PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/l%C3%A6r-at-kommunikere-undg%C3%A5-konflikter-9642
ad

Lær at kommunikere - undgå konflikter

Pressemeddelelse april 23, 2010 Uddannelse

I en tid hvor erhvervslivet skal tage hensyn til det stigende fokus på individualitet, selvrealisering samt effektivisering er det væsentligt at kunne fastholde sine medarbejdere. I den forbindelse er temaer som motivation, kommunikation og anerkendende ledelse de bedste værktøjer. Hvordan formår man som leder at kommunikere med sine medarbejdere på en effektiv og anerkendende måde?

Aktivkurser 1
Probana Management

Projektarbejde og teamwork er nutidens foretrukne arbejdsmetoder, hvorfor viden om social intelligens og samarbejde er essentielt. For at give samarbejdet de bedste vilkår, kræves en leder som formår at kommunikere effektivt og tydeligt. I praksis har alt for få erhvervsfolk begreb om kommunikation, og formår ikke at motivere og lede medarbejderne på en støttende og anerkendende måde. Effektiv kommunikation kræver først og fremmest, at man lytter og er opmærksom på andres såvel som sin egen kommunikation og adfærd.

I samtaler har mange tendens til primært at fokusere på den verbale kommunikation, men størstedelen af den information vi udveksler kommunikativt, udtrykkes imidlertid nonverbalt. De færreste ved, at den verbale kommunikation – det der siges - rent faktisk kun udgør 7 % af det, der opfattes i en samtale. Resten udgøres af den nonverbale kommunikation samt af den ekstra-verbale kommunikation – trykfordeling, stemmeleje m.m.

Der kan være stor forskel på, hvad man mener at have kommunikeret, og hvad modparten mener, der blev kommunikeret. Hvis der er for mange modsatrettede signaler risikerer budskabet at blive opfattet som forsøg på manipulation eller manglende respekt. Man kan lære at tydeliggøre sit budskab og sin adfærd bevidst, således at det sagte er i overensstemmelse med adfærd, mimik og stemning, og dermed fremstår troværdigt.

Interne konflikter i virksomheden er ofte et resultat af mangelfuld kommunikation. Som medarbejder lægger man jo som nævnt ligeså meget mærke til stemninger, kropssprog, mimik, osv. En ledelse som fortier vigtige beslutninger for deres medarbejdere vil ofte blive mødt med mistillid og fjendtlighed, fordi ikke-kommunikation i sig selv også er en slags kommunikation.

Såvel ledere som medarbejdere kan derfor have gavn af at lære mere om at kommunikere effektivt og tydeligt, og derved undgå konflikter og samarbejdsproblemer.
Probana / Aktiv Kurser – Danmarks førende udbyder af erhvervspsykologiske uddannelser - tilbyder konstant nye kurser omhandlende de psykologiske og kommunikative udfordringer, man møder i erhvervslivet.

Se nærmere på www.probana.com/akursuskatolog.asp

De er endvidere altid velkommen til at kontakte Aktiv Kurser / Probana på tlf. 45 76 58 58

Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad