PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/karriere-inden-for-hr-9159
ad

Karriere inden for HR

Pressemeddelelse marts 2, 2010 Uddannelse

Der sker meget inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning ifm. virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til ledere og personaleansvarlige, og rigtigt mange - ca 1.200 erhvervsfolk - har valgt samme uddannelse for at efteruddanne sig i denne forbindelse

Probanalogo


 
HR-konsulentuddannelsen, HRK, er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og belyser over seks moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for Human Resource Management løses optimalt, og hvordan HR-konsulenten kan optimere processerne i organisationen.
 
Uddannelsens seks moduler er på handelshøjskoleniveau og indeholder flg.:
 

Modul 1: Personalepolitik og - administration

Herunder formulering af personalepolitik, begreber og
indhold. Virksomhedskultur, fusioner, politiker (ex. rygning, seniorpolitik, ligestilling, mv.), arbejdsmiljø, hjemme- og distancearbejde, personalepolitisk udviklingsarbejde, effektmåling, HR-Intranet, dataopsamling, personalestatistik, headcounts, kommunikation og videndeling, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit om forandringsledelse,
fusions- og sammenlægningsprocesser, værdibaseret ledelse, ledelsesbegrebet, lederrollen & udvikling. virksomhedskultur, storytelling, arbejdsmiljø og stresshåndtering mv..
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 25.03.10, kl. 9.30-15.30 på Scandic Hotel i København.
  

Modul 2: Rekruttering og udvælgelse

Herunder jobanalyser, søgning, annoncering, e-cruiting, ansættelsessamtaler, interview, samtale og lytteteknik,

jura for ansættelsessamtalen, ansættelsesaftaler, screening, erhvervspsykologiske tests, referencetagning, prøvetidssamtaler, tiltrækning og fastholdelse, præstationsvurderinger, mv..
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder inden for avanceret interviewteknik og psykologi, herunder interviewguides og evaluering.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.05.10, kl. 9.30-16.30 på Scandic Hotel i København.
 

Modul 3: Medarbejderudvikling og -samtaler

Herunder medarbejdersamtaler, personalebedømmelse, jobudvikling, personaleplanlægning, uddannelsesplanlægning, kompetence- karriere- udvikling, holdningsundersøgelse, mv.
 
Modulet inkluderer ekstra afsnit med værktøjer og metoder
fra psykologiens verden, herunder undervisning i avanceret adfærdspsykologi, organisationspsykologi, teambuilding, coaching, supervision, mentoring, mv.
 
Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 26.08.10, kl. 9.30-15.30 på Scandic Hotel i København.
 

Modul 4: Løn og kompensation

Herunder lønpolitik, lønregulering, lønsystemer,
personalegoder og frynser, ydelser, chef og direktørløn,

skat, ny løn, options, warrants, løntilskud,
medarbejderaktier, obligationer, lønstatistik, mv..
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 27.08.10, kl. 9.30-15.30 på Scandic Hotel i København.
  

Modul 5: Personalejura

Herunder overenskomst- og aftalesystemet, Funktionærloven, Hovedaftalen, samarbejdsaftaler, kendelser, efterløn, varsling, strafbare forhold, EU-direktiver, faglig voldgift, Persondataloven, orlov, ansættelsesaftalen, dagpenge, Ferieloven, 120-dages reglen, arbejdskonflikter, ligebehandling, konkurrenceklausuler, udstationering, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 25.10.10, kl. 9.30-15.30 på Scandic Hotel i København.
  

Modul 6: Afskedigelser

Herunder opsigelser, fratrædelsessamtalen,  120-dages reglen, bortvisning, fritstilling, fratrædelsesaftaler, etik, genplacering, fratrædelsesårsager, advarsel, påtaler, suspension, mv.
 
Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 19.11.10, kl. 9.30-15.30 på Scandic Hotel i København.
  

Eksamen

Herunder gennemgang af hver kursists testresultater ved
hvert modul. Eksamen finder sted d. 26. november 2010.


HR-konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige
viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for personaleledelse.
 
Deltagerne lærer hvorledes de nye strømninger, trends og ledelsesmetoder påvirker organisationen, men først og

fremmest den grundlæggende, moderne personaleledelsesstil. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, men kombineres med faglig viden og cases fra udvalgte
virksomheder.
 

Hvem bør deltage

Undervisningen henvender sig til HR-medarbejdere i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et "brush up". Der er sket meget inden for HR-området i de sidste fem år og mange begreber, love, metoder og værktøjer har forandret sig. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for HRM.
 

Undervisningsform

Ved tilmelding til kurset modtager deltagerne et password og 

et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via dialogforumet har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de 

øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte 

på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver.
Læs mere her.
 

Forberedelse:

Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som,

når vi har behandlet svarene, viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Profilen vil blive holdt op imod deltagerens resultater ved den afsluttende eksamen.
 

Krav til udstyr:

For at kunne deltage på HR-Konsulentuddannelsen, skal du have adgang til en pc med internetopkobling og en e-mail-adresse.
 

 
 

Tilmelding


Jeg ønsker hermed at tilmelde mig
 

HR-konsulentuddannelsen, HRK

  

Navn

Titel

Virksomhed

Adresse

Post #

By

Telefon

Fax

E-mail

Kommentarer

 

Kontakter


Emner


Uddannelse
Zip og hent alle filer
ad