PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/medicinske-patienter-svigtes-8577
ad

Medicinske patienter svigtes

Pressemeddelelse december 9, 2009 Samfund

Den hidtil klareste dokumentation for den katastrofale nedprioritering af de medicinske patienter er netop offentliggjort i en undersøgelse blandt 71.000 patienter. Forholdene for de medicinske patienter er blevet væsentlig forringet efter kommunalreformen, og der er behov for handling nu

Logo dp

Danske Patienters kommentarer til den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, der offentliggøres i dag, onsdag den 9. december.

Regeringens ensidige fokus på produktivitet og effektivitet og kommunernes manglende tilbud til de medicinske patienter kan nu for alvor mærkes. Patienterne inddrages ikke i beslutninger om plejen og behandlingen, og de er utrygge når de udskrives.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som gennemføres af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, er den første landsdækkende undersøgelse efter kommunalreformen. Og den bekræfter desværre den bekymrende udvikling, som Danske Patienter længe har gjort opmærksom på. Forholdene på de medicinske afdelinger er ofte uværdige, og kvaliteten er blevet forringet i de senere år. I dag er næsten hver femte medicinsk patient utryg, når de udskrives fra sygehusene, og mere end hver femte bliver inddraget for lidt i de beslutninger, der træffes om plejen og behandlingen. Det er en markant stigning i forhold til 2006 (figur 1 og 2). Hver fjerde ældre medicinske patient, der udskrives fra geriatriske og reumatologiske afdelinger er utryg.

"Patienterne har stor tillid til personalet på de medicinske afdelinger, som knokler for at give patienterne den bedste pleje og behandling. Men desværre er rammerne ikke i orden. Patienterne ligger på overfyldte sengeafsnit, og der er for få hænder til at sikre ordentlig kvalitet for patienterne. Når patienter udskrives er der ikke tilstrækkelige tilbud i kommunerne til at sikre, at de kan være trygge i eget hjem, og konsekvensen er desværre ofte, at patienterne må genindlægges - det er naturligvis helt uacceptabelt" udtaler direktør Morten Freil.

Danske Patienter er tilfredse med, at regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med en plan for kvalitetsforbedringer på det medicinske område. Vi ser frem til at bidrage til arbejdet, så der kan udvikles løsninger, som tager udgangspunkt i patienternes behov. Men regeringen bør ikke vente på udvalgets konklusioner og anbefalinger, før der iværksættes handlinger. Både problemer og løsninger er kendte, så det er bare med at komme i gang. De medicinske afdelinger har akut behov for et betydeligt løft, og der skal udvikles sammenhængende og fagligt kvalificerede rehabiliteringstilbud i kommunerne, så patienterne kan have et værdigt og trygt liv i eget hjem, når de bliver udskrevet fra hospitalerne.

Læs pressemeddelelsen i sin helhed og se Danske Patienters analyse på dette link: http://www.danskepatienter.dk/images/stories/Pressemeddelelser/2009_frajuni/medicinske_patienter_svigtes.pdf 

Yderligere kommentarer:

Direktør Morten Freil, mobil 30 54 43 49. mf@danskepatienter.dk

Kontakter


Emner


Samfund
Zip og hent alle filer
ad