PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/ledelse-og-dets-innflytelse-p%C3%A5-organisasjonskulturen-18486
ad

Ledelse og dets innflytelse på organisasjonskulturen

Pressemeddelelse juli 25, 2014 Ledelse Probana Probana Business School Innflytelse Mini MBA Organisasjonskultur

- Kultur på arbeidsplassen er avgjørende for medarbeidernes motivasjon og arbeidsinnsats

Billede fire mennesker gående

En virksomhets ledelse er med til å sette rammene som skaper kulturen på arbeidsplassen. I hvor stor grad dette er tilfellet varierer dog fra virksomhet til virksomhet. Denne hypotesen understøttes av en rekke teoretikere innenfor de teoretiske rammene for lederskap, narrativer og kultur.

Peter Northouse (2013) skriver om transformativt lederskap, hvor begrepet her handler om å styre organisasjonens verdier i en retning mot mer rettferdighet, og gjennom prosessen øke de moralske verdier både hos ledere og medarbeidere. Northouse beskriver en transformativ leder som en som skal kunne forandre og transformere individer, og det omhandler verdier, etikk, standarder og langsiktige mål. Fire dimensjoner som også blir lagt vekt på for at en leder skal kunne agere transformativt er idealiserende innvirkning, inspirerende motivasjon, intellektuell stimuli og individuell omtanke. Disse dimensjoner kan bli vektlagt forskjellig, men en bevissthet om deres eksistens og viten til hvordan de kan brukes og forbedres er gode verktøyer for å skape en ønsket organisasjonskultur.

Michala Schnoor (2012), i sin bok "Narrativ Organisationsudvikling, skriver om hvordan historier skapt av ledere og medarbeidere bringer en særlig virkelighet frem og skubber samtidig andre mulige virkeligheter i bakgrunnen. Det er derfor interessant å avdekke hvilke historier som er fremtredende i organisasjonen, samt hvilke faktorer som avgjør den skapende virkelighet. Idéer og antakelser guider våre handlinger - de bestemmer hva vi er oppmerksomme på og hvilke beslutninger vi treffer, og det er derfor langt fra likegydlig hvilke forståelser vi baserer vår praksis på.

Organisasjonskultur er, ifølge Edgar Schein (2005), et mønster av grunnleggende antakelser som en gitt gruppe har oppfunnet, oppdaget eller utviklet i sin lære om å takle problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon. Disse grunnleggende antakelsene kan både være vanskelig å avdekke og påvirke, men med riktig verkøy og et høyt kunnskapsnivå vil man kunne få en forståelse for de skapende faktorer og det som blir skapt innad i virksomheten.

Med en Mini  MBA fra Probana Business School vil du få tilgang til de riktige verktøyene gjennom teorietiske rammer for personalledelse og psykologi, forandringsedelse, utviklende ledelse og mye mer. Utdannelsen har som formål å styrke deg i din karriere som leder og samtidig tilføre virksomheten din enda bedre resultater gjennom ditt kompetanseløft.

For påmelding eller mer informasjon ring til oss på +47 21 08 48 86, skriv til oss på mail probana@probana.no eller besøk vår hjemmeside: http://www.probana.com/dip_oslo.asp

Emner


Ledelse Probana Probana Business School Innflytelse Mini MBA Organisasjonskultur
ad