PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/los-modtager-bevilling-til-etablering-af-efterv%C3%A6rnsaktiviteter-m%C3%A5lrettet-s%C3%A5rbare-unge-p%C3%A5-vej-ind-i-voksenlivet-22173
ad

LOS modtager bevilling til etablering af efterværnsaktiviteter målrettet sårbare unge på vej ind i voksenlivet

Pressemeddelelse januar 31, 2016

Efterværn er ikke noget man i dag som anbragt sårbar ung har krav på. Det skal i dag bevilges til hver enkelt, og langt de fleste kommuner vælger desværre den billige løsning – afslag!

Socialpaedagogisk opholdssted for unge

LOS har modtaget en bevilling fra Mandrup Philipsens Legat til at iværksætte aktiviteter målrettet anbragte unge i – eller på vej i efterværn.

Efterværn er ikke noget man i dag som anbragt sårbar ung har krav på. Det skal i dag bevilges til hver enkelt, og langt de fleste kommuner vælger desværre den billige løsning – afslag!

For nogle unge betyder det, at den unge står uden det netværk (eksempelvis forældre, familie eller venner) og adgang til viden, som ikke-anbragte unge har, til at føre dem ind i de praktiske forhold, der er en naturlig del af det at bo i egen bolig.

Det er f.eks. hjælp til brug af e-boks, gode kostvaner og bolig, forsikring, tøjvask, økonomi, læge, tandlæge, studier, få gode venner/netværk mm.

Projektets ambition er at bidrage til at den enkelte unge kommer godt fra start i voksenlivet og således får den fornødne støtte til at undgå nogle af de problemer, vi fra forskningen og fra praksis ved, desværre ofte forekommer problematiske.

Når projektperioden er overstået vil erfaringerne blive samlet op og formidlet til samtlige af landets kommuner – med LOS som tovholder på informationen og måden den bliver anvendt på. På den måde vil LOS bidrage til at langt flere anbragte unge få kvalificeret støtte igennem overgangen til voksenlivet. Projektets målgruppe er anbragte unge mellem 17-20 år, der skal ud eller for nylig er placeret i egen bolig.

Projektleder Michael Christensen udtaler: ”Med bevillingen kan LOS fortsætte sit arbejde med at sætte spot på de problemstillinger vi ved, der ligger i overgangen fra at være anbragt ung til at begå sig på egne ben som voksen. I sit hele, er projektet ambitiøst og bevillingen dækker ikke hele projektets mange faser. Men det er et stort stykke af vejen vi er nået med denne bevilling og vi glæder os til at komme i gang med projektet.”

Projektet starter op i løbet af foråret 2016 og LOS vil løbende orientere om projektets forløb via nyhedsbreve, medier og meget andet.

Ønsker du at vide mere eller få uddybet ovenstående, så kontakt:

Projektleder i LOS, Michael Christensen på: 24878302

Kontakter


Michael Christensen

Projektleder
LOS – De private sociale tilbud
mich@****** Vis...
24878*** Vis...

ad