PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/millioner-at-spare-p%C3%A5-danske-vejbroer-12032
ad

Millioner at spare på danske vejbroer

Pressemeddelelse juni 6, 2011 Erhverv

Ventetid ved vejarbejder kan sættes dramatisk ned ved at bruge færdigstøbte bro-elementer

Bro Vesterled

Hvert år koster vejarbejder dyrt. Ikke kun i anlægsudgifter, men i særdeleshed også i ventetid i trafikken. Det kan der ændres på – hvis ellers bygherrer og rådgivere er villige til at tænke nyt og lære af udlandet.

I Danmark er det tradition, at man støber nye vejbroer på stedet. Erfaringer fra udlandet dokumenterer imidlertid, at det langt fra er hverken den billigste eller den hurtigste løsning. I stedet bør bygherrer og rådgivere i langt højere grad overveje at bruge de præfabrikerede elementbroer – altså broer, der er støbt på forhånd og således samles på stedet.

Det giver en væsentligt kortere byggetid blandt trafikanterne. Det giver derfor også færre trafikkøer, mindre spildtid og mindre udledning af CO2.


Ventetiden skal bringes ned
Netop spildtiden er et stort og stigende problem på de danske veje. Brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik anslår, at tidsforsinkelser på vejene koster samfundet over 20 mia. kr. om året – og en stor del af det skyldes vejarbejde. En vurdering, Dansk Industri også er nået frem til i rapporten ”Vision 2050” fra marts 2011.

Hos DSV Roads er den efterfølgende konklusion klar: Tabet af arbejdstid vurderes langt større end hvad det ville koste at gennemføre arbejdet hurtigere (jf. Børsen 01.06.11). Samtidig forudser DI, at den tabte arbejdsværdi om godt 10 år vil runde 25 mia. kr.

Der er altså god grund til at rette op på skævhederne, hvor vi kan. En bedre koordinering af opgaverne er ét område. Arbejdstiderne på vejarbejde er et andet, der er relativt let at forbedre – bl.a. ved at bruge præfabrikerede broer. Det kræver blot, at bygherrer og rådgivere fra begyndelsen beslutter sig for den færdigstøbte løsning.

Netop nu opføres der mange vejbroer i Danmark, som med fordel kunne have været støbt i produktionshaller. Denne løsning, hvor de færdige elementer monteres på stedet, giver minimale gener for trafikanterne – ganske enkelt fordi færdiggørelsen af broen, som f.eks. asfalt og autoværn, kan foregå i normal arbejdstid, mens trafikken forløber uden problemer under broen. Men i stedet bliver broerne som regel støbt på stedet. Det giver hver eneste dag ventetider og flaskehalse på vejen – og det er helt unødvendigt.


Erfaringen taler for sig selv
Det hører med, at der langt fra er tale om ny eller uafprøvet teknik. Her i Danmark er der allerede bygget flere vejbroer som præfabrikerede løsninger, med et klart facit: Element-broer er den mest økonomiske løsning, som samtidig får trafikken til at flyde nemmere – og dermed er de et oplagt middel i kampen mod forsinkelser på vejene.

I Betonelement-Foreningen har vi erfaringen og vi vil gerne hjælpe diskussionen og udviklingen på vej. Vi er også klar til at gøre op med de traditioner, som hver dag – også i dag! - koster tusindvis af danske bilister og virksomheder nyttesløs spildtid på vejene. Derfor hilser vi det med stor tilfredshed, at transportministeren nu vil tage initiativ til en mere effektiv planlægning af vejarbejder i Danmark. (jf. Børsen 01.06.11). Vi står klar – både til dialog, samarbejde og nye skræddersyede løsninger.


Yderligere oplysninger:
Claus Bering, formand for Betonelement-Foreningen, T. 40 57 56 55
Poul Erik Hjorth, direktør i Betonelement-Foreningen, T. 40 21 93 50.


Betonelement-Foreningen har det overordnede mål at medvirke til at gøre det enkelt og ubesværet at bygge med betonelementer. Med det mål deltager foreningen aktivt i at udarbejde værktøjer til fælles brug for både lærere og studerende, projekterende, udførende og ikke mindst medlems-virksomhederne.

Kontakter


Claus Bering

Bestyrelsesformand for Betonelement-Foreningen
Betonelement-Foreningen
cbe@c************* Vis...
40575*** Vis...

Poul Erik Hjort

Direktør i Betonelement-Foreningen
Betonelement-Foreningen
poh@d************** Vis...
40219*** Vis...

Emner


Erhverv
ad