medlemmer og andre med interesse i knogleskørhed.

Osteoporoseforeningens lokalforeninger arrangerer desuden en lang række aktiviteter og netværksmøder, hvor man kan møde og udveksle erfaringer med ligesindede.

Læs mere om Osteoporoseforeningen på www.osteoporose-f.dk

Læs mere om knogleskørhed på Osteoporoseforeningens hjemmeside:www.osteoporose-f.dk. Støt underskriftsindsamlingen, så der kan blive udarbejdet en national handlingsplan på området på www.kæmpforknoglerne.dk.

Kontakter


Ulla Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen, Landsforeningen mod knogleskørhed
ullak********************** Vis...
8613******************** Vis...

Emner


Osteoporose FOLKESYGDOM Sundhedsaftale Knogleskørhed Ulla knappe Nordjylland Peter vestergaard Osteoporoseforeningen Region nord
Ulla Knappe, Landsformand for Osteoporoseforeningen
Landsformand for Osteoporoseforeningen håber, at debatmødet kan sætte skub under et tiltrængt kvalitetsløft af osteoporoseområdet.
Hent | 2,03 MB | 2658 x 1772 | .jpg

Fakta og baggrund
Hent | 0,14 MB | .docx

Zip og hent alle filer
ad