PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/kampagne-om-jobrotation-14400
ad

Kampagne om jobrotation

Pressemeddelelse oktober 23, 2012 Samfund

Uddannelse – Mobilitet – Kompetente medarbejdere er nøgleordene i et projekt, der skal sætte turbo på brugen af jobrotationsordningen. Projektet indeholder fem korte film. Filmene fortæller virksomheder hvordan de kommer i gang med at bruge jobrotation. Der er særlige film til de ansatte om de mange fordele og gode oplevelser ved efteruddannelse samt film der motiverer de ledige til at indtræde som vikarer. Endelig er der to små film, hvor virksomhedsledere fortæller om deres erfaringer med at bruge jobrotation. Filmene skal bruges i en kampagne om jobrotation for Københavns Kommune.

Jobrotation kobler efteruddannelse sammen med et målrettet og jobnært kompetenceløft af ledige. En succesfuld jobrotation opnås ved et tæt samspil mellem virksomhed og uddannelsesinstitutioner, hvor jobcentret er koordinerende tovholder.

Jobrotation giver virksomhederne en enestående mulighed for at få en stab af veluddannet personale. De får tilskud til vikarer, et rekrutteringsgrundlag til nye ansatte samtidig med at ledige får foden indenfor på virksomheden.

 ”Både for ledige og københavnere i job er jobrotation en rigtig god ordning. Når man så tillægger, at jobrotation bidrager til at hæve uddannelsesniveauet i samfundet, så bliver det en meget attraktiv aktiveringsform for alle parter. Problemet er at få volumen nok i jobrotation, altså at få roteret mange nok til at det virkelig har effekt. Derfor er denne kampagne vigtig, siger beskæftigelses- og inklusionsborgmester Anna Mee Allerslev.

 Nogle af barriererne for at få godt gang i jobrotation er, at mange ansatte er tilbageholdende med at tage efteruddannelse – og at de ledige ofte mangler motivation til at indtræde som vikarer og oplever det som endnu en udsigtsløs aktivering.

Det skal de instruktive film og gode case-stories være med til at råde bod på. Filmene finder man her 

 ”Virksomhederne ofte ikke klar over, at de udover et økonomisk tilskud også får hjælp fra jobcentret til at skaffe vikarer, - til at udfylde de nødvendige papirer og at vi også sørger for opkvalificering af vikarer ” siger Henrik Juul Kühn fra Jobcenter Kbh, der har assisteret bl.a. Full House og Københavns Madhus med at bruge jobrotationsordningen.

Jobcenter København har oprettet en Task Force til at assistere virksomhederne med bruge jobrotation. Som yderligere hjælp til virksomhederne er projektet er i gang med at udvikle en app, som virksomheden kan bruge til at beregne økonomien og planlægge et jobrotationsprojekt. App´en forventes færdig sidst i november 2012.

 Filmene er udarbejdet af TheCompound i et samarbejde med Arbejdsmarkedscentret i Kbh., CBSI (center for beskæftigelse, sprog og integration), Dansk Arbejdsgiverforening,3fLager Post og Service Forbundet og CABI (center for aktiv beskæftigelsesindsats). Projektet   gennemføres for Det lokale Beskæftigelsesråd i København.

 ”Jobrotation – how to”  på Københavns Rådhus

Den 16. november åbner beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev en ”how to do”- dag om jobrotation. Her kan virksomheder få praktisk information om jobrotation og høre om andre virksomheders erfaringer. Fagbevægelsen vil fortælle om tillidsfolkenes rolle og Voksenerhvervsuddannelsescentret (VEU) præsentere de mange uddannelsesmuligheder.

Kontaktperson:

Projektleder Lisbeth Rudbeck tlf. 2274 4901 lr@thecompound.dk

Kontakt om jobrotation: virksomhedskonsulent Henrik Juul Kühn tlf. 28106843 zw4q@bif.kk.dk

Kontakter


Emner


Samfund


ad