PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/moderne-ledelse-er-en-disciplin-15700
ad

MODERNE LEDELSE ER EN DISCIPLIN

Pressemeddelelse maj 2, 2013 Uddannelse

De fleste ledere synes det er spændende at være leder, og de nyder friheden og ansvaret, der følger med lederrollen. Men at være leder anno 2013 er også en udfordring.

Logo til pressemeddelelser

Danmark er blevet et videnssamfund, hvor virksomhedens medarbejdere ofte er den vigtigste ressource, og det stiller i stigende grad større krav til medarbejdere, ledere og virksomheder. De skal være omstillingsparate, fleksible og kunne følge med de nyeste strømninger og trends inden for erhvervslivet. Det kan skabe store udfordringer på mange niveauer i virksomheden.

For virksomhedens medarbejder er det 'grænseløse arbejde' blevet en udfordring, og derfor er begreber som 'selvledelse' og 'work-life balance' blevet højaktuelle. Det er de færreste mennesker på arbejdsmarkedet, der kan nikke genkendende til en traditionel arbejdsuge med timer fra 8-16 mandag-fredag, og med den teknologiske udvikling kan medarbejderne arbejde hvor de vil, når de vil. Det kan betyde mere effektive, innovative og produktive medarbejdere, men det skaber også en lang række udfordringer for virksomhedens ledere, der må besidde mange forskellige kompetencer, når de skal lede medarbejdere, der i princippet er selvledende. Bl.a. skal de være i stand til at coache og motivere deres medarbejdere samt søge at forhindre stress.

Samtidig er det også lederens opgave at sikre virksomhedens økonomiske resultater. Lederen skal være i stand til at formulere en klar vision og strategi og efterfølgende føre virksomheden i den retning. Som leder må man ligeledes have forståelse for det marked, virksomheden skal begå sig på. Et marked, som løbende ændrer sig, eksempelvis i forbindelse med høj- og lavkonjunkturer. Det kan betyde voldsomme forandringer i organisationen, der bl.a. kan være tvunget til at omstrukturere. Derfor er det vigtigt, at ledelsen formår at lede gennem forandring, så der ikke skabes modstand blandt medarbejdergruppen. Det kræver, at ledelsen besidder gode kommunikative evner samt viden om, hvilke værktøjer og metoder, der kan benyttes i forandringsprocesser.  

Virksomhedernes succes afhænger ikke udelukkende af en effektiv produktion. Nutidens forbrugere forventer også, at virksomhederne bærer sin del af samfundsansvaret. Virksomhederne må gøre sig en lang række overvejelser omkring etiske, sociale og miljømæssige problemstillinger. Således er virksomhedens profil og kommunikation med omverden et afgørende element for at blive en succes.

Den moderne leder skal altså kunne levere gode økonomiske resultater, skabe en attraktiv virksomhedsprofil og lede medarbejdere i et foranderligt samfund. På den baggrund er efteruddannelse blevet en uundgåelig bestanddel af de flestes karriere. PROBANA Business Schools Mini MBA er en skræddersyet uddannelse, der klæder nutidens ledere på til at kunne begå sig i det moderne erhvervsliv. På Mini MBA'en vil deltagerne tilegne sig viden og kompetencer på forskellige områder, såsom ledelse, psykologi, kommunikation, markedsforståelse, organisering mm.

Uddannelsen er baseret på 'blended learning', som er en kombination af e-learning og kursusdage. En uddannelsesform, som kan tilpasses en travl hverdag, hvor arbejds- og familieliv ikke kan sættes på standby. PROBANAs Mini MBA kan udvikle dine kompetencer og give dig et forretningsmæssigt løft samtidig med, at du bibeholder din 'work-life balance'.

Du kan læse mere om PROBANAs Mini MBA på: 

Emner


Uddannelse
ad