PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/mikkelsen-arkitekter-f%C3%A5r-arkitekturpris-for-udbetaling-danmark-16865
ad

Mikkelsen Arkitekter får arkitekturpris for Udbetaling Danmark

Pressemeddelelse oktober 4, 2013 Byggeri

Vordingborg Kommune har præmieret Udbetaling Danmark byggeriet med Vordingborgs Kommunes bygningspris 2013. Den 6.600 m2 store administrationsbygning er udviklet og projekteret af Mikkelsen Arkitekter og er daglig arbejdsplads for over 200 medarbejdere, der administrerer offentlige ydelser.

MIKKELSEN ARKITEKTER Udbetaling DK 01

Torsdag d. 3. oktober blev Mikkelsen Arkitekter tildelt Vordingborg Kommunes bygningspris for deres arbejde med Udbetaling Danmark i Vordingborg. Målsætningen har været at udvikle en bygning, der skaber optimale rammer for et moderne arbejdsfællesskab, præget af faglig udveksling og synergi. For at optimere dagslysindtagelsen er de fleksible arbejdspladser placeret ude langs facaderne. Selve bygningen fremstår som en helhed, der løbende relaterer sig til omgivelserne. Resultatet er en bæredygtig administrationsbygning med varierede og klart definerede offentlighedsgrader.     

Niels Thorup, arkitekt maa, fra Mikkelsen Arkitekter har været sagsansvarlig på projektet og forklarer baggrunden for idéerne bag de valgte løsninger: ”Arbejdspladserne er fordelt ud over tre etager og tre bygningsvolumener, der er kædet sammen af et vertikalt bevægelsesrum. Ligesom i vores arbejde med Rambølls hovedsæde i Ørestaden, har vi i Vordingborg skabt en bygning, hvor det centrale atrium udgør hjertet, der fører mennesker og aktiviteter videre ud i bygningen. Målet har været at skabe en bæredygtig, dynamisk og levende arbejdsplads, hvor ansatte og brugere mødes og inspirerer hinanden, samtidig med at det er let at få overblik over de aktiviteter, der finder sted i huset. Derudover har vi sikret en klar opdeling af offentlige, halvoffentlige og private funktioner, som arbejdet med registerfølsomme oplysninger også kræver.” 

Som bygherre stillede ATP store krav til bæredygtighedsparametre som eksempelvis indeklima, integration af dagslys, medarbejderkomfort og et minimalt behov for vedligehold. Det har blandt andet resulteret i et specialudviklet vindueselement, hvor guldbronzefarvede karnapper fungerer som små, lokale dobbeltfacader med integreret solafskærmning. Karnapperne giver i samspil med de grå/gule teglfacader Udbetaling Danmark i Vordingborg et nordisk og skulpturelt udtryk.

I motivationen for bygningsprisen blev det blandt andet fremhævet, at: ”Bygningen er placeret i sammenhæng med erhvervs- og institutionsbygninger langs baneterrænet, der herfra åbner sig mod vest og det åbne land. Et klart og forståeligt greb (… gør at) bygningen fremstår, i såvel sit ydre som indre, lyst og venligt, og er veldisponeret omkring et centralt åbent trapperum med arbejdspladser til mere end et par hundrede medarbejdere.”


FAKTA
Udbetaling Danmark, ATP Vordingborg
Projekt: Offentlig administration / Kontorbygning
Areal: 6.600 m2
Bygherre: ATP, Udbetaling Danmark
Arkitekt: Mikkelsen Arkitekter A/S
Rådgivende Ingeniører: Lemming & Eriksson A/S
Landskabsarkitekt: Schønherr Landskab A/S
Totalentreprenør: Enemærke & Petersen A/S

Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der drives af ATP-koncernen. Myndigheden har ansvar for udbetaling af en række offentlige ydelser til borgerne. Det er opgaver, der tidligere lå i landets 98 kommuner. Udbetaling Danmark blev dannet, da KL og regeringen i juni 2010 indgik en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre. Vordingborg er et af disse centre.

Mikkelsen Arkitekter
Mikkelsen Arkitekter blev grundlagt juni 2012 af Stig Mikkelsen. Tegnestuens 27 medarbejdere er i dag fordelt på kontorer på Vesterbrogade og i Carlsberg Byen. I forbindelse med etablering af den nye tegnestue forlod Stig Mikkelsen Dissing+Weitling, hvor han har været i 20 år, heraf de seneste 10 som partner. Stig Mikkelsen overtog egne kunder og eksklusive referencer, herunder nogle af tidens markante byggerier såsom Rambølls nye hovedsæde i Ørestad, Danmarks Radio, renovering og ombygning i Danmarks Nationalbank, Det Kongelige Bibliotek Amager og boligprojektet Frederikskaj. Udover 3 nye Vietnamesiske projekter, tæller igangværende projekter for Mikkelsen Arkitekter blandt andet en ny laboratorie- og logistikbygning til Bispebjerg hospital, ny Cykel- og Atletikarena for Odense Kommune, opgaver for Københavns Universitet og renovering af det fredede Rødovre Bibliotek, der er tegnet af Arne Jacobsen.

Kontakter


Niels Thorup

Sagsarkitekt, arkitekt maa
Mikkelsen Arkitekter
nth@m**************** Vis...
+ 45*********** Vis...

Emner


Byggeri
ad