PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/materiel-h%C3%A5ndtering-19703
ad

Materiel håndtering

Pressemeddelelse januar 27, 2015 Sporing Scanner Tag Materiel Håndtering Stregkode Rfid Værktøj GPS Maskiner Tracking Stregkodescanner

Nyt system fra Ecofleet viser placeringer af firmaets materiel. - 3 løsninger, afhængig af materiellets størrelse og værdi

På Dansk Byggeris IT messe i februar, vil Ecofleet vise et nyudviklet system til håndtering af materiel, værktøj, servicetider på maskiner med meget mere.

Når der arbejdes på adskillige lokaliteter på én gang, kan materiellet nemt blive væk. Forskellige medarbejdere bruger og flytter det mellem lokaliteter, og det kan være svært at huske den seneste placering eller hvem det blev udleveret til. Det kan give mange dyre og unødvendige forsinkelser og ekstra materielindkøb. Derfor kan der let spares både tid og penge, hvis du lader et nye system fra Ecofleet holde styr på dit materiel. 

Afhængig af den valgte løsning vil du kunne se al materiels placeringer på et kort, enten som en live sporing eller en registreret placering. Det er derved nemt at se hvilket materiel befinder sig på hver bygge/arbejdsplads. Desuden kan man se hver medarbejders materielbeholdning,ved at hver gang en medarbejder får udleveret noget materiel, registreres det i systemet ved at scanne en stregkode eller med en hurtig indtastning. På den måde er materiellet tilknyttet den medarbejder indtil det igen afleveres.

Styr på materielbeholdning

Man kan også få en oversigt over hver medarbejders materielbeholdning, og systemet kan desuden selv sende rykkere ud til medarbejdere, der har glemt at aflevere materiellet rettidigt eller der kan sendes en automatisk rapport med info herom til firmaets administration.

Få styr på materiellets serviceaftaler
Er der serviceaftaler til materiellet kan systemet benyttes til at overholde disse. Det kan give et overblik over al materiellets servicetider, og der kan automatisk sendes påmindelser samt en månedlig opgørelse. 

Nemt overblik til en lav omkostning

Denne løsning giver overblik over al materiel uanset værdi. Når materiellet udleveres til medarbejderne, kan det let registreres hvilket udstyr, der udleveres ved hjælp af en stregkode samt hvor, det skal bruges. Derved har systemet et overblik over, hvor alt dit materiel befinder sig, hvem det er udleveret til, samt sikrer, at hvert arbejdssted kun har det nødvendige antal materiel.

Live-sporing af materiellet

Materiellet kan spores, hvis f.eks. en medarbejder flytter det til en anden placering end den oplyste, eller hvis den oplyste placering er for upræcis, kan man installerer Ecofleets lille RFID Brik. Denne sender et radiosignal, der kan spores indenfor 300 meter af firmaets egne køretøjer, med en Ecofleet GPS enhed istalleret. Da materiellet typisk flyttes i firmaets egne biler er nøjagtigheden stor. Er køretøjet ikke indenfor radius vil systemet vise senest registrerede placering. Det betyder, at al materiel der f.eks. befinder sig på en af firmaets arbejdspladser, i et køretøj eller hjemme hos medarbejderen, kan spores.

Tyverisikring

Det er muligt at spore/tyverisikre materiel eller maskiner i hele Europa med en GPS løsning. Ecofleet kan levere GPS enheder både til skjult fast installering i et køretøj/maskine eller som en trådløs enhed med batteri til større genstande uden eget batteri.

Emner


Sporing Scanner Tag Materiel Håndtering Stregkode Rfid Værktøj GPS Maskiner Tracking Stregkodescanner


ad