PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/medarbejdere-skaber-bedre-resultater-n%C3%A5r-de-oplever-retf%C3%A6rdighed-21885
ad

Medarbejdere skaber bedre resultater, når de oplever retfærdighed

Pressemeddelelse november 5, 2015 Probana Business School Udvikling Viden Læring Social kapital Efteruddannelse

Medarbejdere skaber bedre resultater, når de oplever retfærdighed og respekt og involveres i virksomhedens beslutninger, viser forskning i social kapital.

Først, tak for alle de flotte anmeldelser -se dem her

Når medarbejderne har det godt i en virksomhed, vil det kunne ses på bundlinjen. Medarbejdere , der har det dårligt på arbejdspladsen, er ofte mere syge end deres kollegaer, og hvis en arbejdsplads er dårlig, vil der ofte være en høj personaleomsætning . En virksomhed, som er kendetegnet ved en stor social kapital, har et stort fællesskab blandt medarbejderne , og der er en stor vilje til at opnå resultater i fællesskab. Professorer opfordrer private og offentlige danske virksomheder til at benytte sig af det forspring på området, vi har i forhold til andre lande. Der er meget stor interesse for social kapital i både private og offentlige virksomheder, fordi det er en måde at samarbejde på, som gør, at man bliver bedre i stand til at løse sine kerneopgaver.

Ledere har stor indflydelse på virksomhedens sociale kapital. Mange ledere overvejer, hvordan de kan øge virksomhedens sociale kapital. For det er vejen til en arbejdsplads, hvor man arbejder godt og tillidsfuldt sammen, og medarbejderne derfor kvitterer med større tilfredshed, mindre stress og lavere sygefravær. Og det giver i sidste ende bonus på bundlinjen.

Hent viden og værktøjer om social kapital. PROBANAs Mini MBA sætter i denne tid fokus på HR & ledelse, herunder Social Kapital. Ledere har stor indflydelse på virksomhedens sociale kapital. Mange ledere overvejer, hvordan de kan øge virksomhedens sociale kapital. For det er vejen til en arbejdsplads, hvor man arbejder godt og tillidsfuldt sammen, og medarbejderne derfor kvitterer med større tilfredshed, mindre stress og lavere sygefravær. Og det giver i sidste ende bonus på bundlinjen. 

God ledelse er afgørende for virksomheders vækst og attraktion som arbejdsplads. Som mennesker tiltrækkes vi af gode ledere, som evner at motivere, udvikle og samle. Det modsatte er tilfældet med dårlige ledere, som ikke evner netop ledelse. Dem søger vi som mennesker ofte væk fra. Det er med andre ord essentielt, at virksomheder skaber gode ledere.

Udviklingen af virksomhedens ledere - og dermed også virksomheden selv - kræver kontinuerligt ny inspiration, viden og konkrete værktøjer. Det leverer Probanas internationale Mini-MBA, der er blevet en eftertragtet lederuddannelse hos mange ledere i offentlige og private virksomheder. Læs med på www.minimba.dk

Der er vækst i samfundet. Det betyder blandt andet, at flere både små, mellemstore og store virksomheder øger ansættelsen af nye medarbejdere på alle niveauer. Efterspørgslen på de skarpeste hjerner stiger – og som en naturlig konsekvens heraf bliver medarbejdere på alle niveauer mere krævende. Ledere vil efteruddannes for at nå nye højder, og medarbejderne vil arbejde under dygtig ledelse. Ellers banker de på hos virksomheden ved siden af. Så god ledelse er ikke udelukkende afgørende for virksomhedens bundlinje, men i høj grad også for at være i stand til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Der er fremdrift i samfundet og i virksomhederne; private som offentlige. Og skal fremdriften være langvarig, så skal selv dygtige ledere blive endnu dygtigere gennem unik inspiration, nye værktøjer og personlig udvikling. Probanas Mini-MBA er rustet til fremdriften. Lederuddannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også, at virksomheden følger med og kan klare de udfordringer, som hele tiden dukker op og stiller nye krav hele vejen ned og op gennem virksomheden og ud i alle led rundt om virksomheden. Mini-MBA’en er på den måde både en styrkelse af den enkelte leders karriere, men tilfører samtidigt virksomheden bedre resultater gennem lederens udvikling. Læs med på www.minimba.dk

Det er altafgørende, at ledere bliver uddannet tidssvarende og kan bruge den nye viden og værktøjerne konkret i hverdagen allerede i løbet af uddannelsesforløbet. Hos Probana vægter vi dette højt, hvilket også afspejler sig i de moduler, der er en fast del af vores Mini-MBA. Her har vi både fokus på de ’hårde’ og de ’bløde’ ledelsesværktøjer, men også på, at de redskaber, vi underviser i, kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbejde. Et eksempel er modulet Personaleledelse og psykologi, der både giver værktøjer til den daglige personaleledelse og udvikling, men også til kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling. Disse værktøjer er helt afgørende for at kunne håndtere al ledelse – herunder også de mere ’hårde’ discipliner som strategi og forretningsudvikling, der er et andet modul i Probanas Mini-MBA. Læs med på www.minimba.dk

Den stærke platform, de konkrete redskaber og den kompetente undervisning har medført, at Probanas Mini-MBA nu er blevet anerkendt som en international lederuddannelse. Der er således hver måned ledere på Probanas Mini-MBA hold i København, Århus, Ålborg, Odense, Nuuk, Thorshavn, Oslo, Stavanger, Bergen, Stockholm, Malmø, Gøteborg, Helsinki, Berlin, Hamburg, Frankfurt, London og Dubai. Ved at tage en Mini-MBA bliver man derfor som leder del af et stærkt netværk. Ikke blot i Danmark, men internationalt. Og det er vigtigt. For i takt med globaliseringen stiger behovet for at kende både mennesker og mekanismer uden for landets grænser. Det sikrer Mini-MBA’en, ligesom lederuddannelsen sikrer, at den nuværende fremdrift i samfundet kommer endnu mere op i gear til glæde og gavn for os alle. Læs med på www.minimba.dk 

---

Skulle du mod forventning modtage denne artikel uønsket, så skriv til [email protected] . Probana er ikke et statsstøttet foretagende – vi lever af tilfredse kunder, der gerne vil vide mere.

Kontakter


Emner


Probana Business School Udvikling Viden Læring Social kapital Efteruddannelse
ad