PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/medarbeiderne-er-viktigst-for-virksomheten-18709
ad

Medarbeiderne er viktigst for virksomheten

Pressemeddelelse september 4, 2014 Mini MBA Leder Norge Utvikling Selvutvikling Kurs Utdanning Medarbeider Sjef Kvalitet Kompetanse

Medarbeiderne er din bedrifts viktigste investering. Ved å ansette de riktige medarbeiderne i din bedrift vil du oppnå både solide økonomiske resultater og et godt arbeidsmiljø.

Dip1

Vi lever i en verden hvor konkurrentenes fordeler er enkle å kopiere, og det er derfor også enkelt for konkurrentene å kopiere ens egne konkurransemessige fordeler. Dette skyldes i høy grad at vår adgang til informasjon på Internett nesten er uendelig. Det eneste som ikke kan kopieres, er de menneskelige aktiver som er ansatt i virksomheten, og det er derfor essensielt at virksomheter klarer å tiltrekke og holde på medarbeiderne som besitter mye kompetanse i bransjen og som er de beste på markedet.

Et viktig kriterie for å holde på en medarbeider omhandler lønn og personalgoder, men det betyr også svært mye for medarbeidere å være på en arbeidsplass som viser at medarbeidernes arbeidsinnsats er verdsatt. Det er også viktig at belønningsstrukturen avspeiler strategien, så medarbeiderne kan se meningen med de gjeldende lønn- og personalgoder.

På Probanas Mini MBA undervises ledere på alle nivåer i hvordan man blant annet kan imøtekomme ovenstående utfordringer og tiltrekke og å holde fast på de beste medarbeiderne i sin bedrift. Ved å delta på denne utdannelsen vil du få innsikt i og praktiske verktøy til hvordan du som leder og hvordan din virksomhet best kan bruke dine medarbeideres potensiale, kvaliteter og kunnskap.

Les mer om utdannelsen her. Her kan du også melde deg på: www.probana.no

Emner


Mini MBA Leder Norge Utvikling Selvutvikling Kurs Utdanning Medarbeider Sjef Kvalitet Kompetanse
Zip og hent alle filer
ad