PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/karriere-familie-og-uddannelse-p%C3%A5-%C3%A9n-gang-23289
ad

Karriere, familie og uddannelse på én gang

Pressemeddelelse december 30, 2016 Ledelse Medarbejdere Mini MBA Psykologi Viden Efteruddannelse

Der er en statistisk sammenhæng imellem, at de virksomheder, der har en høj produktivitet, også har gode, veluddannede ledere. Fællesnævneren for dygtige ledere er ikke en høj intelligens, men evnen til at fornemme medarbejdernes følelser og behov.

Dygtige ledere bruger medarbejdernes intelligens og ved, hvordan, hvor og hvornår man får dem til yde deres bedste. Motivation og arbejdsglæde er brændstoffet til det gode arbejdsliv. Motiverede medarbejdere er både effektive og glade medarbejdere.

Flere undersøgelser viser, at arbejdsglæden kan kobles direkte sammen med en virksomheds økonomiske formåen. Det er derfor nødvendigt at styrke og løfte kvaliteten af ledelse i Danmark. På den baggrund er det aldeles afgørende, at der bliver taget nogle konkrete initiativer.

Personlige egenskaber som for eksempel empati, integritet, troværdighed og tillid er egenskaber, der er uundværlige – især hvis man har et personale- og ledelsesansvar. Undersøgelser viser, at emotionelt intelligente ledere skaber markant bedre resultater end andre.

En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at skabe gode relationer og resultater. Der er mere end nogensinde brug for ledere, som forstår deres medarbejdere og de blødere værdier. Det er netop ved at forstå den enkelte medarbejders situation, at virksomheden har de bedste forudsætninger og muligheder for at komme videre.

Det handler bl.a. om at skabe den rette balance af positive, negative, aktive og passive følelser. Dårlige ledere og mangel på udfordring i dagligdagen er en af hovedårsagerne til, at medarbejdere skifter job. Vrisne eller småsure kommentarer på arbejdspladsen virker ofte langt stærkere på ansatte, end ledere tror. Lederne må erkende, at det er dem, der sætter den følelsesmæssige tone i virksomheden. Læs med her.

Organisationer er ikke længere noget i sig selv, men eksisterer kun i kraft af de mennesker, der findes i den. Netop derfor, er evnen til at kommunikere, samarbejde og forstå konsekvensen af en bestemt adfærd afgørende for at navigere rundt i komplekse omgivelser.

God ledelse er afgørende for virksomheders vækst og attraktion som arbejdsplads. Èn ting er hvad medarbejderne ønsker, men noget andet er, hvad lederne føler, bør blive prioriteret. Dette er der som oftest stor forskel på, da begge parter naturligvis har forskellige interesseområder. Som mennesker tiltrækkes vi af gode ledere, som evner at motivere, udvikle og samle. Det modsatte er tilfældet med dårlige ledere, som ikke evner netop ledelse. Dem søger vi som mennesker ofte væk fra. Det er med andre ord essentielt, at virksomheder skaber gode ledere. Læs med her.

Udvikling af virksomhedens ledere - og dermed også virksomheden selv - kræver kontinuerlig ny inspiration, viden og konkrete værktøjer. Dét leverer Probanas internationale Mini-MBA, der er blevet en eftertragtet lederuddannelse hos mange ledere i offentlige og private virksomheder. Læs med på www.minimba.dk.

Ledere vil efteruddannes for at nå nye højder, og medarbejderne vil arbejde under dygtig ledelse. Ellers banker de på hos virksomheden ved siden af. God ledelse er derfor ikke udelukkende afgørende for virksomhedens bundlinje, men i høj grad også for at være i stand til at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Der er fremdrift i samfundet og i virksomhederne; private som offentlige. Og skal fremdriften være langvarig, så skal selv dygtige ledere blive endnu dygtigere gennem unik inspiration, nye værktøjer og personlig udvikling.

Probanas Mini-MBA er rustet til fremdriften. Lederuddannelsen bringer ikke alene den enkelte leder fremad, men sikrer også, at virksomheden følger med og kan klare de udfordringer, der hele tiden dukker op og stiller nye krav hele vejen ned og op gennem virksomheden, samt ud i alle virksomhedens mange led. Mini-MBA’en er på den måde både en styrkelse af den enkelte leders karriere, men tilfører samtidig virksomheden bedre resultater gennem lederens udvikling. Læs med på www.minimba.dk.

Det er altafgørende, at ledere bliver uddannet tidssvarende og kan bruge den nye viden og værktøjerne konkret i hverdagen allerede i løbet af uddannelsesforløbet. Dette afspejler sig også i de moduler, der er en fast del af vores Mini-MBA. Her har vi både fokus på de ’hårde’ og de ’bløde’ ledelsesværktøjer, men også på, at de redskaber, vi underviser i, kan anvendes konkret i ledernes daglige ledelsesarbejde.

Et eksempel er modulet ”Personaleledelse og psykologi”, der både giver værktøjer til den daglige personaleledelse og udvikling, men også til kommunikation, konflikthåndtering og personlig udvikling. Disse værktøjer er helt afgørende for at kunne håndtere al ledelse – herunder også de mere ’hårde’ discipliner som strategi og forretningsudvikling, der er et andet modul i Probanas Mini-MBA. Læs med på www.minimba.dk.

At have et travlt lederjob og samtidig få et aktivt privatliv til at hænge sammen, kan være en udfordring for de fleste ledere. Og skal der tilmed en lederuddannelse oveni, kan det være svært at få enderne til at nå hinanden. Probana har derfor udviklet en helt særlig uddannelsesform, der primært består af en e-learning platform, hvor undervisningsmaterialet er let at tilgå, det er let at få et overblik over pensum, der er hjælp til at holde fokus og dermed sikre, at uddannelsens mål nås. Den har vi udviklet, fordi vi tager ledernes og virksomhedernes hverdag alvorlig. Vi anerkender, at hverdagen er travl og uforudsigelig, og derfor skal undervisningen kunne foregå, når det passer den enkelte leder. Ikke når det passer os. Læs med på www.minimba.dk.

Kontakter


Emner


Ledelse Medarbejdere Mini MBA Psykologi Viden Efteruddannelse
ad