PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/k%C3%B8benhavns-kommune-udgiver-ny-indretningsmanual-for-plejecentre-23366
ad

Københavns Kommune udgiver ny indretningsmanual for plejecentre

Pressemeddelelse januar 30, 2017 Indretning PLEJEBOLIGER Plejehjemindretning Ældrepleje

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i samarbejde med JJW Arkitekter udarbejdet ”Indretning af Plejecentre” - en indretningsmanual for kommunens plejecentre.

Plejehjemsmanual 01 Torben Eskerod

Med udgangspunkt i mange års erfaring og viden sammenfatter ”Indretning af Plejecentre” en række hensyn og anvisninger til, hvordan man indretter velfungerende plejecentre. Målet er at hjælpe de indretningsansvarlige på kommunens plejecentre med at træffe de rigtige beslutninger, så man undgår fejlkøb og uholdbare løsninger, der koster mange penge at ændre, drifte og vedligeholde.   

Drejebog for de rigtige beslutninger
Baggrunden for udgivelsen er en erkendelse af, at indretningen af plejecentre ændrer sig i takt med beboernes, personalets og de pårørendes behov samt forventninger udvikler sig. Et afgørende succeskriterie for Københavns Kommunes plejeboliger er, at de fysiske rammer støtter tankerne om det gode liv for beboerne og skaber rammerne for gode arbejdsvilkår for medarbejderne. Det betyder blandt andet, at plejeboligen først og fremmest tænkes som den enkelte beboers hjem, og at indretningen hjælper dem med at være så selvhjulpne som overhovedet muligt. Derudover skal plejecentrene indrettes med fokus på medarbejdernes dagligdag, ligesom indretningen skal understøtte en rationel drift.

”Mange af de ældre kommer fra et hjem, hvor de har boet i flere årtier, og for dem kan det være rigtig svært at skulle vænne sig til nye rammer og vaner, når de flytter på plejehjem. Det skal vi være bevidste om, så vi kan hjælpe de ældre til at få et godt liv på plejehjemmet, hvor de føler sig hjemme. Og her spiller plejehjemmets indretning en afgørende rolle,” siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i København.

Erfaringer samles i en udgivelse
Tine Pernille Nielsen, indretningsarkitekt MDD, har været JJW Arkitekters ansvarlige på udarbejdelsen af indretningsmanualen. Hun fortæller, at manualen kvalificerer kommunens indretningsarbejde og gør det muligt at fokusere på evidensbaserede løsninger.

”Der er utroligt mange faktorer, der skal spille sammen når man indretter plejecentre. ”Indretning af Plejecentre” er baseret på mange års erfaring og den nyeste viden indenfor indretningsområdet. Det har været en fornøjelse at sammenfatte de mange erfaringer og overvejelser Københavns Kommune har gjort sig til en manual, der kan anvendes af alle, der arbejder med fysiske løsninger i ældreplejen. Manualen indeholder mange gode råd til hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for beboere, ansatte og pårørende. Og omvendt undgår at vælge løsninger, der af den ene eller anden årsag ikke fungerer i dagligdagen.”

Indretning af Plejecentre er delt i fire overordnede dele: ”Planlægning af inventarproces”, ”Indretningsprincipper for bygning”, ”Indretningsprincipper for rum” og ”Indretningsprincipper for inventar”. I de enkelte afsnit er der både begrebsafklaringer og huskelister, der sikrer at indretningsbeslutninger træffes på et kvalificeret grundlag. Der angives både æstetiske, funktionelle og bæredygtighedsfremmende løsninger.

Københavns Kommune distribuerer ”Indretning af Plejecentre” til deres plejecentre.

BILLEDTEKSTER
Plejehjemsmanual 01 Torben Eskerod: Københavns Kommune udgiver ny indretningsmanual for plejecentre. Foto: Torben Eskerod

Plejehjemsmanual 02: Altaner giver lys, luft og skaber hjemlighed på Ørestad Plejecenter. Foto: JJW Arkitekter.

Plejehjemsmanual 03 Torben Eskerod: Københavns Kommunes indretningsmanual for plejecentre er en ny drejebog for indretning af plejecentre. Foto: Torben Eskerod 

Kontakter


Emilie Husted

Pressekonsulent
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Købehavns Kommune
[email protected]********* Vis...
+45 2********** Vis...

Tine Pernille Nielsen

Indretningarkitekt MDD, projektleder og skoleindretningsekspert
JJW Arkitekter
[email protected]**** Vis...
30 10******* Vis...

Emner


Indretning PLEJEBOLIGER Plejehjemindretning Ældrepleje
ad