PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/mere-dansk-biobr%C3%A6ndsel-n%C3%A5r-affaldsafgift-fjernes-8622

Mere dansk biobrændsel når affaldsafgift fjernes

Pressemeddelelse december 16, 2009 Energi & Miljø

Varme- og kraftvarmeværker kan nu forbedre deres CO2-regnskab ved at benytte bioflis fremstillet af have- og parkaffald

Mere dansk biobrændsel når affaldsafgift fjernes
Danmark har store mængder uudnyttet biobrændsel, som kan bidrage til at sænke CO2-udledningen på landets varme- og kraftvarmeværker. Omkring 30 procent af det have- og parkaffald, som indsamles over hele landet, kan forarbejdes til bioflis. På billedet ses biobrændsel ved fjernvarmeværket i Assens (Foto: Biopress) [Foto kan bruges frit i forbindelse med pressemeddelelsen, forudsat at fotokreditering medtages, tif-version kan fås ved henvendelse til [email protected]]

Danmark har store mængder uudnyttet biobrændsel, som kan bidrage til at sænke CO2-udledningen på landets varme- og kraftvarmeværker. Omkring 30 procent af det have- og parkaffald, som indsamles over hele landet, kan forarbejdes til bioflis. Det vil begynde at ske, når den hidtidige affaldsafgift på have- og parkaffald bortfalder i starten af 2010.

Danmarks største aktør inden for håndtering af have- og parkaffald, Solum Gruppen, forventer at afgiftsændringen hurtigt vil føre til forskydninger i markedet for biobrændsel til især varme- og kraftvarmeværkerne. Projektudviklingschef Martin Wittrup Hansen siger: ”Når affaldsafgiften fjernes fra have- og parkaffald, åbner det et nyt marked for bioflis fremstillet i Danmark af rødder, træstubbe og store grene. Det er et lokalt produceret brændsel, som vil være væsentligt billigere og have et bedre CO2-regnskab end importeret biobrændsel.”.

Anders Evald, der er senior projektleder hos det uafhængige danske institut Force Technology, siger: ”EU’s direktiv om vedvarende energi betyder, at Danmark inden 2020 skal nå op på 30 procent vedvarende energi, og vi ligger i øjeblikket på 17 procent. Der skal ske meget store ændringer på blot 11 år, og noget der hurtigt har stor effekt er at skifte fra kul til biomasse. Jo mere lokal denne biomasse er, jo bedre CO2-regnskab. Derfor er bioflis fra have- og parkaffald interessant. Det afgørende er, at kvaliteten er i orden, og at bioflisen fremstilles, uden at der ryger plastikposer og andet forurenende med i processen.”

Bioflis kan erstatte kul
Nogle af Danmarks største kraftværker er allerede omstillet til at fyre med halm og træ, og de vil med nogle tilpasninger også kunne benytte bioflis fra have- og parkaffald. En række af Danmarks varme- og kraftvarmeværker, som tidligere har været rent kulfyrede, benytter allerede nu 5-10 procent biobrændsel i form af træpiller og importeret skovflis lavet af hele træstammer, og de vil med små justeringer kunne gå over til bioflis. En lang række mindre lokale varme og kraftvarmeværker kan umiddelbart fyre med bioflis.

Martin Wittrup Hansen fra Solum Gruppen siger: ”Bioflis fra have- og parkaffald er væsentligt billigere end skovflis. Som del af vores koncept tilbyder vi værkerne at afhente asken, som der bliver lidt mere af ved fyring med bioflis. Den indeholder værdifulde næringsstoffer, som vi recirkulerer i vores forædlede jordprodukter til blandt andet fodbold- og golfbaner. Det passer perfekt ind i Solum Gruppens forretningskoncept, som er at nyttiggøre ressourcer der er kommet på afveje.”

På grund af den danske affaldsafgift har både Solum Gruppen og andre mindre aktører hidtil eksporteret flis lavet af dansk have- og parkaffald til især Sverige og Tyskland. Afgiften har været fastsat i den såkaldte biomassebekendtgørelse. Fjernelsen af afgiften har været i høring og forventes at blive meddelt til ikrafttræden af Miljøministeren i januar 2010.


Foto:
Det vedhæftede foto kan benyttes i forbindelse med artiklen, forudsat det krediteres ”Foto: Biopress”.
Flere fotos fra Solum Gruppen på http://www.flickr.com/photos/solumgruppen


Yderligere oplysninger:
Martin Wittrup Hansen
Solum Gruppen A/S
Mobil: +45 27 22 29 42
E-mail: [email protected]

Om Solum Gruppen:
Solum Gruppen håndterer ressourcer på afveje og skaber værdifulde produkter ud af det, der almindeligvis betragtes som affald. Solum Gruppen er Danmarks største aktør inden for forædling af biologiske rest-fraktioner. Virksomheden har omfattende forskningsbaseret know-how og ekspertise inden for CO2-reducerende kompostering og bioforgasning via sin egenudviklede Aikan teknologi. Solum Gruppen modtog i 2009 Venstres Klima- og Miljøpris, og har i 1999, 2000, 2006 og 2007 været kåret som gazelle af Dagbladet Børsen. Solum Gruppen blev grundlagt i 1986, og har aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

Kontakter


Emner


Energi & Miljø
Mere dansk biobrændsel når affaldsafgift fjernes
Danmark har store mængder uudnyttet biobrændsel, som kan bidrage til at sænke CO2-udledningen på landets varme- og kraftvarmeværker. Omkring 30 procent af det have- og parkaffald, som indsamles over hele landet, kan forarbejdes til bioflis. På billedet ses biobrændsel ved fjernvarmeværket i Assens (Foto: Biopress) [Foto kan bruges frit i forbindelse med pressemeddelelsen, forudsat at fotokreditering medtages, tif-version kan fås ved henvendelse til [email protected]]
Hent | 3,74 MB | 2712 x 4072 | .jpg

Zip og hent alle filer