PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/k%C3%A6rlighed-i-kaos-f%C3%A5r-international-anerkendelse-23747
ad

Kærlighed i Kaos® får international anerkendelse

Pressemeddelelse juni 7, 2017 SFI Rtc Peer-to-peer Frivillighed Udsat Adhd-foreningen Familie Viden Evidensbaseret Socialstyrelsen Forskning Adhd Forældretræning Samfundsøkonomi Trygfonden

Ny forskningsartikel slår fast, at ADHD-foreningens danske forældretræningsprogram kan være med til at imødekomme samfundets stigende behov for at hjælpe familier med ADHD.

Ca. 100.000 danske børn står hver dag op med ADHD-symptomerne uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Medicin kan dæmpe symptomerne, men der findes ingen behandling, der kan kurere ADHD. Værktøjer til at leve med ADHD og forebygge tilstødende problematikker er derfor et vigtigt mål for familierne – og for samfundet – og behovet for et større udbud af dansk forældretræning er stigende. En netop publiceret videnskabelig artikel i ”Journal of Abnormal Child Psychology” finder, at ADHD-foreningens frivilligbaserede forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos kan være med til at knække kurven. Kærlighed i Kaos møder familiernes behov for viden og metoder og sætter dem rettidigt i gang med en positiv udvikling.

ADHD i Danmark:

I Danmark lever ca. 100.000 børn med ADHD (prævalens), hvoraf de ca. 20.000 modtager medicinsk behandling. Der har været en markant stigning i antal af diagnoser siden 2001, og der stilles dagligt ca. 22 ADHD-diagnoser i Danmark.

At have et barn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder er en stor belastning i en familie og også en betydelig samfundsøkonomisk udgift. Konfliktniveauet kan være højt, og det skaber over tid nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre mellem familiemedlemmerne, som er ødelæggende for relationerne og for omsorgen for barnet. Det er vigtigt at tage hånd om barnets vanskeligheder og forældrenes frustration i tide, så børnene ikke vokser op til at blive udsatte unge og voksne.

Rockwool Fondens Forskningsenhed anslår, at den samlede samfundsmæssige omkostning ved ubehandlet ADHD i barndommen er iomegnen af 3 milliarder kroner om året i forhold til behandling, medicin, kurser, specialundervisning, inklusion, tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser, tab af indkomst, sygdom, kriminalitet og tabte skattebidrag. Det er en stor samfundsmæssig byrde, der gennem en årrække har været stærkt stigende – og som uden modvirkende initiativer må forventes at fortsætte. Men udviklingen kan imødegås med få og enkle midler.

Kærlighed i Kaos®:

ADHD-foreningen har skabt konceptet Kærlighed i Kaos® (KiK), som er det første danske evidensbaserede forældretræningsprogram, der er udviklet specifikt til ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder. Programmet er for forældre til børn på 3-9 år og baserer sig på frivillige, professionelle trænere. Det er udviklet og afprøvet af foreningen igennem de seneste 6 år og effektmålt ved Randomiseret Kontrolleret Studie af SFI med støtte fra TrygFonden.

Forskningen dokumenterer, at programmet gør en markant, positiv forskel for familierne. Forældrene oplever en signifikant forbedring i den måde, hvorpå de ser sig selv som forældre. De oplever øgede forældrekompetencer, mere overskud i hverdagen, færre konflikter og en større optimisme omkring barnets fremtid. Undersøgelsen tyder på, at den viden og de værktøjer, forældrene har fået, fører til varige forbedringer i familierne.

Samtidig giver KiK et netværk med andre forældre i samme situation, og der skabes adgang til ADHD-foreningens lokalafdelinger, for at sikre at Peer-to-Peer perspektivet inddrages. Siden 2011 har ADHD-foreningen haft 592 forældre i KiK-forløb 27 steder i Danmark, og ADHD-foreningen oplever stadig stor efterspørgsel på forældretræning i Danmark.

Kærlighed i Kaos® differentierer sig fra andre udenlandske programmer, der anvendes i Danmark i dag. For det første tages der højde for, at forældrene selv kan have ADHD. Desuden tilbydes programmet, så forældrene på egen hånd kan iværksætte en forebyggende indsats uden om feks. kommunen, hvor der ofte er længere ventetid. Udregninger fra både Socialstyrelsen og SFI viser, at KiK er en samfundsmæssig gevinst, der giver effekt for færre penge.

Læs den videnskabelige artikel ”Bending the Curve: A Community-Based Behavioral Parent Training Model to Address ADHD-Related Concerns in the Voluntary Sector in Denmark” her:

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10802-017-0310-9?author_access_token=mD0vjjpLGbYyhBWf2VOjw_e4RwlQNchNByi7wbcMAY5uoMuRdUofsvx3qA3kxgrHGy1ViLJ9g2BbJPAtWmzia72z84nSr8WYWwda9G56uyRqQgoK2xlYEMUDS9bO-mO5udaDT6s5C1z3IiWlhWZk1Q

Kontakter


Emner


SFI Rtc Peer-to-peer Frivillighed Udsat Adhd-foreningen Familie Viden Evidensbaseret Socialstyrelsen Forskning Adhd Forældretræning Samfundsøkonomi Trygfonden
ad