PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/klimasikring-og-byudvikling-landskabsarkitekter-udstiller-afgangsprojekter-24860

Klimasikring og byudvikling - Landskabsarkitekter udstiller afgangsprojekter

Pressemeddelelse september 24, 2018 Klimasikring Lanskabsarkitekter Danske Landskabsarkitekter Landskabsarkitekternes afgangsudstilling Byudvikling Københavns Universitet

Fredag den 5. oktober er der åbningsreception på ”Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling”, hvor de nyuddannede landskabsarkitekter fra Københavns Universitet udstiller deres afgangsprojekter. Frem til den 13. oktober er udstillingen åben for alle, der ønsker at blive klogere på, hvordan fremtidens landskabsarkitekter forestiller sig, vores byer og landskabsrum skal udvikle sig i de kommende år.

DL afgang 7 KCC og VAG

Både nationalt og internationalt er der rift om danske landskabsarkitekters viden og rådgivning. Det er der flere årsager til. For det første kan Danmark bryste sig af en stærk uddannelsesmæssig tradition, hvor de landskabsarkitekt-studerende på Københavns Universitet bliver fortrolige med alt fra design, planlægning, analyser og lærer, hvordan man skaber morgendagens attraktive og bæredygtige byer, by- og landskabsrum. Det betyder, at danske landskabsarkitekter efter deres uddannelse kan byde ind med værdiskabende og helhedsorienterede løsninger over hele verden.

Derudover understreger den usædvanligt varme sommer med al tydelighed, at der er behov for en omfattende klimaindsats. En opgave, der ligger lige til højrebenet for landskabsarkitekterne med projekter, som kombinerer klimasikringstiltag med udvikling af oplevelsesrige byrum og rekreative åndehuller, der har dokumenteret positiv indflydelse på vores fysiske såvel som psykiske velvære. Dette afspejler sig i en lang række af årets afgangsprojekter, som på forskellig vis adresserer klimaforandringerne.

Udviklingen af store byområder, hvor tidligere industrihavne og -områder transformeres til nye bydele, er et andet aktuelt emne, som en del af de udstillede projekter også kommer med nye, kreative løsninger på.

Afgangsudstilling på Københavns Universitet
Alt dette har interesserede mulighed for at opleve på ”Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling”, der løber af stablen i dagene 5. til 13. oktober på Copenhagen Plant Science Center, der er en del af Frederiksberg Campus på Københavns Universitet. Der er gratis adgang.

På udstillingen præsenteres årets afgangsprojekter med posters, modeller og procestegninger, ligesom der bliver udgivet et mindre katalog, som samler hovedparten af de udstillede projekter.

Udstillingen har også et alment sigte
Susanne Renee Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter, der er medarrangør af udstillingen, fremhæver, at udstillingen kan give borgerne indsigt i, hvordan landskabsarkitekter tager hånd om samfundsmæssige udfordringer: ”En ting, der også er meningen med udstillingen, er, at de nye landskabsarkitekter tager fat om samfundsrelevante udfordringer, som mange borgere, særligt dem der bor i byerne, kender til, eller i hvert fald er bevidste om. Det arbejde, der her bliver formildet, er faktisk også egnet til at åbne øjnene hos mange almindelige borgere, der ved at besøge udstillingen vil kunne opnå et skærpet syn på deres egne omgivelser, blive mere opmærksomme på, hvad der kendetegner et godt udemiljø, men også blive mere kritiske. Og måske dermed blive mere bevidste om deres behov og blive rustet til at stille flere krav til kvaliteten af byens rum og udemiljøer.”

Torben Dam, studieleder for Landskabsarkitekturuddannelsen, KU-IGN på Københavns Universitet, er imponeret over de nye kandidaters engagement: ”De landskabsarkitektstuderende viser gå-på-mod, organisationstalent og udsøgt musikalitet, når de arrangerer en udstilling med deres specialer. Københavns Universitet bakker op om udstillingen, og vi er stolte over udstillingen, men ingen skal være i tvivl om, at det er årets kuld af nye kandidater, der samtidig med specialerne har formået at skrue en udstilling sammen og her til sidst endda vinkle et omfattende specialetema, så det giver mening på en udadvendt udstilling i smukke og interessante rammer på det nye Copenhagen Plant Science Center."

Rigmor Nielsen, formand for Landskabsarkitekternes Forening (LAF), glæder sig over, at udstillingen er en realitet: ”LAF er sat i verden for at styrke vores fagforening JA, men vi har også et ønske om at fremme beskæftigelsen blandt vores medlemmer. Dette gælder ikke mindst de unge kandidater, der skal finde deres første job. Vi er glade for, at det har været muligt at skaffe midler til at gennemføre udstillingen i 2018. Dels via tilskud fra JA, dels ved at LAF selv har bidraget med et beløb, der har gjort det muligt at trykke udstillingskataloget m.m.”

Åbningsreception, De studerendes aften og Close up
”Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling” skydes i gang fredag den 5. oktober med åbningsreception kl. 16. Mandag den 8. oktober kl. 17 er der De studerendes aften, hvor alle studerende på KU - og andre interesserede - inviteres ind for at høre nærmere om de nyuddannede landskabsarkitekters erfaringer. Onsdag den 10. oktober kl. 16 er der erhvervsaften under titlen ”Close to 5 Projects”. 5 projekter bliver præsenteret mere detaljeret, og Stine Poulsen fra Rubow Arkitekter fortæller om tendenserne i specialerne og landskabsarkitekternes virke.

Følg arbejdet med i ”Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling” på Instagram https://www.instagram.com/landskab_afgangsudstilling/

FAKTA: LANDSKABSARKITEKTERNES AFGANGSUDSTILLING 2018
Periode: 5. - 13. oktober 2018
Sted: Copenhagen Plant Science Centre, Bülowsvej 21a, Frederiksberg C

Udvalgte aktiviteter
Åbningsreception: 5. oktober 2018, kl. 16

De studerendes aften: 8. oktober 2018, kl. 17

Close to 5 projects: 10. oktober 2018, kl. 16

Udstillingen er et samarbejde mellem Københavns Universitet, JA, Landskabsarkitekternes Forening (LAF), Danske Landskabsarkitekter, Danske Landskabsarkitektstuderendes Forening (FLS), og den er støttet af Frederiksberg Fonden, Science Fonden samt JA og Landskabsarkitekternes Forening (LAF).

BILLEDTEKSTER
DL afgang 1 – 2 SH: Sophy Høy: Tivoli - Identity of an enclosed garden

DL afgang 3 - 4 SBH: Simone Barslund Haxholm: Abelines Gård - a meeting point in the dunes

DL afgang 5-6 CTM og LB:  Calum Thomas Morrison Mitchell og Ludvig Bratt: Swallowed by the sound - Saltholm

DL afgang 7-8 KCCH og VAG:  Kirstiene C.C. Hoogeveen og Vivica Anna Gardarsson: The Forest City - a new storytelling in the city

Kontakter


Vivica Gardarsson

Kontaktperson for afgangstuderende, Landskabsarkitekt MDL
vivic********************** Vis...
26 35****** Vis...

Martin Hedevang Andersen

Landskabsarkitekt MDL / Formand Danske Landskabsarkitekter
Danske Landskabsarkitekter
forma************************* Vis...
21637*** Vis...

Emner


Klimasikring Lanskabsarkitekter Danske Landskabsarkitekter Landskabsarkitekternes afgangsudstilling Byudvikling Københavns Universitet