PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/med-probana-s-mini-mba-f%C3%A5r-du-redskaberne-til-at-lede-dine-medarbejdere-p%C3%A5-en-m%C3%A5de-der-gavner-din-virksomhed-15930
ad

Med PROBANA's Mini MBA får du redskaberne til at lede dine medarbejdere på en måde der gavner din virksomhed

Pressemeddelelse juni 6, 2013 Uddannelse

Du kan ved hjælp af PROBANA Business Schools Mini MBA, få forskellige værktøjer, som du kan drage nytte af i forbindelse med personaleledelse. Det er vigtigt, at man leder sine medarbejdere på den optimale måde, da trivsel og produktivitet hænger sammen. Trives medarbejderne levere de en højere kvalitet og er mere effektive. Dette skal være med til, at sørge for at virksomheden forbliver konkurrencedygtig på lang sigt.

Logo til pressemeddelelser

Personaleledelse er en betegnelse for den del af lederens opgaver der har at gøre med ansættelse, udvikling og motivation af medarbejdere. Det handler således for lederen om, at få medarbejderne til at trives i virksomheden for på den måde, at få mest muligt ud af deres kompetencer. Det er derfor vigtigt, at få medarbejderne til at udføre sine opgaver på en måde, så det kommer hele virksomheden til gavn. For lederne bliver det så vigtig, at lede medarbejderne på den rigtig måde, så dette sker. Der er igennem de seneste årtier kommet mere fokus på ledere, der kan finde ud af at lede deres medarbejdere ud fra motivation og kommunikation.

Ideen med personaleledelse er, at denne form for ledelse, skal have blik for medarbejdernes trivsel samt motivation af medarbejderne. Dette skal være med til at sørge for, at medarbejderne har de bedste muligheder for at udfolde deres fulde potentiale. I PROBANA er vi opmærksomme på ledelsesudfordringerne og sørger for kontinuerligt, at holde os opdateret på den nyeste viden indenfor personaleledelse. Der findes mange gode værktøjer til personaleledelse og måder hvorpå man som leder skal lede sine medarbejdere for at få noget igen. I PROBANA arbejder vi med værktøjer som, Transaktionel vs. Transformationel ledelse, Management vs. Leadership og situationsbestemt - og værdibaseret ledelse.  Vi mener i PROBANA, at optimal personaleledelse er vigtig for alle virksomheder, da det skal være med til at sørge for, at medarbejderne trives på arbejdspladsen, og derfor er så effektive som muligt.

Transaktionel vs. Transformationel ledelse

Transaktionel ledelse er baseret på en bytteproces, altså en transaktion, mellem leder og medarbejder. Det kan eksempelvis være, at ledelsen giver medarbejderen penge og goder, hvor medarbejderen til gengæld levere et stykke arbejde. Transaktionel ledelse, er kendetegnet ved at man ikke sætter mennesket i centrum, men i stedet for eksempelvis penge og goder. Denne ledelsesform er derfor en god måde til at motivere medarbejdere, som er på provisions løn, da det netop her er pengene/goderne der er i fokus. Grundet menneskets manglende centrering, er denne ledelsesform ikke så udpræget mere, men der er i stigende grad fokus på transformationel ledelse.

Transformationel ledelse er ligeledes baseret på en bytteproces, her er det dog med mennesket i centrum. Den transformationelle leder er opmærksom på følelsesmæssige elementer, og motiverer medarbejderne med sin karismatiske attitude. Lederen i denne ledelsesform, sørger for at motivere medarbejderne til at ville yde noget ekstra gennem opmærksomhed.

Hos PROBAN mener vi det er vigtigt, med et kendskab til disse to former for ledelse, da de ofte arbejder sammen ude i erhvervslivet. Gennem forløbet på Mini MBA’en får du kendskab til disse ledelsesformer. Du bliver trænet i, at have den rette balancegang mellem ledelsesformerne, så du kan lede og motivere dine egne medarbejdere optimalt.

Management vs. Leadership

I forlængelse af Transaktionel - og Transformationel ledelse, er det relevant at se på ledelse ud fra Management og Leadership perspektiverne.

Management perspektivet er, at lederens rolle er at dirigere og evaluere medarbejderne. Der er her fokus på, at medarbejderne har nogle arbejdsopgaver og sikre at opgaverne bliver udført. 

Leadership er et perspektiv, hvor kommunikation er i centrum. Her er lederens rolle gennem kommunikation, at overbevise eller forføre medarbejderne til at løse de opgaver, som virksomhedens ledelse ønsker. Det afgørende for dette perspektiv er, at lederen formår at kommunikere sine budskaber og vinde medarbejdernes tillid da lederen ikke automatisk er blevet en legitim leder, blot fordi man har en titel som leder.

Hos PROBANA mener vi det er vigtigt, at man som leder besidder egenskaber fra såvel Management som Leadership. Du vil derfor tilegne dig forskellige værktøjer, som skal være med til at sikre den fornødne balancegang mellem disse to perspektiver.

Med henblik på at ledere skal kunne kommunikere med, og motivere deres medarbejder, er Transformationel ledelse og leadership kommet mere i fokus. Dermed er det ikke sagt, at ledere ikke skal besidde egenskaber fra Transaktionel ledelse og Management for det skal de i mange tilfælde. Deltagelsen på PROBANAs Mini MBA giver dig muligheden for, at finde den rette balancegang mellem motivation og kommunikation i forbindelse med personaleledelse.

PROBANA Business School Mini MBA henvender sig til dig, som ønsker større indsigt i management, herunder strategi, ledelsesinformation mv. Uddannelsen har det klare mål at styrke dig i din karriere som leder og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater gennem dit kompetenceløft. Du kan læse mere om PROBANAs Mini MBA her.

Uddannelsen består af seks moduler, og er baseret på e-learning, men bliver kombineret med forelæsninger/kursusdage. Dette er også kaldet for blended learning. Forelæsningerne/Kursusdagene foregår efter hvert gennemført modul, og du slutter hele uddannelsen af med en afsluttende eksamen.

Du kan læse mere om PROBANAs undervisningsformer her.

Kontakter


Emner


Uddannelse
ad