PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/kunnskapsdeling-18392
ad

Kunnskapsdeling

Pressemeddelelse juli 14, 2014 Mini MBA Probana Business School Kunnskapsdeling Probana Kunnskap Suksefaktor

- en suksefaktor til virksomheten?

Mindfulness pressemeddelelse

CFO asks his CEO, “What happens if we invest in developing our people and then they leave the company?” CEO answers, "What happens if we don’t, and they stay?”

Dette kjente sitat tegner et tydelig bilde av medarbeidernes rolle i form av en virksomhets vekst og utvikling. Virksomheter som lykkes vil være de som vet å verdsette medarbeidernes læring og utvikling og forstår hvilken betydning dette vil ha for virksomhetens resultater. Å kun være faglig god er ikke lenger tilstrekkelig, man må beherske sitt fag i et likeverdig samarbeide med overordnede, kollegaer, kunder og brukere. Behovet for relasjonelle og kommunikative ferdigheter blir derfor viktige, og kravene til kompetanse vil bli mer sammensatt.

Kunnskapsdeling på arbeidsplassen er et kjent fenomen, men det er lettere sagt enn gjort, og mange mangler de riktige verktøyer som skal til å kunne gjennomføre det. De riktige verktøy og de mest relevante teoretiske rammer kan du få gjennom en Mini  MBA fra Probana Business School. Utdannelsen har som formål å styrke deg i din karriere som leder og samtidig tilføre virksomheten din enda bedre resultater gjennom ditt kompetanseløft.

For påmelding eller mer informasjon ring til oss på +47 21 08 48 86, skriv til oss på mail [email protected] eller besøk vår hjemmeside: http://www.probana.com/dip_oslo.asp

Emner


Mini MBA Probana Business School Kunnskapsdeling Probana Kunnskap Suksefaktor
ad