PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/netv%C3%A6rket-i-spil-for-unge-med-adhd-pressemeddelelse-fra-adhd-foreningen-og-fonden-vita-14426
ad

Netværket i spil – for unge med ADHD (PRESSEMEDDELELSE FRA ADHD-FORENINGEN OG FONDEN VITA)

Pressemeddelelse oktober 29, 2012 Samfund

ADHD-foreningen og Fonden Vita har den store glæde, at kunne annoncere opstarten på et nyt fælles udviklingsprojekt: Netværket i spil – et rådslagningsprojekt for unge med ADHD.

ADHD logo cmyk

Unge med ADHD har en lang række vanskeligheder, som rækker ud over de almindelige ungdomsproblema-tikker, bl.a. i forhold til planlægning, tidsfornemmelse og overblik. Dette gør, at de kan have svært ved at gennemføre en uddannelse, ved at fastholde et job og generelt er udsatte i forhold til kriminalitet og mis-brug. De er derfor endnu mere sårbare end andre unge.

Netværket omkring den unge, mangler ofte redskaber og viden til at kunne støtte ordentligt op om den unge. Måske anser den unge heller ikke umiddelbart netværket for at være en brugbar ressource, og det kan desuden være vanskeligt at sætte ord på sine behov for støtte. Erfaringer viser at netværksinddragelse er med til at skabe langtidsholdbare løsninger. Så ved at inddrage den unges netværk i arbejdet med at finde løsninger, er det projektets mål at udvikle en metode, der giver den unge aktiv medbestemmelse og samtidig klæder netværket på til at støtte op om den unge uden inddragelse af offentlige instanser.

ADHD-foreningen har en omfattende viden om unge med ADHD og Fonden Vita har mange års erfaring med Familierådslagning, som er et netværksbaseret redskab til at hjælpe mennesker med at finde kon-struktive løsninger. Det er kombinationen af disse ressourcer, som skal resultere i en rådslagningsmodel særligt tilpasset unge med ADHD, hvor der tages højde for nogle af deres særlige vanskeligheder.

Projektet indgår som en central del af målet ’Et ungt fokus’ i ADHD-foreningens nyligt vedtagne målsæt-ningsprogram for 2012-2014 og er en del af Fonden Vitas projektarbejde omkring udsatte og socialt dårligt stillede mennesker.

Projektet realiseres for midler fra Det Obelske Familiefond og løber til foråret 2016.

Kontaktdata:

Læs mere om ADHD-foreningen på www.adhd.dk, og om Fonden Vita på www.vita-csa.dk

Læs mere om projektet på www.adhd.dk/foreningen/projekter/netvaerket-i-spil eller kontakt:

Fra ADHD-foreningen, projektleder Tine Hedegaard på 53729904 (th@adhd.dk).

Fra Fonden Vita, udviklingskonsulent Jan Druedahl på 41996943 (jd@vita-csa.dk).

Emner


Samfund
ad