PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/levende-murv%C3%A6rk-17749
ad

Levende Murværk

Pressemeddelelse marts 4, 2014 INNOVATION Kunst Tegl Byggeri Mureri Murværk Mursten

Helt nye murstensformer fra Egernsund Tegl skaber levende murværk.

Levende murvaerk ET a

Egernsund Tegl har fart på og er inde i en rivende udvikling. De er visionære og ambitiøse og arbejder med flere innovationsprojekter, hvor de blandt er med til at udvikle en ny arkitektur, og hvor målet er at gøre det trendy at arbejde med tegl. For virksomheden er det ikke nok kun at matche kravene til fremtidens byggeri. Dét er en naturlig selvfølge. De vil være med til at præge, hvordan et ældgammelt byggemateriale som tegl i form af mursten kan få en ny og fremtrædende rolle. Murstenen som byggeelement er betinget af noget så simpelt som håndens størrelse. Og så summer den af bæredygtighed. Et ord i tiden, men handling har mere kraft end mange ord. Grundmaterialet, leret, er stadig det samme og velkendte. Vi anvender naturens egne materialer og frembringer et byggemateriale, der skaber rammerne for vores hjem og som holder i århundreder. Hvorfor tale om nedbrydning og genbrug? Det holder jo i op til flere hundrede år og bidrager væsentligt til et sundere indeklima. Og så indeholder det noget så udefinérbart som sjæl.

Det kræver drivkraft, lyst og vilje og et stærkt tværfagligt samarbejde. Arkitekten, der skaber nye formater og inspirerer med rum og oplevelser. Producenten, der påvirker interessenter og udvikler produktet med nænsomhed. Mureren, der med ret ryg fastholder nødvendigheden af det veludførte murværk.

Derfor har Egernsund Tegl som et eksempel sammen med murere fra Syddansk Erhvervsskole og keramiker Karen-Lisbeth Rasmussen, startet et projekt, der hedder "Levende Murværk". Netop for at vise, hvilke talrige, nærmest organiske, former tegl i form af mursten muliggør, når både teglværket, håndværkeren og kunstneren går sammen for at skabe et udtryk.

Karen-Lisbeth Rasmussen har som keramiker altid været opmærksom på bygningskeramik. Herunder tegl. "I flere år har jeg fotograferet og set på teglmurværk, som – synes jeg - er den smukkeste form for byggeri. Det identitetstab, der skete med teglbyggeriet, da man holdt op med at bruge teglstenene dekorativt, er et stort tab. Kunsthåndværket forsvandt fra teglbyggeriet. Mit bidrag til "Levende Murværk" er flere forslag til mursten med reliefvirkning og lys/skygge-virkning. Tegl er et levende materiale. Det er ler, der kan formes i detaljer, som kan udtrykke individualitet og identitet. Det er netop her tegls potentiale ligger i forhold til beton, glas og stål, som tegl er i konkurrence med i moderne byggeri. Hvis tegl skal blive ved med at være det smukkeste, og det foretrukne byggemateriale er man nødt til at finde tilbage til at dyrke materialets/lerets særlige udtryk og muligheder. Det vil jeg gerne være med til."

Projektet løber over fire uger (fra uge 8-11) og består af et, næsten, rent kvindehold, kun suppleret af to mandlige skolepraktikanter. "Hovedvægten af vores produktudvikling går i retning af energibyggeri og forenkling af det murede byggeri. Det indebærer også, at nogle af vores mursten bl.a. er blevet smallere og lettere at håndtere, hvis vi fokuserer på succeskonceptet Egernsund Tegl Passivhus System +C til passivhuse og lavenergihuse. Vi er derfor også rigtig glade for, at SDE i dette tilfælde har valgt at fokusere på kvinder i murerfaget, hvor der i rød tråd med "Levende Murværk" også kan fokuseres på, at lettere mursten er ved at vinde indpas i byggeriet, og derved indirekte skaber mulighed for at flere kvinder i faget." - Bjarne Sjørring, direktør Egernsund Tegl.

Uddannelsesleder ved Syddansk Erhvervsskole, Erik Ploug Sørensen, understreger at også murerfaget har oplevet et par drøje år og på trods af en begyndende optimisme, erkender han, at faget står over for et par store udfordringer i tiden, der kommer:

"Vi oplever, at tegl ofte bliver fravalgt som byggemateriale, hvad vi naturligt nok mener, er dybt beklageligt. Vi deltager derfor gerne i dette projekt og har også tidligere deltaget i et projekt omkring de dekorative muligheder med Flexsten. Projektet har bl.a. til formål, at give de arkitektstuderende en fornemmelse af de mange muligheder, der ligger i anvendelsen af tegl."

De ca. 3000 formsten, der er leveret til projektet, vil alle være mursten, der i sidste ende kommer til at pryde den permanente udstilling MURRUM hos Egernsund Tegl på Sundgade 3 i Egernsund, som 3 stykker murværk, der bliver offentligt tilgængelige for alle, der har lyst til at se på murstenskunst, sammen med vores grundlæggende, men samtidig foranderlige udstilling.

Emner


INNOVATION Kunst Tegl Byggeri Mureri Murværk Mursten
ad