PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/kommentar-til-den-nye-sundhedsplan-fravalg-af-dansk-knoglesundhed-18636
ad

Kommentar til den nye Sundhedsplan: Fravalg af dansk knoglesundhed

Pressemeddelelse august 21, 2014 FOLKESYGDOM Fravalg Osteoporoseforeningen Forebyggelse Sundhedshedsforebyggelse Knogleskørhed Sundhedsplan 2014 Ulla knappe Fravalg folkesygdom Knoglebrud

Ifølge Sundhedsstyrelsen og WHO lever 550.000 danskere med knogleskørhed. Behandling og følgevirkninger af sygdommen koster hvert år det danske samfund 11,6 milliarder, hvoraf en stor del kunne spares ved bedre opsporing. Hvorfor har regeringen valgt at ignorere det i den nye Sundhedsplan?

Knogleskørhed er en af de største folkesygdomme herhjemme. 550.000 danskere lever med porøse knogle og dermed med øget risiko for brud. Hvert år forekommer mindst 35.000 brud på grund af knogleskørhed.

Sygdommen og dens følgevirkninger koster hvert år 11,6 milliarder kroner. Tallene er beregnet for Osteoporoseforeningen af bl.a. professor, overlæge Peter Vestergaard fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital samt cand.scient. med speciale i sundhedsøkonomi, PhD-studerende Louise Hansen, Danish Centre for Healthcare improvements (DCHI), Aalborg Universitet

Knogleskørhed kommer snigende, og man mærker ikke, at man har den. Det er bruddene, man mærker. Har man først fået sit første brud pga. knogleskørhed, er der stor risiko for, at man brækker knoglerne igen inden for et år. 

Kun godt 25% af alle danskere med knogleskørhed er diagnosticeret. De fleste har altså svækkede knogler uden at vide det – det gælder også dem, der har fået deres første brud.

Det er problematisk for den enkelte patient, hvis livskvalitet nedsættes på grund af kroniske smerter eller invaliderende brud som fx hoftebrud. Og det er dyrt for samfundet.

Halvdelen af alle brud, der skyldes knogleskørhed kunne undgås med den rette forebyggende indsats. Man kan selv gøre meget for at undgå eller udsætte sygdommen, og selv når man har den, kan man gøre meget for at bevare den knoglemasse, man har tilbage. I kroner og øre løber det op i milliarders besparelse.

Hvorfor nævner vores regering ikke en så udbredt og kostbar kronisk sygdom med et ord?

FAKTA OM KNOGLESKØRHED

 

  1.     Knogleskørhed (osteoporose) været klassificeret som folkesygdom siden 2002.
  2.     Ifølge Sundhedsstyrelsen og WHO lever ca. 550.000 danskere med knogleskørhed. Kun ca. 150.000 er diagnosticeret og i forebyggende behandling.
  3.     Har man knogleskørhed, har man nedsat knoglemasse, og ens knogler brækker derfor lettere end andres. Ubehandlet knogleskørhed øger markant risikoen for brud på fx rygrad, underarm, håndled, lårben og hofte.
  4.     Næsten hver 3. kvinde og hver 6-8. mand, der i dag er fyldt 50 år, vil på et tidspunkt blive ramt af mindst ét knoglebrud som følge af knogleskørhed.
  5.     Mange får flere brud, der – afhængigt af type og antal – kan få fatale følger for den enkeltes livskvalitet og muligheder for at klare sig uden hjælp.
  6.     Hvert år forekommer der mindst 35.000 brud pga. knogleskørhed i Danmark. Heraf ca. 9.690 hoftebrud, 2.900 skulderbrud og 21.500 underarmsbrud. Hertil kommer brud på rygsøjlen, som i mange tilfælde slet ikke bliver diagnosticeret og behandlet. Således behandles kun 3.600 rygbrud ud af anslået 18.000 rygbrud om året.
  7.     Hvert andet brud, der rammer et menneske over 50 år, skyldes knogleskørhed.
  8.     Halvdelen af samtlige brud pga. knogleskørhed ville kunne undgås med den rette forebyggende indsats. Man kan selv gøre meget for at undgå eller udsætte sygdommen, og selv når man har den, kan man gøre meget for at bevare den knoglemasse, man har tilbage. Vitamin D, kalk, kost, medicin mod knogleskørhed og ikke mindst motion er de væsentligste elementer for opbygningen af sunde og stærke knogler.
  9.     Nogle mennesker har større risiko for at få knogleskørhed end andre. Halvdelen af alle, der har sygdommen har arvet den fra deres forældre eller bedsteforældre, men også faktorer som rygning, begrænset fysisk aktivitet, et stort alkoholforbrug, lavt BMI, tidlig overgangsalder eller tidligere behandling med binyrebarkhormon som fx Prednison øger risikoen for afkalkning af knoglerne.

Læs mere på Osteoporoseforeningens hjemmeside: www.osteoporose-f.dk

 

FAKTA OM OSTEOPOROSEFORENINGEN – LANDSFORENINGEN MOD KNOGLESKØRHED

Osteoporoseforeningen er patientforening for mennesker med knogleskørhed. Foreningen oplyser patienter og pårørende om sygdommen, risikofaktorer, behandlingsmuligheder, kost og motion og taler patienternes sag i forhold til fx læger og andet sundheds- og plejepersonale samt politikere og embedsmænd på såvel kommunalt plan som på landsplan.

Indsatsen over for borgerne, herunder patienter og pårørende finder i dag primært sted gennem afvikling af borgermøder, rådgivning, udgivelse af medlemsbladet Knogleskør samt foreningens diætist- og lægetelefoner, hvor medlemmerne kan ringe ind og tale med specialister på området.

Foreningen har ca. 12.000 medlemmer.

Osteoporoseforeningen har landssekretariat i Aarhus og har derudover 21 lokalforeninger spredt over hele landet.

Kontakter


Ulla Knappe

Landsformand
Osteoporoseforeningen, Landsforeningen mod knogleskørhed
ullak********************** Vis...
8613******************** Vis...

Emner


FOLKESYGDOM Fravalg Osteoporoseforeningen Forebyggelse Sundhedshedsforebyggelse Knogleskørhed Sundhedsplan 2014 Ulla knappe Fravalg folkesygdom Knoglebrud


ad