PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ledelse-p%C3%A5-dagsordenen-12810

Ledelse på dagsordenen

Pressemeddelelse december 12, 2011 Uddannelse

Ledelse er en disciplin, som skal vedligeholdes

Aktivkurser 1
Logo

Ledelse kan være mange forskellige ting, og den turbulente verden, vi agerer i, gør det essentielt for hver enkelt leder at holde sig opdateret med de nødvendige ledelsestilgange og samtidig formå at udvikle sig kontinuerligt i jagten på virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Det er herfor vigtigt, at ledelse bringes på dagorden i alle virksomheder – i både i privat og offentligt regi.

Forandringsledelse, værdibaseret ledelse, situationsbestemt ledelse og udviklende ledelse er blandt de spændende emner, der behandles på Probanas Diplomleder – mini MBA.

Hvert modul indeholder ca. 100 siders pensum, som har til hensigt at indføre deltageren i komplekse teorier, mens der hele tiden skabes koblinger til praksis gennem håndgribelige cases og værktøjer, som kan tilpasses hver enkelt virksomhed.

Uddannelsen er bygget op omkring 6 moduler, som hver især omhandler følgende:

Modul 1: Personaleledelse & psykologi
-
Personalepolitik & HR, personaleplanlægning
- Kompetenceudvikling og - styring
- Medarbejderudvikling og lederudvikling
- Motivation og arbejdspsykologi
- Konflikter og konflikthåndtering
- Positiv psykologi

Modul 2: Forandringsledelse
- Den strategiske forandringsproces
- Fusions- og sammenlægningsprocesser
- Forandringsprojekter
- Forandringsmål
- Forandringsledelsesværktøjer
- Modstand mod forandring

Modul 3: Forretningsudvikling og strategi
- Overordnet strategiarbejde som pejlemærke
- Medarbejder, kunde, bundlinje
- Implementering af forretningsstrategien
- Integreret forretningsledelse i et strategisk perspektiv
- Målsætnings strategier og -værkstøjer
- Succes som strateg og leder

Modul 4: Værdiskabende ledelse
- Excellence modellen
- Den værdiskabende leder
- Organisationens kultur, -klima og -struktur
- Kommunikation og samspil
- Gruppedynamik og konflikthåndtering
- Dilemmalæring og -forståelse

Modul 5: Resultatorienteret ledelse
- Belønningsledelse
- Karismatisk ledelse
- Situationsbestemt ledelse
- Loyalitetsbaseret ledelse
- Kritiske succeskriterier
- Løbende implementering

Modul 6: Udviklende ledelse
- Målrettet organisationsudvikling
- Den lærende organization
- Communities of practice
- Coaching
- Følelsesmæssig intelligens
- Kreativitet og innovation/Research & Development

Læs mere om uddannelsen på http://www.probana.com/dip.asp, hvor det ligeledes er muligt at tilmelde sig.

Kontakter


Emner


Uddannelse