PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/juul-frost-arkitekter-udvikler-bev%C3%A6gelseshubben-13455
ad

JUUL | FROST Arkitekter udvikler Bevægelseshubben

Pressemeddelelse april 24, 2012 Byggeri

Bevægelseshubben er et arkitektonisk koncept, der fremmer bevægelseskulturen i urbane sammenhænge. Projektet er udviklet af JUUL | FROST Arkitekter og er finansieret af camppuljen, som er et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund samt Lokale- og Anlægsfonden.

Gladsaxe JFA

Målet med ”Bevægelseshubben – et tilpasningsdygtigt koncept” er at udvikle og præcisere Bevægelseshubben som et koncept, der integrerer hverdagslivet og fysiske udfoldelser. Den digitale udgivelse skal inspirere landets byer, SFOere, skoler, boligområder, campusområder og virksomheder til at tænke bevægelse ind som en del af borgernes hverdag.

Projektet er inspireret af tankerne bag WHOs sundhedsbegreb og i udviklingsarbejdet har JUUL | FROST Arkitekter fokuseret på, at det skal være enkelt og nemt leve et fysisk aktivt og sundhedsfremmede hverdagsliv. Bevægelseshubben forholder sig til de potentialer, der ud fra en hvor-lidt-skal-der-til tankegang kan sættes i værk for at animere folk til at bevæge sig mere i deres nærområder, og udgivelsen viser en række eksempler på, hvordan man kan optimere rammerne for bevægelse og fysiske udfoldelser.   

Gladsaxe får bevægelsesstrategi
”Bevægelseshubben – et tilpasningsdygtigt koncept” består af to dele. Første del kortlægger de udfordringer og potentialer, som Bevægelseshubben skal forholde sig til. Som metodisk ramme anvendes JUUL | FROST Arkitekters udviklingsmetode, værdibaseret potentialeplanlægning, der for at sikre en helhedsorienteret optik på byudvikling opererer med fire behovskategorier: by, rum, livsformning og krop. Anden del består af en bevægelsesstrategi for Gladsaxe Kommune. I denne del fokuseres der på Gladsaxes unge piger, som en af de grupper, der er fysisk inaktive. Bevægelsesstrategien kommer med eksempler på, hvordan man med enkle midler kan anspore de unge piger til fysiske aktiviteter.

Helle Juul, arkitekt maa, Ph.d., indehaver af JUUL | FROST Arkitekter, er ansvarlig for Bevægelseshubben og er glad for, at tegnestuen med dette projekt kan bidrage til at modvirke danskernes generelle fysiske inaktivitet. ”Bevægelseshubben viser, at det med enkle midler kan lade sig gøre at optimere rammerne for fysiske udfoldelser i det urbane miljø. Vores kortlægning af teenage-pigerne i Gladsaxes vaner og behov, har givet os værdifuldt input til at udvikle tiltag, der møder pigerne, hvor de er. Disse tiltag kan let overføres til andre kontekster og målgrupper, og jeg håber, at landets kommuner, universiteter, skoler og andre lader sig inspirere af projektet.” fortæller Helle Juul.

Bevægelseshubben kan downloades fra www.juulfrost.dk

FAKTA
Projekt:
Bevægelseshubben – et tilpasningsdygtigt bevægelseskoncept
Udvikling: JUUL | FROST Arkitekter
Finansiering: Camppuljen ved Lokale- og Anlægsfonden, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidræts forbund
Periode: 2011 - 2012

BILLEDTEKSTER
Gladsaxe JFA: Forslag til bevægelseshub i Gladsaxe

Helle Juul: Helle Juul, Ph.d., arkitekt MAA, indehaver JUUL | FROST Arkitekter. Foto: Camilla Hey

Kontakter


Helle Juul

Arkitekt maa, Ph.d., indehaver
JUUL | FROST Arkitekter
hj@ju********** Vis...
+45 3********** Vis...

Emner


Byggeri
ad