PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/lm-byg-a-s-styrker-fokus-p%C3%A5-hovedentrepriser-20066

LM Byg A/S styrker fokus på hovedentrepriser

Pressemeddelelse april 1, 2015

Med afsæt i 28 års erfaring som råhusbygger og anlægsentreprenør med en betydelig og bredt funderet egenproduktion supplerer virksomheden aktiviteterne med etablering af ny afdeling for byggeri af hovedentrepriser

LM Byg A/S bygger stort i Njalsgade
Netop nu deltager LM Byg A/S blandt andet i udvidelsen af Københavns Universitet i Njalsgade, hvor virksomheden opfører 48.000 kvadratmeter råhus – en råhusentreprise, der omfatter jord, kloak, grundvandssænkning, jordankre, in-situ beton, montage af betonelementer og trapper, samt stålarbejder og tagarbejder.

- Vi står stærkt på markedet som både råhusbygger og anlægsentreprenør, og vi er nu klar til at gå stærkt ind på banen som hovedentreprenør på byggeopgaver med budgetter op til en kvart milliard kroner.

Det er administrerende direktør og ejer Carsten Mindegaard fra LM Byg A/S, der føjer nye alen til aktiviteterne i den 28-årige virksomhed med speciale i råhusbyggeri og anlægsentrepriser baseret på en stor egenproduktion.

- Vores aktiviteter og brede egenproduktion indenfor råhusbyggeri og anlægsentrepriser fortsætter uændret og udgør fundamentet for den nye afdeling, hvor vi med et team af branchens førende specialister i styring af større byggerier er klar til at udnytte virksomhedens unikke produktionserfaring til at imødekomme en markant øget efterspørgsel efter hovedentreprenører med stor egenproduktion.

Carsten Mindegaard tilføjer, at LM Byg A/S tidligere i mindre omfang og på opfordring har påtaget sig opgaver i hovedentreprise, men understreger, at virksomhedens nye afdeling er gearet til at udnytte 28 års erfaring med byggeri i egenproduktion til at gå stærkt ind i kampen om at koordinere, styre og gennemføre større byggeopgaver som hovedentreprenør.

- Vi har det rigtige team af højt kvalificerede danske medarbejdere, vi har dybgående og mangeårig erfaring med egenproduktion, og vi har udviklet optimale redskaber til effektiv koordinering og risikostyring af kvalitet, økonomi og tid i hovedentrepriseopgaver, fastslår ejeren af LM Byg A/S og pointerer, at hovedentrepriser baseret på stor egenproduktion og færre aktører rummer betydelige fordele.

Billigere, bedre og mere sikkert

- Det er en klassisk udfordring for hovedentreprenøren at koordinere samarbejdet mellem en bred kreds af underentreprenører, der har hver deres spidskompetencer. Jo flere aktører, der deltager i en hovedentreprise, desto mere kompliceret bliver det at koordinere og planlægge arbejdet både før og under byggeriet, omkostningerne stiger, tidsplanerne skrider, antallet af fejl og mangler vokser og sikkerheden på byggepladsen forringes.

- Derfor oplever vi, at bygherrerne prioriterer hovedentreprenører, der med afsæt i en stor egenproduktion har kapacitet og styrke til at påtage sig en større rolle i det samlede byggeri, konstaterer Carsten Mindegaard og tilføjer, at LM Byg A/S på den seneste hovedentreprise har topkarakteren A på tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed.

- Det ser vi som resultat af de seneste års målrettede indsats med at udbrede viften af aktiviteter uden at miste fokus på kerneforretningen, samarbejdet på tværs i organisationen, samt kvalificeret uddannelse af struktørlærlinge, konstruktørelever og ingeniørpraktikanter til fremtidens byggeopgaver. Vi genererer flotte resultater og innovative løsninger som et samlet team med fælles værdier baseret på gensidig respekt for forskellige faglige og menneskelige kompetencer.

- Det går vi aldrig på kompromis med. Det er medarbejderne samt dygtige, mangeårige samarbejdspartnere fra de øvrige fag, som udgør grundlaget for virksomheden og dens gøremål, siger Carsten Mindegaard og understreger sluttelig, at etablering af den nye hovedentrepriseafdeling er vokset ud af efterspørgsel på de kompetencer, LM Byg A/S har opbygget som råhusbyggere.

- Udgangspunktet for virksomhedens aktiviteter er en fortsat udvikling af vores unikke kompetencer indenfor råhusbyggeri med stor egenproduktion, og vi vil i den nye afdeling for hovedentrepriser i videst muligt omfang udnytte den opbyggede erfaring og viden som afsæt for arbejdet som hovedentreprenør. 

Rammetekst:

- Parallelt med fortsat udvikling af vores kerneforretning som egen producerende råhusbygger integrerer vi 28 års erfaring i en ny afdeling for hovedentrepriser, konstaterer Carsten Mindegaard fra LM Byg A/S, der melder sig på banen som hovedentreprenør med kapacitet til at gennemføre byggeopgaver med en stor grad af egenproduktion og budgetter op til en halv milliard kroner på de enkelte projekter.

Kontakter


Carsten Mindegaard

Ejer og administrerende direktør
LM Byg A/S
carst*********** Vis...
22 10****** Vis...



LM Byg A/S bygger stort i Njalsgade
Netop nu deltager LM Byg A/S blandt andet i udvidelsen af Københavns Universitet i Njalsgade, hvor virksomheden opfører 48.000 kvadratmeter råhus – en råhusentreprise, der omfatter jord, kloak, grundvandssænkning, jordankre, in-situ beton, montage af betonelementer og trapper, samt stålarbejder og tagarbejder.
Hent | 3,43 MB | 2407 x 3648 | .jpg

Carsten Mindegaard,
- Vi har fundet en ny plads på savannen, konstaterer direktør og ejer Carsten Mindegaard fra LM Byg A/S, der er gået forud for flokken og med et symbolsk smil sætter et ikon-maleri af en løveflok op i receptionen i firmaets nye Greve-domicil på Hundigevej. Maleriet er skabt af arkitekt og kunstner Kristian von Hornsleth og tilegnet LM Byg A/S som et symbol på firmaets styrke skabt i et fællesskab, hvor hver eneste medarbejder - som løverne i flokken – mestrer hver sin funktion til perfektion og i samlet flok skaber virksomhedens dynamiske og målrettede organisation
Hent | 0,02 MB | 400 x 400 | .jpg

Zip og hent alle filer