PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/l%C3%B8nsikring-uden-karenstid-3086

Lønsikring uden karenstid

Pressemeddelelse august 25, 2006

Frie Funktionærer klar med egenadministration af nyt forsikringskoncept, der foruden intensiv hjælp til genplacering i nyt job giver mulighed for med et loft på 40.000 kroner om måneden fra første ledighedsdag at få udbetalt op til 90 procent af den hidtidige løn uden fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

- Forsikringer med delvis dækning af løntab ved ledighed har været en massiv succes, og vi er nu klar med en udbygning af De Fries Løn Sikring, der i en unik konstruktion dels kan sikre medlemmerne mod løntab fra første ledighedsdag, og dels kan sikre medlemmerne intensiv hjælp til hurtig genplacering i nyt job, siger direktør John Hansen fra Frie Funktionærer.

John Hansen tilføjer, at det nye forsikringskoncept, der er udviklet i samarbejde med Dahlberg Assurance Brokers, administreres af fagforeningen selv, og han forventer, at præmien over tid kan reduceres væsentligt.

- Vi minimerer omkostningerne til administration og skadesbehandling ved at udnytte den administrative ekspertise, som er opbygget i huset, og konceptet er skruet sammen, så præmien reguleres i takt med antallet af ledige medlemmer.

- Derfor kombinerer vi forsikringen med en intensiv indsats fra vore job- og karrierespecialister, der sammen med det enkelte medlem allerede i opsigelsesperioden tager fat på at sikre hurtig genplacering i nyt job, og forventningen er, at vi derved kan reducere ledigheden blandt medlemmerne samtidig med at forsikringspræmien bliver billigere, pointerer direktøren og slutter:

- Derudover sikrer vi gennem egenadministration af den nye lønsikring, at medlemmerne kun skal henvende sig et sted og en gang for at anmelde ledighed og få udbetalt deres løntab.


Billedtekst:

Direktør John Hansen fra Frie Funktionærer og direktør Ole Andreasen fra Dahlberg Assurance Brokers konfirmerer med deres signaturer samarbejdet, der - med et maksimum på 40.000 kroner om måneden - giver medlemmer af Frie Funktionærer mulighed for at sikre op 90 procent af løntabet ved ledighed.


Yderligere oplysninger : Direktør John Hansen - 63 13 85 50
                  Økonomichef Carsten Hansen  - 63 13 86 15

Emner


Humanitær