PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nordeuropas-st%C3%B8rste-engrosmarked-indviet-i-t%C3%A5strup-22475

Nordeuropas største engrosmarked indviet i Tåstrup

Pressemeddelelse april 13, 2016 Copenhagen Markets Indvielse

Efter tre års intensivt arbejde klippede direktøren for Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup i dag den røde snor til Copenhagen Markets - fremtidens 67.000 kvadratmeter store markedsplads for engroshandel med frugt, grønt og blomster i direkte tilknytning til Høje-Taastrup Transportcenter.

Jens

”Det gamle 'Grønttorvet København' får, med Copenhagen Markets, en ny bæredygtig profil som internationalt distributionscenter, der med en tæt tilknytning til Høje-Taastrup Transportcenter på samme tid imødekommer krav om effektive logistiske rammer og moderne krav til miljø, affaldshåndtering og energibesparelser”.

Det er administrerende direktør i Copenhagen Markets Jens Faarup, der som primus motor i tre års intensiv udvikling af det nye grønttorv tager hul på en ny æra i grønttorvets historie.

”Parallelt med byens udvikling er området omkring det tidligere grønttorv i Valby i dag indrettet som boligområder, og faciliteterne på Grønttorvet i Valby var ikke længere tidsvarende. Både tilgængelighed, hensynet til naboerne, krav om et miljømæssigt bæredygtigt forretningskoncept og mulighederne for effektivt at servicere en bred kreds af små og store grossister med meget forskellige behov, var langt fra optimale”.

”På den baggrund har et nyt moderne grønttorv i mange år stået højt på ønskesedlen, og med det nye Copenhagen Markets byder vi velkommen til en helt ny æra i grønttorvets historie. Vi startede med kærrer lastet med oplandets grøntsager til byens markeder og fortsatte i Valbys industriområde”.

”Nu har vi taget springet ind i fremtiden og kan blandt andet som Nordens største markedsplads og med et tæt samarbede til Høje-Taastrup Transportcenter tilbyde optimale vilkår for service, logistik og distribution, når nutidens store lastvognstog ”lander” frugt, grønt, blomster og tilbehør fra hele Europa, fastslår Jens Faarup og tilføjer, at det nye grønttorv fra starten huser 80 store og små grossistvirksomheder”.

Unikt kundesegment

”Vi har et unikt kundesegment, der spænder hele vejen fra de største distributører til andre grossister, over store supermarkeder, kantiner og restauranter til selvstændige blomsterhandlere og grøntbutikker. Den kundekreds ønsker vi at bevare og udbygge, og på den baggrund har vi ved indretningen af Copenhagen Markets  haft skarp fokus på at imødekomme brugernes forskellige behov”.

”I det lys har vi blandt andet etableret en døgnboks, hvor også kundernes kunder kan deponere kontanter, professionel affaldsbehandling, hvor både lejerne og deres kunder kan komme af med pap og brugte emballager, ligesom vi har optimeret alle vores administrative systemer med henblik på at optimere vores service over for alle kundegrupper: Her er alle lige, og at dømme ud fra kommentarerne i den første åbningsuge har vi ramt rigtigt. Både små og store kunder er begejstrede for vores nye servicekoncept”

Nordens største køleskab

Selv betegner Jens Faarup udviklingen af det nye Copenhagen Markets som en ’avanceret styringsopgave med utallige facetter og brugerne i fokus’, og han pointerer, at opgaven har budt på mange udfordringer, som efter dybtgående analyser af aktuelle og fremtidige behov er løst i tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og kommunens samarbejdspartnere.

”Blandt andet har vi som en integreret del af markedet sammen med Høje-Taastrup Fjernvarme udviklet ”Nordens største køleskab” til frugt og grønt. Fjernkølesystemet, der deles af lejerne, bygger på helt nye og innovative ideer, og forventningen er, at grossisterne opnår en besparelse til nedkøling på femten til tyve procent”.

”Samtidig har vi med den direkte tilknytning til Høje-Taastrup Transportcenter og det internationale motorvejsnet sikret optimale vilkår for videre distribution, ligesom vi med både fælles terminaler og individuelle sluser til de internationale lastvognstog kan tilbyde optimale tilkørselsforhold, der sikrer at varerne leveres, hvor de skal bruges”.

”Dermed sikrer vi, at frugt, grønt og blomster bliver beskyttet optimalt, for jo flere gange man flytter rundt på varerne, desto større er risikoen for, at varerne bliver trykket og beskadiget. Gennem en lean-orienteret optimering af tilkørsels-og aflæsningsmulighederne opnår leverandørerne betydelige tidsbesparelser, ligesom vi baner vej for, at vores lejere på samme tid kan minimere spild og øge kvaliteten”, fastslår Jens Faarup.

Internationalisering

”I Copenhagen Markets sætter vi på basis af kundernes ønsker og dybtgående markedsanalyser nye normer for moderne handel og distribution af grøntsager, frugt og blomster med implementering af de nyeste teknologier og den fremmeste viden om transport og distribution af ”skrøbelige” fødevarer”.

”Derudover viser vi vejen til bæredygtig optimering af miljø og effektiv ressourceudnyttelse, ligesom vi som distributionscenter i tæt samarbejde med Høje-Taastrup Transportcenter baner vej for øget international handel og et markant ønske fra kunderne om effektiv håndtering af internationale leverancer og distribution”.

Faktaboks

·         Copenhagen Markets åbnede den 4. april i Taastrup med officiel indvielse den 13. april 2016

·         Afløser Københavns Grønttorv i Valby (indviet i 1958)

·         Ca. 220.000 m2 (30 fodboldbaner) tæt ved motorvej

·         Projektsum på 540 mio. kr., ca. 90 pct. udlejet

·         Kan udvides med etape 3 på 30.000 m2

·         Ejet af en ejendomsfond administreret af Nordic Real Estate Partners (NREP)

·         Skønnet årlig omsætning på fire mia. kr.

·         600.000 indkørsler om året (last- og varebiler)

 

Yderligere oplysninger: Jens Farup på telefon 4110 2110

Billedtekst:  Jens Faarup sammen med lejere

Emner


Copenhagen Markets Indvielse