PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/nedbrudt-skel-mellem-privat-og-arbejdsliv-s%C3%A6tter-nye-krav-til-ledelsesformer-15614
ad

Nedbrudt skel mellem privat- og arbejdsliv sætter nye krav til ledelsesformer

Pressemeddelelse april 22, 2013 Uddannelse

- Få værktøjerne med PROBANAs mini MBA

Logo til pressemeddelelser

Grænsen mellem privat- og arbejdsliv er i dag mere flydende end den var for blot 10 år siden. Dette sætter andre nye krav til medarbejdere, organisationsstruktur, og ledelsesformer. I PROBANA Business School er vi opmærksomme på samfundsudviklingen, som alle vores uddannelser aktivt bygger på eller forholder sig til.

Historisk set har virksomhedskulturen ændret sig drastisk. I starten af 1900-tallet introducerede Frederick Winslow Taylor en på daværende tidspunkt banebrydende teori: ”Scientific Management”. Formålet var at optimere og effektivisere arbejdsgangene på en fabrik. Enhver bevægelse blev analyseret og effektiviseret. Idéen var, at opnå maksimalt udbytte ved et minimum af ressourcer og energi. I PROBANA kan vi se, at mange virksomheder fortsat bygger på rationalet i Scientific Management, hvilket kan give udfordringer i forhold til den samfundsudviklingen.

I 1930’erne kom de berømte studier på Hawthorne-fabrikkerne, som viste, at produktivitet er et resultat af, at medarbejderne bliver givet positiv opmærksomhed. Dette lagde kimen til, at Human Relations tanken opstod. Fokus blev i højere grad end tidligere sat på interpersonelle relationer på arbejdspladsen. Retningen var en opponent til Taylors meget stringente syn på produktion og effektivitet. Hvor Taylorismen således hævdede, at medarbejderne primært var motiveret af økonomisk gevinst, mente Human Relations retningen, at der var mere på spil - og at arbejdets indhold og struktur havde en vigtig betydning.

Mod slutningen af 1900-talltet var tanken om, at produktivitet og arbejdsglæde er forbundet med interpersonelle relationer, blevet udbredt til mange danske virksomheder. I forlængelse heraf opstår der nye organiseringsformer, som er præget af flade organisationsstrukturer og færre regler og rutiner. Kontrol og overvågning af medarbejdere bliver i disse organiseringsformer mere indirekte. Derudover er der med udbredelsen af mobiltelefonen og Internettet en større mulighed for langdistancearbejde, hvilket er med til at nedbryde skellet mellem privatliv og arbejdsliv.

Det er PROBANAs erfaring, at nedbrydningen mellem privat- og arbejdsliv stiller nye krav og udfordringer til medarbejdere, organisationsstruktur og ledelsesforme. Ansvar, udvikling og selvledelse er medarbejderes nye udfordringer. Det betyder, at medarbejderne i højere grad skal være i stand til at lede dem selv, hvilket kræver, at man har kendskab til selvledelsesværktøjer. PROBANA Business School udbyder mange interessante uddannelser, som kan give medarbejderne de selvledende redskaber som efterspørges:

Kontakter


Emner


Uddannelse
ad