PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ledere-vil-efteruddannes-i-erhvervspsykologi-11107
ad

Ledere vil efteruddannes i erhvervspsykologi

Pressemeddelelse september 24, 2010 Uddannelse

At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen - herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling.

Aktivkurser

Mange arbejdsgivere har svært ved at håndtere fyringer viser en undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation. Mere end 2.000 ledere har behov for gode råd til, hvordan man skal håndtere situationer, hvor der skal deles fyresedler ud. En måde at gøre lederne bedre rustet til denne situation er gennem efteruddannelse i bl.a. erhvervspsykologi.

Erhvervspsykologi kan, foruden at give en større forståelse for processer i virksomheden, åbne op for forandringer. Erhvervspsykologiske værktøjer rettet mod forandring giver anvisninger på, hvordan en given situation eller problemstilling i en virksomhed med fordel kan løses.

Erhvervspsykologi-uddannelsen EPU er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisationsudvikling og -læring.

Erhvervspsykologi-uddannelsen EPU baseret på e-learning

Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisations-forandring og -læring.

Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for at etablere netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder.

Vil De vide mere om EPU-uddannelse så klik ind på http://www.probana.com/epu.asp. Her kan De også tilmelde Dem online.

Læs om alle Aktiv Kurser / Probanas uddannelser her: www.probana.com/akursuskatalog.asp  

Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad