PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/mw-data-r%C3%A5dgiver-om-hele-l%C3%B8sninger-med-microsoft-dynamics-ax-og-sharepoint-18245
ad

MW data rådgiver om hele løsninger med Microsoft Dynamics AX og SharePoint

Pressemeddelelse juni 12, 2014 Kommunikation Sharepoint MW data Microsoft Dynamics AX Dynamics ax Erp Ax 2012

MW data er kendt for at skabe Dynamics AX ERP-systemer til industrien. Ofte får Dynamics AX-løsningen et yderligere løft, når den kobles sammen med en SharePoint-løsning.

Microsoft SharePoint er en informationsportal, som bruges til videndeling (intranet, extranet, websites) og dokumentstyring. 

Hvor et Microsoft Dynamics AX ERP-system er effektivt til at holde styr på de ”hårde” forretningsdata i virksomheden, er Microsoft SharePoint et naturligt sted at håndtere de mere ”ustrukturerede”, men lige så vigtige informationer (mails, dokumenter, billeder, tegninger, procedurer, instruktioner, skemaer, manualer, certifikater, produktdokumentation, arbejdsbeskrivelser, uddannelsesbeviser, certificeringer m. m).

SAMSPILLET MELLEM SHAREPOINT OG MICROSOFT DYNAMICS AX SKABER ØGET VÆRDI

De fleste virksomheder, som anvender både Dynamics AX og SharePoint, effektiviserer en lang række arbejdsgange ved at integrere de to løsninger tættere med hinanden.

Nogle typiske eksempler på dette er:

  • Virksomhederne udnytter SharePoints muligheder mht. versionering, rettigheder og workflows til at styre deres kvalitetshåndbog og dokumenter (procedurer, instruktioner, skemaer og arbejdsbeskrivelser). 

  • SharePoint gør informationer fra Dynamics AX let tilgængelige for flere medarbejdere ved bl.a. at vise rapporter, KPI’er eller oplysninger om varer, kunder, leverandører osv.

  • Da SharePoint er webbaseret, bruges det også til udveksling af dokumenter og informationer både med interne og eksterne parter. Leverandører får adgang til at uploade certifikater eller tegninger i SharePoint, og vi kan bede dem angive metadata, som gør os i stand til automatisk at gøre dokumenterne tilgængelige direkte i Dynamics AX. Således bliver et certifikat automatisk tilgængeligt fra et batchnummer i Dynamics AX-klienten, så snart leverandøren har uploadet certifikatet, og virksomheden har modtaget varen. 

  • Kvalitetsdokumenterne gøres tilgængelige fra Dynamics AX ved et enkelt klik direkte på en uoverensstemmelse, samtidig med at dokumenter, mails eller bilag, som relaterer sig til uoverensstemmelsen, trækkes ind i Dynamics AX- klienten og automatisk bliver gemt det korrekte sted i SharePoint.

DYNAMICS AX / SHAREPOINT-KOMBINATIONER GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I MØDE

Også fremover vil der være mange måder at kombinere mulighederne i Dynamics AX og SharePoint. Vi agerer i interessante tider, hvor digitaliseringen går stærkt og måderne, vi arbejder på, ændrer sig hele tiden. Microsoft SharePoint er en tidssvarende platform, som kan anvendes sammen med enheder som tablets og smartphones, og som også kan køre både internt og i ”cloud-miljøer”. 

Den seneste SharePoint-version (2013) er blevet kraftigt forbedret på integrationssiden, således at det nu er blevet lettere at integrere SharePoint med andre services og systemer. Derfor ser MW data meget frem til at hjælpe endnu flere virksomheder med at blive mere effektive og få det optimale ud af deres investeringer i Dynamics AX og SharePoint.

 Hør endnu mere om kommunikationsplatformen Microsoft SharePoint

Kontakt venligst SharePoint-arkitekt Lars Bo Thomassen på tlf. +45 70 205 205  eller email [email protected] for mere information.

Emner


Kommunikation Sharepoint MW data Microsoft Dynamics AX Dynamics ax Erp Ax 2012


ad