PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/l%C3%A6ngere-levetid-kr%C3%A6ver-st%C3%B8rre-opsparing-8606
ad

Længere levetid kræver større opsparing

Pressemeddelelse december 14, 2009 Økonomi

Vi bliver ældre og ældre, og det har bl.a. den konsekvens, at vi skal spare mere op til pensionisttilværelsen

Svjch
Pensionschef Jørgen Bo Christensen

”En 45-årig kvinde kan i dag forvente at leve, til hun bliver godt 85 år, mens en mand i tilsvarende alder skal forvente en levealder på godt 82 år, hvis den generelle vækst i danskernes levealder fortsætter de næste 20-25 år. Og når man lever længere, er man også pensionist i flere år. Derfor skal den pensionsopsparing, man har præsteret i de erhvervsaktive år, også holde i længere tid.”

Det forklarer pensionschef i Sparekassen Sjælland, Jørgen Bo Christensen med baggrund i tal fra Danmarks Statistik, som hvert år fortæller, at vi bliver ældre og ældre.

”Alene inden for de sidste 10 år har kvinder forøget den gennemsnitlige levetid med ca. to år og mænd med ca. 2½ år. Det er naturligvis rart at kunne se frem til. Men det har den konsekvens, at vi er nødt til at spare mere op, fordi vi har flere år at bruge pengene i. Og derfor er det vigtigere end nogensinde, at man allerede i en tidlig alder tænker på sin pension, selvom den måske ligger 20 eller 30 år ud i fremtiden,” mener Jørgen Bo Christensen.

Vi ved det godt

ATP lavede for et par år siden en undersøgelse der fortæller, at kun et mindretal mener, de sparer nok op til pensionen – det gælder i stort set alle aldersgrupper.

For eksempel mener kun hver tiende 30-39-årige, at de ”i meget høj grad” sparer nok op. I samme gruppe mener godt tre ud af ti, at de ”i nogen grad” sparer nok op, mens hele seks ud af ti enten mangler overblik eller vurderer, at de sparer alt for lidt op.

”Undersøgelsen giver en lidt uheldig cocktail. Vi undervurderer vores levetid, vi ønsker opsparingen udbetalt tidligt, efter at vi er pensioneret, og kun et mindretal blandt os mener, vi sparer nok op. Konsekvensen heraf kan blive, at kommende pensionister opbruger deres pensionsopsparing før tid,” fortæller Jørgen Bo Christensen.

Bevar levestandarden

Den længere levealder er et element, som sparekassen tager meget seriøst i rådgivningen af pensionskunderne. Ikke kun de unge pensionssparere, men også de, som godt kan nå at indbetale lidt ekstra i årene op til pensionen. For som Jørgen Bo Christensen siger: ”Der er jo ikke meget ved at have en høj levestandard de første 10 år af ens pensionisttilværelse, hvis man skal ”suge på labben” de næste 10.”  

Så meget koster den længere levetid

Jørgen Bo Christensen giver følgende eksempel:

Anne er 40 år gammel og har en indkomst på 30.000 kr. om måneden. Via sin arbejdsgiver er hun omfattet af en pensionsordning, hvor 12 % af indkomsten går til opsparing.

Anne ønsker at gå på pension, når hun fylder 65. Det betyder, at hun er sikret en indkomst, inkl. folkepensionens grundbeløb og ATP, svarende til 56 % af indkomsten som erhvervsaktiv.

Taler statistikken sandt, vil Anne kunne se frem til at leve ca. tre år længere end hidtil antaget. Det betyder, at pensionsbidraget skal hæves til 14,8 % for at holde samme udgangspunkt som tidligere. Anne skal således selv indbetale 830 kr. pr. måned ekstra før skat.

(Øvrige forudsætninger: Realrente efter omkostninger og PAL-skat 4,5 %. Arbejdsmarkedsbidrag 8 %)

Såfremt denne pressemeddelelse giver anledning til spørgsmål eller hvis der ønskes uddybende kommentarer, kan pensionschef i Sparekassen Sjælland, Jørgen Bo Christensen, kontaktes på dir. tlf. 59 48 11 18 eller på mail jch@spks.dk 

Kontakter


Emner


Økonomi
Svjch
Pensionschef Jørgen Bo Christensen
Hent | 3,15 MB | 3072 x 2048 | .jpg

Zip og hent alle filer
ad