PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/mini-mbaen-eksporteres-11811
ad

Mini MBAen eksporteres

Pressemeddelelse april 4, 2011 Erhverv

Det kræver både kreativitet og dynamik, hvis man skal skabe vækst og udvikling i denne tid. Uddannelsesvirksomheden Probana har begge dele. I de forgangne 10 år har virksomheden udmærket sig ved at vokse uanset markedskonjukturerne, bla. ved vedvarende at præsentere nye efteruddannelser online. Seneste skud på stammen er den kendte Mini MBA via e-learning, som på mindre end 1 år har tiltrukket flere end 400 danske ledere som deltagere. Mini MBAen eksporteres nu til resten af verdenen.

Der er en behagelig stemning på Probanas hovedkontor i Amaliegade. Virksomheden har netop udvidet sine kontorer og har overtaget naboejendommen. Noget der passer direktøren, men ikke mindst de 35 medarbejdere i virksomheden, særdeles godt, og som i øvrigt var kærkommen, da virksomheden meget pludselig voksede og fornylig fik  akut pladsmangel.

Virksomheden har specialiseret sig i elearning. Undervisning på internettet. Men ike bare hvilken som helst slags e-learning, men avanceret og effektiv undervisning - især inden for efteruddannelse af ledere og personaleansvarlige - på internettet med særligt fokus på topledelse, strategi, projektlede, kommunikation, HR, psykologi og forretningsudvikling.

Probana har eksisteret i mere end 20 år og indtil for 10 år siden havde virksomheden cirka 10 studerende om dagen. I dag har virksomheden flere end 800 studerende hver dag og mere end 20 forskellie uddannelser online. Virksomhedens kunder tæller alle de helt store virksomheder, lige fra Novo Nordisk til Danfoss - Men også hele den offentlige sektor, lige fra kommunerne til Ministerierne.

Årsagen er - Hvis du spørg Probanas ledelse - at virksomheden har fået fat i noget så eftertragtet, som en behagelig måde at uddanne sig på. En god, effektiv og "voksen" facon at tilegne sig viden. Hurtigt og brugbart, således at man kan gå i gang med detsamme.

I takt med succesen i Danmark er der kommet mange forespørgsler for udlandet og efter sommerferien præsenteres Probanas nye store Mini MBA i USA. Allerede nu er der rift om pladserne i Danmark og de første hold i USA er overtegnede. Uddannelsen starter hold i august, oktober, januar, marts og maj. På de nye amerikanske hold er der er ventelister på samtlige hold i 2011.

Mini MBA er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger/kursusdage efterhvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen er for dig, der ønsker større indsigt i de væsentligste management-områder - herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse – samtidig med at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din dagligdag.Uddannelsen har det klare mål at styrke dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft.


Uddannelsens 6 moduler er på MBA-niveau & indeholder flg.:

 
 
Modul 1: Personaleledelse & psykologi
 
Modulet personaleledelse & psykologi giver dig en solid teoretisk og praktisk viden om HR, personaleledelse, psykologi, kommunikation og kompetenceudvikling. Dermed udvikler du dine evner som personaleleder.

Herunder

- Personalepolitik & HR, personaleplanlægning

- Kompetenceudvikling og - styring

- Medarbejderudvikling og lederudvikling

- Motivation og arbejdspsykologi

- Personaleudvikling & HRD

- Medarbejdernes adfærdsmønstre.

- Konflikter og konflikthåndtering

- Organisation, HR & personaleledelse.
- Samarbejdsrelationer og motivation.
- Mediationer og konfliktløsningsmetoder.
- De nye medarbejderudviklingssamtaler.

- Gennemførelse af det strukturerede interview

- Spørgeteknik
- Aktiv lytning, kropssprog, - Sprog

- Interviewøvelser

- Gruppeprocesser, teambuilding og kommunikation.

- Mv.


Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 24.05.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.

 
 
Modul 2: Forandringsledelse
 
Bliv bedre til at angribe forandringer ud fra en praktisk tilgang. Dermed sikrer du, at forandringens momentum ikke løber ud i sandet. Bliv bevidst om din egen rolle som forandringsleder og få en forståelse for forandringers dynamik, psykologi og cyklus.

Modulet sætter fokus på de ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer ifm. forandringer, herunder

- Business Process Reengineering.
- Fusioner.

- Forandringsprojekter.

- Forandringsmål.

- Forandringsledelsesværktøjer.


- Forandringsledelse som strategi.
- Forandringsledelse og -kommunikation.
- Den strategiske forandringsproces.
- Fusions- og sammenlægningsprocesser.
- Modstand mod forandring.

- Kobling af teori og modelgennemgang af forandringsprojekter
- Kotters model til forandringsledelse 
- Forandringskommunikation: Sådan motiverer du.
- Forskellige typer af reaktionsmønstre ved forandringer

- Mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret forandringsledelse, omstruktureringer, sammenlægninger, fusioner samt nedskæringer.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 31.08.11, kl. 9.00-16.00 på Copenhagen Marriott Hotel.
 
 
Modul 3:  Forretningsudvikling og strategi
 
Modulet sætter fokus på moderne ledelsesteori og ledelse som selvstændig profession, herunder en overordnet forståelse af, hvordan du arbejder strategisk i den nuværende komplekse markedssituation.

Du får udvalgte analyseredskaber til at arbejde med operationel strategi i din hverdag som leder samt indblik i, hvordan du som leder aktivt kan koble din organisations strategi med dine daglige ledelsesopgaver. Herunder:

- Lederollen, opgaver og udfordringer.
- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke
- Den operationelle strategis ”håndtag”, analyseredskaber, mv.
- Strategisk overblik.
- Medarbejder, kunde, bundlinie.
- Implementering af forretningsstrategien.
- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv.
- Kundefokusering.

- Ledelsesmetoder for den erfarne leder.
- Engagement og motivation.
- Evaluering af ledelsesindsatser.
- Målsætnings strategier og -værkstøjer.
- Succes som strateg og leder.

- Mv.

 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med ledelsesværktøjer og metoderfra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 27.10.11, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
  
 
Modul 4: Værdiskabende ledelse
 
Herunder:
- Excellence modellen.
- Den værdiskabende leder.
- Den nye økonomi.
- Metodiske forståelser.
- Strategisk personaleledelse.
- Organisationens kultur, -klima &-struktur.
- Lederens nye roller.
 
Coordinated Management of Meaning.
- CMM-teori.
- Kommunikation og samspil.
- Kommunikation og koordinering.
- Videndeling. Communities of practice.
- Action Learning.
- Team ledelse
- Systemisk organisationsforståelse.
- Optimering af lederens handlerum.
- Forståelse for HRM.
- Gruppedynamik og konflikthåndtering.
- Dilemmalæring og -forståelse.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 31.10.11, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
   
 
Modul 5: Resultatorienteret ledelse
 
Herunder:
 
- Belønningsledelse.
- Karismatisk ledelse.
- Situationsbestemt ledelse.
- Værdibaseret ledelse.
- Loyalitetsbaseret ledelse.
- Anerkendende ledelse.
- Transformationsledelse.
- Holistisk ledelse.
 
Måling og evaluering:
- Balanced Scorecard modellen.
- Centralisering/decentralisering dilemma.
- Kritiske succeskriterier.
- Løbende implementering.
- Effektivitet og lønsomhed.
- Mv.


Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 30.11.11, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
  
 
Modul 6: Udviklende ledelse
 
Herunder:

- Ledelse af organisatoriske forandringer.
- Målrettet organisationsudvikling.
- Den lærende organisation.
- Udvikling og implementering af videndelingsstrategier.
- Communities of practice.
 
Strategisk udvikling:
- Coaching.
- Følelsesmæssig intelligens.
- Stærkere netværk.
- Kreativitet og innovation. R & D.
- Lederens udviklingspsykologi.
- Avanceret samtaleteknik.
- De skjulte kommandoer.
- Kriser og konflikter.
- Mediation og konfliktløsningsmetoder.
- Narrative (historiefortællende) arbejdsmetoder.
- Verbal- og non-verbal kommunikationstræning.
 
Mål og resultater:
- Opfølgning på forretningsstrategien.
- Den samlede virksomhedsstrategi.
- Personlig handlingsplan.
- Mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 30.01.12, kl. 9.00-16.00  på Copenhagen Marriott Hotel.
  
 
Eksamen
 
Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 31. januar 2012.
 

Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med ledere på øverste niveau på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Til hvert modul vil der blive afholdt en kursusdag inklusiv en workshop, der tilsammen strækker sig over en hel dag. Her vil der blive mulighed for personlig sparring med en række topledere, undervisere fra Master-uddannelserne og professionelle erhvervspsykologer. Læs om vores undervisere og samarbejdspartnere her.
 
 
Hvem bør deltage
 
DIP-uddannelsen er designet og målrettet til både nye & erfarne ledere & konsulenter, fx.

- Ledere og konsulenter på vej mod øverste lederniveau.

- Funktionsledere: marketingchefer, økonomichefer,

  produktionschefer, IT-chefer, udviklingschefer, salgschefer,

  kundechefer, kontorchefer, etc.

- Afdelingsledere

- Mellemledere

- Nøglemedarbejdere i koncernstabe

- Ledere af projekter

- Ledelses- & management konsulenter
 
 
Undervisningsform
 
Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere her. www.minimba.dk
 
 
Forberedelse:
 
Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som, når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for ledelse. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 
 
Krav til udstyr:
 
For at kunne deltage på DIP-uddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.

Kontakt Aktiv Kurser
For personlig rådgivning kontakt venligst Aktiv Kurser på telefon 4576 58 58 eller send en e-mail.

Emner


Erhverv


ad