PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/mangler-de-danske-virksomheder-kulturel-intelligens-12669
ad

Mangler de danske virksomheder kulturel intelligens?

Pressemeddelelse november 11, 2011 Uddannelse

Globaliseringen og behov for øget vækst stiller nye krav til virksomheder om internationalt samarbejde. Der er behov for anderledes erfaring, sprog og kendskab til andre kulturer.

Aktivkurser 1
Logo

Mangfoldighed i medarbejdergruppen er en uudnyttet ressource i mange virksomheder. Hvis de
forskelle bliver brugt strategisk er de en kilde til innovation, kreativitet og
samspil mellem talenter. Denne evne til at kunne skabe en inkluderende
virksomhed bliver på sigt en meget vigtig evne for overlevelse i den globale
økonomi. Desuden stilles der også stadig større krav til virksomheder om at
have bevidste holdninger og en konkret politik for det sociale ansvar. Det
dækker blandt andet etiske værdier, CSR, ligestilling mellem kønnene,
fleksibilitet, rekrutteringsprocesser der rummer alle aldre, handicap,
kulturelle baggrunde osv. Det kræver nytænkning i hele virksomheden. For
eksempel er det nødvendigt at udvikle nye kompetencer og strategier indenfor rekruttering.

Mangfoldighedsledelse er en strategisk proces, hvor virksomheden arbejder på at skabe udvikling og
resultater ved at ansætte og lede en mangfoldigt sammensat medarbejdergruppe.
Mangfoldighed er således både et forretningsprincip og et ledelsesværktøj. Det
handler om at bruge de forskellige kompetencer, som medarbejdernes baggrunde
tilfører virksomheden, for eksempel kultur, etnicitet, køn, alder, erfaring,
arbejdsevne m.v. En undersøgelse foretaget blandt 1.700 mellemledere i
internationale virksomheder viser, at over 90 % mener, at kulturel intelligens
er af afgørende betydning for deres virksomheds succes. Over 80 % mener, at
evnen til at udnytte de kulturelle forskelle skaber store konkurrencemæssige
fordele. Mere præcist, at deres virksomheders resultater kan forbedres med
mellem 10 % og 50 % hvis kulturforskellene udnyttes mere optimalt.

Mangler du eller din virksomhed kulturel intelligens? Styrk den med Probanas MasterClass i Human Ressource
Management. Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du strømliner og arbejder mere
strategisk med HRM og trækker på landets dygtigste HR- talenter. Uddannelsen er
baseret på e-learning, hvilket giver dig mulighed for at læse, når du vil og
kan, og desuden kræver det kun en internet-adgang, før du har adgang til hele
uddannelsesplatformen med pensum, cases samt netværket Karrriereforum.
E-learningen kombineres med kursusdage, hvor professionelle og erfarne
undervisere sørger for at koble teorien til praksis og sikrer en forankring af
uddannelsen i den enkelte deltagers hverdag.

Tilmeld dig og dine kolleger på http://www.probana.com/mch.asp

Kontakter


Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad