PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/mange-bygninger-er-rene-energisyndere-11154
ad

Mange bygninger er rene energisyndere

Pressemeddelelse oktober 4, 2010 Byggeri

Eksisterende bygninger er de store miljøsyndere og den helt store udfordring for både energiforbrug og klima. Det er konklusionen i et netop offentliggjort rapport fra Klimakommisionen.

Foto Per Thomsen

Klimakommisionens længe ventede rapport er ikke i tvivl. Bestående bygninger er blandt de helt store syndere, både hvad angår energiforbrug og CO₂-udledning. Og desværre også en væsentlig årsag til, at det bliver vanskeligt at nå målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer.  

Ud af en energi-, klima- og samfundsøkonomisk vinkel siger rapporten imidlertid også, at eksisterende bygninger er et af de områder, hvor det er både billigst, hurtigst og nemmest at sætte ind.

Hos CBI Danmark er man glade for denne udmelding. Virksomheden har med en række fremadrettede tiltag for alvor kørt sig i stilling til at være en synlig aktør på et hastigt stigende marked for miljørigtige isoleringsmaterialer. Og rapportens konklusioner giver yderligere grobund for optimisme.

”For hver dag der går, mærker vi en stadig større interesse for at benytte miljørigtige isoleringsmaterialer som vores, frem for den miljøfarlige mineraluld, som jo også forbruger langt mere energi i fremstillingsprocessen. Når vi f.eks. producerer 1 m³ papirisolering, bruger vi 12 gange mindre energi end ved produktionen af en tilsvarende m³ mineraluld,” understreger virksomhedens direktør, Per Thomsen. Han fortæller, at salget af CBI’s papirisolering har været i hastig vækst på det seneste, men skulle forskellige politiske incitamenter medføre et yderligere boom, så kan virksomheden også sagtens løfte det.

Hellere gulerod end pisk

Og netop de politiske incitamenter diskuteres for alvor i forlængelse af kommisionsrapporten. Bl.a. forslaget om at indføre en såkaldt tvungen energiopsparing for alle bygninger i Danmark, hvor de, der bor i meget energiforbrugende bygninger, skal indbetale mest, hvorimod ejere af bygninger i de mest effektive energiklasser slipper billigere eller slet ikke skal indbetale noget.

”Ideen er, at boligejernes tvangsopsparing skal bruges til at gøre deres bygning mere energieffektiv, og grundtanken er da ganske god, men den kan ikke stå alene, hvis vi for alvor skal løse udfordringen med at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Der skal også andre gulerødder på bordet,” mener Per Thomsen.

Han foreslår der supplerende løsninger med mere positive incitamenter.

”Jeg så gerne elementer som f.eks. momsfritagelse, skattefradrag og fordelagtige finansieringsordninger af renoveringsopgaver inddraget i kommende modeller. Det vil være attraktive gulerødder for alle boligejere til for alvor at sætte fokus på de områder, hvor energiforbruget og CO₂-udledning kan minimeres og boligkomforten forbedres,” pointerer Per Thomsen.

Han påpeger, at flere undersøgelser viser, at danskerne meget gerne vil investere i at gøre deres boliger mere energieffektive, som en vigtig del af omstillingsprocessen til et samfund fri for fossile brændsstoffer. Men de savner både rådgivning, praktisk hjælp og ikke mindst de økonomiske incitamenter, der gør, at man tør iværksætte renoveringsprojekter med tilbagebetalingstider på mere end 10-12 år.

Kontakter


Emner


Byggeri
ad