PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/levende-hav-insisterer-i-sin-kampagne-hav-og-klima-l%C3%A6g-kursen-om-p%C3%A5-at-alt-trawlfiskeri-skal-udfases-i-l%C3%B8bet-af-10-%C3%A5r-4317
ad

Levende Hav insisterer i sin kampagne, ”Hav og Klima – læg kursen om!” på, at alt trawlfiskeri skal udfases i løbet af 10 år.

Pressemeddelelse september 7, 2007 Natur

WWF og Danmarks Fiskeriforening er enige om at forbigå fiskeriets stigende energi-svineri. Dette er uforståeligt i betragtning af af, at klimaændringernes indvirkning på havmiljøet er den ubetingede største trussel mod fiskebestande og fiskersamfund her og verden over.

I forbindelse med den aktuelle diskussion om Marine Stewardship Councils (MSC) miljømærke og WWF´s nyligt offentliggjorte fiskeforbrugerguide er vi i Levende Hav rystede over, at Verdensnaturfonden gør fælles sag med Danmarks Fiskeriforenings formand, Flemming Christensen ved at se bort fra det stigende energifråds i dansk fiskeri, som er accelereret siden fiskerreformen, som regeringen og Dansk Folkeparti indførte pr. nytår. Vi må slå fast:

  • Større motorkraft - større udledninger af CO2 pr. kg. fanget fisk.
  • Større motorkraft - større naturødelæggelser på havbunden
  • Større motorkraft - større ødelæggelser af biodiversiteten
  • Støre motorkraft - større mængder utilsigtet bifangst, som ender som dødt udsmid.
  • Større motorkraft - færre beskæftigede fiskere (betydningsfuldt i arbejdsløshedsområder i verden)
  • Større motorkraft - færre værdier ender i fiskersamfundene.

At der er en væsentlig forskel på energiforbruget pr. kg. fanget fisk bekræftes af de livscyklusanalyser, som lektor ved Ålborg Universitet, Mikkel Thrane, har foretaget. Hans undersøgelser bekræftes af omfattende svenske undersøgelser.

Hvis man skal forholde sig ansvarligt til klimatruslen, skal trawlfiskeri forbydes, og det passive, lidet energiforbrugende fiskeri med naturskånsomme redskaber prioriteres. Passive fiskerimetoder er traditionelt dansk snurrevodsfiskeri, garn-, kroge eller langlinefiskeri, fiskeri med tejner, samt bundgarnsfiskeri.

Den af Verdensnaturfonden udsendte forbrugerguide giver stort set ikke konkrete muligheder for forbrugeren for at vælge fisk, der er fanget med energisvage og naturskånsomme metoder.


                                                                      Knud Andersen

                                                                      formand for Levende Hav

                                                                      ansvarlig for kampagnen:

                                                                      Hav og Klima - læg kurs

Kontakter


Emner


Natur


ad