PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/mentaltr%C3%A6ning-reducerer-stress-23420
ad

Mentaltræning reducerer stress

Pressemeddelelse februar 22, 2017 Stressmestring Stressforskning Stress Stress management Mentaltræning Stresshantering

Stort ny-publiceret dansk studie indenfor stresshåndtering dokumenterer, at power-pauser i løbet af dagen reducerer stress betragteligt.

Jørgen Svenstrup

Ny forskning viser, at stress kan reduceres betragteligt ved at tage kun et kvarters mental pause 3-5 gange om ugen i en periode. Metoden hedder Mentaltræning, og udover de publicerede resultater, indikerer studiet, at Mentaltræning viser en bedre effekt med en betydelig mindre indsats end fx MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), der i dag anses som best practice indenfor stresshåndtering.

Resultaterne er netop publiceret i det dansk psykologiske tidskrift Psyke & Logos, feb. 2017.

STUDIET

Stress er et stigende problem i Danmark, med mere end 12% af befolkningen, der lider af hyppig stress i dagligdagen. De indsatser, der anvendes mod stress i dag, er stadig en blanding af primært to strategier: En hvor man flytter sig fra det, der stresser, og en anden kaldet coping strategi, hvor man lærer at få det, der stresser til at påvirke mindre. Dette til trods for, at forskning indikerer, at coping strategier er de mest effektive. Forskningsprojektet har undersøgt effekten af en ny coping strategi ved navn EmpowerMindTræning (EMT), der består af en blanding af Mentaltræning -oprindeligt anvendt til at øge præstationen blandt elitesportsfolk, gennem en mental tilstand kaldet ”alternativ bevidsthedstilstand”. Samt et fastholdelses-koncept, der introduceres for at understøtte vedligehold af Mentaltræningen gennem hele træningsperioden på 4 måneder.

Resultatet viser, at Mentaltræning ser ud til at være en effektiv påvirkning til at modvirke stress på alle niveauer, med god effekt på størstedelen af de stressramte deltagere.

 

RESULTATERNE

Undersøgelsen har vist, at der er en betydelig reduktion af oplevet stress på gennemsnitligt 23,8%, mens hele 96,4% af deltagerne har oplevet stressreduktion i en eller anden grad, hvilket viser, at den anvendte metode har haft effekt på stort set alle deltagere.

Det resultat, der måske tydeligst illustrerer den massive stressreduktion, er en beregning, der viser at hele 92% af deltagerne i eftermålingen ligger under gennemsnittet af førmålingen.

Se alle resultaterne i artiklen, der kan rekvireres på [email protected]

OM FORFATTEREN

Studiet er udført af stressforsker og forfatter Jørgen Svenstrup, MoPP, der har fulgt 167 deltagere i et mentaltræningsforløb over 4 måneder.

Jørgen Svenstrup er også bogaktuel som medforfatter til bogen ”Vejen til sund Robusthed”, der udkommer 1. Marts, 2017. Bogen beskriver ligeledes mentaltræning som en vej til robusthed og reduceret stress.

  

BAGGRUND

Stress er en voksende trussel mod vores livskvalitet og samtidig en stigende samfundsøkonomisk byrde .

Tal fra Statens institut for folkesundhed (SI) i 2006 og 2010 viser en stigning af antallet af danskere, der føler sig stresset i hverdagen. Der ses en stigning fra 5,8% i 1989, til 12,8% i 2010, hvilket er mere end en fordobling over en periode på 21 år. Samtidig er der ifølge SI, en langt større andel af befolkningen der føler sig stressede i perioder. Samlet set oplever 25,1% af den danske befolkning sig stressede, ofte eller meget ofte.

De nyeste offentliggjorte tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2014) viser at cirka 370.000 lønmodtagere ofte eller hele tiden føler sig stressede, det svarer til 14.55% af arbejdsstyrken.

Kontakt Jørgen Svenstrup direkte:

Tel. 21 21 21 41 eller på mail: [email protected]

Artikel kan rekvireres hos forfatter. Hele tidsskriftet på:

https://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/psyke

http://dpf.dk/produktkategori/psyke-logos

Emner


Stressmestring Stressforskning Stress Stress management Mentaltræning Stresshantering
ad